Odin Teatret i Teatermuseet i Hofteatret

Pressemeddelelse, 07. september 2012

 Odin Teatret

i Teatermuseet i Hofteatret

I september indtager Odin Teatret København for fuld styrke. Det sker med en række arrangementer, workshops, seminarer, arbejdsmetodedemonstrationer og forestillingen Det kroniske liv på Det Kongelige Teater. På Teatermuseet i Hofteatret åbner udstillingen Odin Teatret: teatret i verden – verden i teatret med gratis-arrangementet Odin Teatret som teater og laboratorium: Hvorfor? mandag 17/9 kl. 19-22.

Udstillingen Odin Teatret: teatret i verden – verden i teatret giver eksempler på nogle af de mange og mangeartede forestillinger fra de sidste 50 års Odin Teatret og fortæller om en lokalt forankret teaterinstitution og som et kunstnerisk forskningslaboratorium, der er i konstant dialog med hele verden. Odin Teatret udgør både lokalt, nationalt og internationalt en af de mest spændende institutionelle udviklingshistorier i nyere tids teater- og kulturliv. Det afspejles også i to andre indslag i udstillingen: Halfdan Rasmussens digt Odin og Erik Exe  Christoffersens film Erobringen af anderledeshed.

Åbningen af udstillingen markeres med et – gratis – særarrangement mandag 17/9 kl. 19-22 på Teatermuseet i Hofteatret: Odin Teatret som teater og laboratorium: Hvorfor? med deltagelse af bl.a. Odin Teatrets stifter og leder, Eugenio Barba, præsentation af bogen Odin Teatret: Et dansk verdensteater (2012) og visning af filmen Erobringen af anderledeshed (program vedhæftet). Gratis adgang men tilmelding anbefales på info@nullteatermuseet.dk.

Udstillingen og arrangementet 17/9 er blevet til i samarbejde med Odin Teatret, CTLS – Centre for Theatre Laboratory Studies, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetsforlag.

 Velkommen i Teatermuseet i Hofteatret!

Peter Christensen Teilmann, direktør

 Teatermuseet i Hofteatret er i 2012 på vej ind i dets andet århundrede. Det vil ske med større opmærksomhed på de brudflader og brændpunkter, der er mellem det historiske og det aktuelle teater og det samfunds- og kulturliv, som omgiver institutionen. I efteråret 2012 markeres det bl.a. gennem fem udstillinger med vidt forskellige eksempler på, hvor mangeartet den danske teaterkultur er og har været – og hvordan det viser sig i den teaterkunst, der opføres rundt om i landet, og i den måde, hvorpå teatret institutionaliseres og dets kunstnere kanoniseres.

 Odin Teatret som teater og laboratorium: Hvorfor?

Mandag d. 17. september 2012 – kl. 19.00 – 22.00

Teatermuseet i Hofteatret, Christiansborg Ridebane 18, 1218 København K

Gratis adgang men tilmelding anbefales på info@nullteatermuseet.dk

PROGRAM

 19.00

Velkomst v/ Peter Christensen Teilmann, direktør for Teatermuseet i Hofteatret

Indledning: Om Odin Teatret og dramaturgi v/ lektor Erik Exe Christoffersen og lektor Annelis Kuhlmann, leder af Center for Teaterlaboratorie Studier.

Præsentation af antologien Odin Teatret. Et dansk verdensteater, redigeret af Erik Exe Christoffersen. Udgivet på Aarhus Universitetsforlag, 2012.

19.30 – 20.30

Præsentation og visning af filmen om Odin Teatret Erobringen af anderledeshed af Erik Exe Christoffersen (2011)

PAUSE, hvor cafeen er åben

21.00

Teaterlaboratoriet: Strategi og metode – en diskussion med teaterleder og instruktør Eugenio Barba.

Skriv et svar