Studentermedarbejder på Thorvaldsens Museum

Herved opslås en stilling som studentermedarbejder på Thorvaldsens Museum til besættelse pr. 15. januar 2009.

Stillingen ønskes besat med en kunsthistoriestuderende på overbygningen.

Stillingens primære indhold er at bistå museets videnskabelige personale i løsningen af opgaver i forbindelse med samlingernes dokumentation og formidling.

En del af arbejdet vil bestå i besvarelse af forespørgsler om samlingerne og ekspedition af fotobestillinger.

Dertil kommer arbejdet med at koordinere museets mundtlige formidling overfor publikum (omvisninger m.v.).

Der må endvidere påregnes en del administrativt og praktisk arbejde.

Det forventes, at studentermedarbejderen besidder gode samarbejdsevner og er villig til at deltage i museets alsidige aktiviteter på lige fod med museets øvrige personale. Det forventes endvidere, at studentermedarbejderen indgår i museets omviserkorps.

Arbejdstiden er 13 timer ugentligt fordelt på to ugentlige arbejdsdage. Aflønning i henhold til overenskomst.

Yderligere oplysninger om arbejdet kan indhentes hos museumsinspektør William Gelius.

Skriftlig ansøgning skal være Thorvaldsens Museum i hænde senest mandag den 1. december 2008.
Ansøgning pr. mail frabedes.

Med venlig hilsen

Thorvaldsens Museum
Bertel Thorvaldsens Plads 2

1213 København K
Tlf. 33 32 15 32

Skriv et svar