Artauds Den Endegyldige Afskaffelse af Guds Dom

‘DEN ENDEGYLDIGE AFSKAFFELSE AF GUDS DOM’

En nøgen genopførelse af Antonin Artauds radioværk
‘Pour en finir avec le jugement de dieu’.

28. november – 1. december 2012 kl. 20 på Warehouse 9, København.

Den 22. november 1947 gik den franske teatermand Antonin Artaud i studiet hos Radio France i Paris for at indspille den radiofoniske iscenesættelse ‘Pour en finir avec le jugement de dieu’. Nu, præcis 65 år senere, præsenterer komponist Kenn Mouritzen og scenekunstner Kristian Husted værket, der var med til at revolutionere det 20. århundredes radiokunst. På dansk. I et nøgent scenerum.

Artaud ville gøre det af med gud. Én gang for alle. Friedrich Nietzsche havde forsøgt. Uden held, mente Artaud. Umiddelbart efter 2. Verdenskrig så opfinderen af ‘det grusomme teater’ gud komme tilbage i skikkelse af alt fra det moderne forbrugersamfund og det begyndende atomvåbenkapløb mellem USA og Sovjetunionen, til forsøg på at skabe kunstigt liv med sæd fra amerikanske skoledrenge. Med ord, skrig, xylofoner og trommer ville Artaud nå ud til den brede befolkning og direkte via radiobølgerne vække folkets sløvede sanser. Hans radioværk skulle redde menneskeheden, men blev i sidste øjeblik bortcensureret af radiodirektøren. Artaud selv døde få uger senere.

Kristian Husted og Kenn Mouritzen går nu sammen om at opføre Artauds værk i form af en køligt afmålt elektroakustisk oplæsningskoncert på det københavnske spillested Warehouse 9. Artauds fabulerende og profetiske værk om det nødvendige opgør med gud og guds subtile forklædninger er nemlig stadig brændende aktuelt. Forfatterens absurde idé om offentlig aftapning af sæd fra amerikanske skoledrenge ligger ikke så fjernt fra dagens debat, der gerne ser de små som ”samfundets vigtigste ressource”. Spørgsmålet er stadigvæk, om gud virkelig er død – eller kun skindød?

Warehouse 9 i Kødbyen 28. nov. – 1. dec.

Entre 60 kr.

Mere information på: http://warehouse9.dk/2012/28-11-01-12-2012-kristian-husted-artaud/

 

 

Skriv et svar