LARM

Lydarkivet for radiomedier, LARM, er et tværinstitutionelt arkiv for radio- og lydoptagelser, som har til huse i kælderen under det nye KUA. Fundamentet i arkivets samling er ca. 10.000 spolebånd med radioprogrammer udsendt i Danmarks Radio. Båndene er kopier af radioens originale udsendelser fra perioden 1931-2003.

Arkivet rummer et stort historisk kildemateriale. I arkivet findes reportager og transmissioner fra større og mindre begivenheder i det 20. århundrede, førstehåndsindtryk fra forskellige perioders hverdagsliv og optagelser med personligheder, der nationalt og internationalt har præget kultur og samfund. Genremæssigt spænder arkivets optagelser fra nyhedsudsendelsen over radiomontagen og quizprogrammet til satiren og hørespillet. Danmarks Radios baggrundsorienterende og kulturformidlende udsendelser er rigt repræsenteret i samlingen. Egentlige musikudsendelser findes kun i begrænset omfang.

Lydarkivet for radiomedier drives af Foreningen LARM og er tilgængeligt for alle med forsknings- eller studieinteresse i arkivets optagelser. De båndede udsendelser kan gennemlyttes i arkivet efter nærmere aftale med arkivets leder.

Arkivets optagelser inddrages løbende i undervisning og seminarer. I foråret 2007 har LARMs samling været omdrejningspunkt for forelæsningsrækken Danmarks Radio i Kulturhistorien og Diskuteks fire debataftener om radio, en opfølgning på arkivets stærkt besøgte Lytte Lounge Event i oktober 2006.

I efteråret 2007 følger Diskutek op på foråretsprogrammet med debatter om Piratradio, kulturradioens truede status, udspørgelsens kunst og krimihørespil. I november 2007 er LARM vært for det tværfalige seminar Krigen og Radioen. LARM lægger lyd til flere forelæsninger i kursesforløbene Auditiv kultur og Medea remedieret på Insitut for Kunst- og Kulturvidenskab.

Læs mere på LARMs hjemmeside.