Overgaden PROJEKT / SHAME: An Evening of Performances at Overgaden

PERFORMANCE // SHAME
Fredag d. 2 maj kl. 18.00-20.00

Det Fynske Kunstakademi, Valand Akademi i Gøteborg og Kunst- og Designhøjskolen i Bergen har samarbejdet på tværs af landegrænser om en performanceworkshop, holdt i Bergen, der tematiserer og bearbejder temaet skam. I forlængelse deraf er temaet gennem nye workshops udforsket yderligere, og resultatet vises denne aften på Overgaden, som en serie af performances af: Nick Bruhn-Petersen, Mary Coble, Tao Sabella Hansen, Nanna Katharina Jensen, Dina Lundvall Nielsen, Jonas Kjeldgaard Sørensen
og Anna Walther.

Friday May 2nd from 6.00-8.00pm

Funen Art Academy, Valand Academy in Gothenburg and Bergen Academy of Art and Design have collaborated across borders on a performance workshop, held in Bergen, which explores the topic of shame. In extension of this the theme has been developed further through new workshops, and the result will be shown on this night at Overgaden, as a series of performances by: Nick Bruhn-Petersen, Mary Coble, Tao Sabella Hansen, Nanna Katharina Jensen, Dina Lundvall Nielsen, Jonas Kjeldgaard Sørensen and Anna Walther.