Opslag: instruktor ved Institut for kunst- og kulturvidenskab, kunsthistorie

Ved Afdelingen for kunsthistorie er 2 studentermedarbejderstillinger som instruktor ledig til besættelse fra primo september 2009 og indtil udgangen af efterårssemesteret. Kun studerende, der læser kunsthistorie, vil komme i betragtning til stillingen. Instruktoren skal varetage hjælpelærerfunktioner i forbindelse med undervisningen i Kunsthistoriens videnskabsteori, Metode I (1. semester) på BA 2005. Der vil være mulighed for at forlænge ansættelsen i forhold til instruktorbehov på 2. semester, BA 2005, i foråret 2010.

Hjælpelæreren deltager i den almindelige undervisning og planlægger selv på grundlag af denne og i samarbejde med faglærer instruktortimerne, hvor de i undervisningen behandlede temaer, problemstillinger og tekster viderebearbejdes og diskuteres i mindre grupper af studerende. Da en del af undervisningen afvikles som en skriftlig eksamen, hvor de metodiske problemstillinger udfoldes i forhold til forskellige typer af billedkunstnerisk og arkitektonisk materiale, vil en del af instruktorens rolle være at igangsætte øvelser, som træner de studerendes kompetencer i fagelementets værkanalytiske potentiale.

Instruktorfunktionen har både en faglig og social dimension. Instruktoren skal således medvirke til, at tilegnelsen af det ofte abstrakte stof får en aktiv form samtidig med, at de studerende får mulighed for at øve sig i vidensdeling og styrke deres samarbejdsevner.

I forbindelse med instruktortimerne i Metode I deles holdet i 4 lige store grupper, der modtager ’instruktion’ hver for sig. Undervisningen omfatter 11 gange 3 timer inklusive forberedelse – samt 11 gange 3 timer tilstedeværelse, hvor man følger den pågældende lærers undervisning. I alt 115, 5 timer. Endvidere vil der være opgaveretning i mindre omfang, ca. 10 timers arbejde. Aflønning: 193, 62 pr. Time.

Yderligere oplysninger kan fås hos fagleder Jens Fleischer, e-mail: fleischer@nullhum.ku.dk eller tlf. 35 32 81 93. Ansøgningen, som stiles til Fagudvalget for kunsthistorie, skal være os i hænde senest fredag den 1. maj 2009 kl. 12.00. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler medio maj.

Skriv et svar