Teatret Fair Play søger praktikant til stort projekt om børns rettigheder

Teatret Fair Play søger en praktikant med gode formidlingsevner til perioden januar til april 2012 (ikke nødvendigvis hele perioden).

 

Vores kommende forestilling (arbejdstitel: KORCZAK) er en del af et større projekt om børn og unges rettigheder, og i den forbindelse har vi brug for en praktikant, der kan udvikle et spændende undervisningsmateriale samt indgå i et tæt samarbejde med Teatret Fair Plays faste PR- og kommunikationsmedarbejder.

 

Om projektet:
I sæson 2011/2012 har Teatret Fair Play 40 års jubilæum som børne- og ungdomsteater. Dette markerer vi blandt andet ved at sætte fokus på børn og unges rettigheder.
Udgangspunktet for projektet er en forestilling, baseret på historien om Janusz Korczak (1878-1942), der var en af de første fortalere for børns rettigheder.
Janusz Korczak var polsk-jødisk børnelæge, forfatter og pædagog og drev et børnehjem i Warszawa. Børnehjemmet blev i 1940 af nazisterne flyttet til den jødiske ghetto, og i 1942 blev samtlige børn på børnehjemmet deporteret til udryddelseslejren Treblinka. Korczak, der flere gange var blevet tilbudt at blive smuglet ud af ghettoen, valgte at blive sammen med børnene til det sidste, og fulgte dem således i tilintetgørelsen.
FN’s børnekonvention er i høj grad baseret på Janusz Korczaks tanker og idéer om børns rettigheder.
Du kan læse mere om forestillingen her: http://www.fairplay.dk/2012/korczak1.htm

 

Udover selve forestillingen afholder Teatret Fair Play en række kreative workshopper for elever fra 4.-7. klasse i Holbæk Kommune. Her kommer eleverne selv til at arbejde med begrebet børns rettigheder.
Som en del af projektet har Teatret Fair Play desuden indgået et samarbejde med Andelslandsbyen Nyvang og Holbæk Museum.

 

Arbejdsopgaverne:
Som praktikant på Teatret Fair Play vil du indgå på lige fod med teatrets øvrige ansatte. Din primære opgave vil være at udvikle undervisningsmateriale til de skoler, der køber forestillingen. Derudover vil du blive involveret i det generelle kommunikationsarbejde på teatret, ligesom der vil være rig mulighed for at få et indblik i de øvrige aspekter af teatrets virksomhed og at følge processen med et stykke ny dansk dramatik.
I forbindelse med praktikforløbet, vil der være mulighed for at deltage i den store årlige børneteaterfestival, der i 2012 finder sted i Ringsted og Sorø. Festivalen er en unik mulighed for at få et indtryk af det samlede danske børneteaterlandskab anno 2012.

 

Vi forestiller os, at du har arbejdet med formidlingsopgaver før, meget gerne målrettet børn og unge, og at du både kan arbejde selvstændigt samt indgå i et tæt samarbejde med teatrets øvrige ansatte.

 

Praktisk:
Den præcise praktikperiode samt arbejdstid aftales mellem praktikanten og Teatret Fair Play – dog svarende til min. 8 uger på fuld tid. Undervisningsmaterialet skal være færdigt senest fredag d. 23. marts 2012.

 

Tidsplan for projektet:
November 2011 + januar 2012: Workshops for skolerne i Holbæk
13. februar-11.april: Prøveperiode på forestillingen, herunder prøveforestillinger for de børn, der har deltaget i en workshop
12.+13.april: Premiere på forestillingen
14.-20. april + 1.-3. maj: Forestillinger i Holbæk
22.-29. april: Forestillingen spiller på ”Festival 2012 – teater for børn & unge” i Ringsted og Sorø
August-oktober 2012: Forestillingen spiller på turné i Holbæk og resten af landet

 

Hvis du har spørgsmål til praktikforløbet, er du meget velkommen til at kontakte PR- og kommunikationsmedarbejder, Maria Lilholt-Grøne, på tlf. 59 43 85 95 eller mail: maria@nullfairplay.dk.
Maria er uddannet i Teatervidenskab og kommunikation på Københavns Universitet.

 

Ansøgning og CV sendes pr. mail eller post til:
maria@nullfairplay.dk (skriv praktik i emnefeltet)
Teatret Fair Play
Borchsvej 3
4300 Holbæk
Att. Maria

 

Ansøgningsfrist: Mandag d. 5. december 2011

 

Teatret Fair Play – kunstneriske ambitioner i øjenhøjde
Teatret Fair Play har eksisteret siden 1972 og har siden 2010 været egnsteater i Holbæk Kommune. Vi spiller på turné i hele Danmark samt i udlandet. Vi ønsker at være med til at sætte standarden for morgendagens scenekunst, og i den forbindelse deltager vi i børne- og ungdoms-teaterfestivaler i hele verden. På disse festivaler sker der en gensidig erfaringsudveksling, hvor Teatret Fair Play henter ny inspiration, ligesom vi i høj grad er med til at inspirere de udenlandske teatre.

Ambitionen er at lave vedkommende forestillinger af høj kunstnerisk kvalitet. Repertoiret spænder vidt både i forhold til aldersgrupper og udtryksmåde; fra det episk dramatiske til det poetisk musikalske. Det skrevne ord er vores udgangspunkt, og vi fokuserer på ny dansk dramatik – altid med den gode historie i centrum.
Læs mere på www.fairplay.dk

Skriv et svar