Udlandsophold på University of Virginia…

Til IKK-studerende,

Da jeg for nylig er indtrådt i bestyrelsen for dette legat, vil jeg gerne gøre opmærksom på muligheden for herigennem at søge støtte til et studieophold ved et rigtig godt universitet i USA.

Vi har tidligere med stor success haft studerende fra IKK afsted, så hermed en opfordring til at gøre noget ved sagen!

Kontakt mig gerne, hvis I har spørgsmål vedr. ansøgning og ophold.

Med venlig hilsen,
Ulrik Ekman

————————————————————

S. Gønge Virginia Fellowship Fund

S. Gønge Virginia Fellowship Fund – Litteratur, Jura, MBA udeles til et eller flere års videregående studier på kandidat- eller Ph. D.- niveau ved University of Virginia’s (UVa) College of English Language and Literature, School of Law, eller Darden Graduate School of Business.

Tre stipendier uddeles årligt og udgør mindst US $ 15.000 per modtager (evt. mere om der er behov herfor). Der vælges max én modtager fra hvert angivet fakultet.

For studerende ved IKK er det således relevant at søge stipendiet med henblik på senere at søge optagelse på College of English Language and Literature. Denne institution rangerer højt på listen over bedste institutter i USA og giver sine studerende særdeles interessante muligheder. Nærmere oplysninger hos Ulrik Ekman (ekman@nullhum.ku.dk) eller Peter Erling Nielsen, Økonomisk Institut (pen@nullecon.ku.dk).

Sådan søger du

Ansøgningen skal vedlægges:

  • Anbefalinger fra mindst to af instituttets lærere (samt evt. arbejdsgiver)
  • Karakterudskrift
  • CV
  • En beskrivelse af faglige interesser og formål med studieopholdet

Alt indleveret materiale bør være på engelsk, da det skal kunne videresendes til University of Virgina.

Ansøgningsfrister

Ansøgninger med bilag indsendes årligt til Peter Erling Nielsen i august måned.

Samtaler med de bedst kvalificerede finder sted i september måned.?

Skriv et svar