Fernisering – TRANSIT … on the road again

Fredag, d. 18. februar 2011 kl. 17-20, Den Frie Udstillingsbygning

Med udgangspunkt i J.F. Willumsens unikke bygning eksperimenterer kunstnergruppen TRANSIT med produktion af stedspecifikke værker. TRANSIT blev dannet 1980 med det fælles udgangspunkt at undersøge præmisserne for installatorisk fremstilling og materialernes potentialer. Indholdsmæssigt forholder TRANSITS kunstnere sig til menneskets interaktion med naturen ved at anvende forskellige naturmaterialer i deres undersøgelser af æstetiske udtryk. Udstillingen i Den Frie Udstillingsbygning vil bestå af en række total-installationer, som sammen skaber et forløb af sanseoplevelser gennem hele bygningen.

På udstillingen kan man opleve:

Jane Balsgaards værk Lyset – Luften – Havet tager udgangspunkt i bygningens ovenlys for derved at indfange og forstærke vinterlyset. Jane Balsgaard arbejder typisk med mange forskellige sammensatte materialer og skrøbelige objekter. Alfio Bonannos installation Organic Intrusion er et ”work in progress”, der integrerer hele rummet og engagerer publikum. Interaktionen mellem kunstner, værk og beskuer er et kernepunkt i Bonannos installationer. Vibeke Glarbos installation Apollo goes to America er en personlig fortælling om menneskets livsvilkår. Denne Foto- og træinstallation tematiserer, hvad der sker, når menneskets vilkår og tilknytning til et bestemt sted ændres. Marianne Hesselbjergs projekt Blod er rødere end vand afspejler gru og konflikt, fred og skønhed. Materialevalg, stoflighed, taktilitet, form og proportioner er essentielle for værkets udtryk. Lotte Tauber Lassens værk Sort Sol tager afsæt i mytologiske symboler for solen. Rammen om installationen er et sortmalet rum med gengivelse af store urtegn på væggene. I videoen bliver lys og mørke parallelle størrelser i et evigt tilbagevendende kredsløb. Britt Smelværs installation Destination Damaskus tager afsæt i undersøgelsen af islamiske geometriske ornamenter, som går i dialog med rummets udformning. Typisk arbejder Smelvær med gentagelsesaspektet, som udmønter sig både i flader, udtryk og form.

I forbindelse med udstillingen afholdes en række arrangementer. Første arrangement BAG OM UDSTILLINGEN finder sted i Den Frie Udstillingsbygning den 19. februar kl. 11-13. Her vil de deltagende kunstnere fortælle om processerne bag udstillingen. Se www.denfrie.dk/index.php/da/arrangementer

Skriv et svar