Vintereksamensplanen er klar

Vintereksamensplanen for Litteraturvidenskab og Moderne Kultur er nu uploaded på fagenes hjemmesider: http://litteraturvidenskab.ku.dk/eksamen/eksamenspjece/ og http://modernekultur.ku.dk/eksamen/eksamenspjece/

Mvh. Helle Abbasi

Skriv et svar