Forlagspraktik hos Kristeligt Dagblads Forlag

Kristeligt Dagblads Forlag søger en engageret og dynamisk studerende til et praktikophold i foråret 2013. På et lille forlag med ca. 20 årlige udgivelser har man som praktikant mulighed for at få bred erfaring med forlagsarbejdets mange discipliner, fx manuskriptlæsning og -vurdering, gorberedelse og gennemførelse af pressekampagner, udvikling af markedsføringsmateriale, styring af mindre produktionsprojekter og udvikling af websider, ligesom man deltager i møder med forfattere, grafikere, fotografer, trykkere m.fl.

Siden starten i 2008 har Kristeligt Dagblads Forlag udviklet sig til en central udgiver af bøger om tro, etik, eksistens og historie. Se mere på www.k.dk/forlag.

Vi søger en praktikant, der

• hurtigt kan sætte sig ind i nyt stof og formidle det præcist og levende
• tør tænke kommercielt
• kan styre mange sideløbende projekter
• arbejder selvstændigt og tager initiativer
• interesserer sig for forlagets fokusområder
• har flair for at arbejde grafisk, fx i InDesign

Praktikperioden løber fra 4. februar-3. maj og aflønnes med 3.000,-/måned.

Send din ansøgning til baun@nullk.dk eller til adressen nedenfor senest 14. december, vedlagt cv, eksamensudskrift samt evt. anbefalinger.

Yderligere oplysninger fås hos forlagschef Johannes Baun på baun@nullk.dk eller 20 18 40 45.

Skriv et svar