Praktikant til kommunikation om sex og seksuel sundhed – Sex & samfund

Er du god til at skrive og kommunikere?

• Vil du være med til at skabe opmærksomhed i medierne og offentligheden om seksuel sundhed?
• Og vil du gerne have erfaringer med: nyhedskommunikation, skriftlig målgrupperettet kommunikation, pressearbejde, pressehåndtering, web-kommunikation, kommunikationsmæssigt strategiarbejde og informationsarbejde i en NGO?

Så er stillingen som praktikant i Sex & Samfunds travle informationsafdeling i foråret 2010 måske noget for dig.
Her vil du komme til at deltage aktivt i de daglige informations- og kommunikationsopgaver samt i planlægningen og implementeringen af forskellige pressestrategier.

Vi har i det hele taget stor fokus på organisationens kommunikation og vi i stigende grad benytte målgruppeanalyser for at se, hvordan vores budskaber og publikationer modtages hos forskellige målgrupper.

Endvidere arbejder vi på at erstatte vores årsberetning og nuværende hoved-nyhedsbrev med et nyt, spændende medlemsblad, der skal udkomme fire gange om året.

Arbejdsopgaver

Du vil bl.a. komme til at arbejde med følgende:

• Udarbejdelse af skriftligt nyheds- og kommunikationsmateriale.
• Presseovervågning og pressekontakt.
• Deltagelse i pressestrategi- og fortalerarbejde.
• Målgruppeanalyser og fokusgruppeinterviews
• Webkommunikation.
• Lancering af Sex & Samfunds kampagner i medierne (informationsafdelingen arbejder tæt sammen med vores fundraising- og kampagneafdeling)

Kvalifikationer
Erfaring med skriftlig og mundtlig kommunikation – gerne til forskellige målgrupper, lige som du meget gerne må have erfaring med at gennemføre fokusgruppeinterviews.
Erfaring med at arbejde med web-medier.
Erfaring med udvikling af pressestrategi.
Evt. viden om seksuel sundhed.

Baggrundsmæssigt forestiller vi os, at du læser på overbygningen på en videregående uddannelse f.eks. indenfor kommunikation, formidling etc.

Derudover håber vi, at du har masser af energi, kreativitet og gå-på-mod, er fuld af godt humør og vil kunne trives i en hektisk, uformel arbejdsplads, hvor opgaverne løses både i teams og alene. Du vil få masser af ansvar, løbende feed back og lov til at bruge og udvikle dine kompetencer samt sætte dine fingeraftryk på projekterne

Ansøgningsfrist
Stillingen er i Sex & Samfunds informationsafdeling i København og løber fra februar -juni. Vi forventer at du er her mellem 30-37 timer pr. uge (praktikken er ulønnet), men er fleksible mht. forskudt start/slut tidspunkt og kortere praktikperioder.

Har du spørgsmål angående opslaget, er du meget velkommen til at kontakte informationsmedarbejder Michael Madsen (mgm@nullsexogsamfund.dk / tlf. 3369 5601). Ansøgning og CV sendes til Sex & Samfund på mgm@nullsexogsamfund.dk hurtigst muligt og senest den 10. januar 2010 kl. 12.00. Skriv ”Praktikant information” i emnefeltet.

Lidt om Sex & Samfund
Sex & Samfund er en privat ikke statslige organisation (NGO), som arbejder med oplysning og vejledning om seksualitet, prævention og seksuelt overførte infektioner samt med fortalerarbejde. Sex & Samfund støtter og igangsætter projekter, der øger menneskers viden og bevidsthed om seksualitet, sexsygdomme, prævention, graviditet og abort. Målet er, at alle mennesker skal have mulighed for at tage et informeret og frit valg omkring deres seksualliv. Sex & Samfund driver bl.a. en præventionsklinik i København; en landsdækkende telefon- og internetrådgivning ”Sexlinien for Unge”; en række websites om prævention, sexsygdomme og abort samt et projekt der via undervisning, kurser og et website skal forbedre seksualundervisningen i Danmark.

Skriv et svar