DET DANSKE INSTITUT I ROM. OPHOLD OG STIPENDIUM

Forskere, videnskabsfolk og kunstnere kan søge studieophold i forå 2012 (1. febr. – 31. juli 2012). Der vil desuden fra Dr. Ingrids Romerske Fond være et beløb til rådighed til uddeling af stipendier i forb. med ophold. Formålet med stipendierne er at gøre det muligt for forskere inden for alle grene af videnskaben og kunstnere indenfor alle kunstarter (billedkunst, design, arkitektur, musik, litteratur m.m.) at gennemføre videnskabelige eller kunstneriske studier i Rom.

Information og ansøgningsskema (skal anvendes) på instituttets hjemmeside: www.acdan.it

Ansøgningen stiles til Bestyrelsen for Det Danske Institut i Rom og indsendes pr. mail til: ansoegning@nullacdan.it

Accademia di Danimarca, Via Omero, 18

I-00197 Roma, Italien

Tel. 0039 063265931 Fax 0039 063222717

Modtagelse kan verificeres ved en oprigning til instituttet.

FRIST: 19. September 2011

Skriv et svar