Fællesfagrådet

FÆLLESFAGRÅDET er institutfagrådet på IKK, hvor alle instituttets fag er repræsenteret. Fællesfagrådet blev initieret som følge af studienævnssammenlægningen, der betød at hvert fag ikke længere skulle have sit eget studienævn, men derimod et fælles studienævn for hele instituttet. Derfor også et fælles fagråd, altså fællesfagrådet.

Fællesfagrådet holder ordinært møde ca. en gang om måneden. Nogle gange mere og nogle gange mindre, alt efter hvad der sker på instituttet. Der arrangeres også nogle gange ”stormøder” om særligt aktuelle emner såsom i forbindelse med nye studieordninger og lignende. Ligesom de almindelige fagråd, består fællesfagrådet af dem som møder op til møderne. Det er således også disse fremmødte, der beslutter hvad fællesfagrådet tager initiativ til og ellers gør. Fællesfagrådet er det fora, hvor de større og institutfælles sager tages op. Som regel vil der på møderne også blive orienteret om hvad der sker af fagrådskarakter på de respektive fag, og derfor er fællesfagrådet et godt sted at samles med alle sine medstuderende og få indblik i hvad der foregår på instituttet i dets helhed. Det er også til fællesfagrådsmøderne man kan møde studienævnsrepræsentanterne og få orienteringer herfra, fra Humrådet og Akademisk Råd samt selvfølgelig tage sager op, som skal viderebringes til disse respektive organer.

Der indkaldes til møder gennem de kommunikationskanaler, der aktuelt er tilgængelige, dvs. her på siden, på Punkt KUs forside og gennem Absalon over mail. Referater og andre relevante papirer er tilgængelige her på siden. Derudover forsøges det så vidt muligt også at annoncere gennem plakatmediet, dette særligt i området omkring Roland Bar og bygning 21 i øvrigt. Dette forår får vi forhåbentligt et rigtigt, permanent fagrådslokale, der vil komme til at ligge ved caféen, så til den tid vil man kunne orientere sig om alt fagrådsaktuelt gennem en til formålet ophængt opslagstavle uden for lokalet. Indtil da må man nøjes med at holde ører og øjne åbne og tjekke siden her.

At komme til et fællesfagrådsmøde, betyder på ingen måde stavnsbinding eller anden tvang. Man kan sagtens nøjes med at være med på en lytter. Man kan også tage sager op som man synes er relevante og selvfølgelig generelt få en fornemmelse af hvad der sker med de rammer vi alle sammen studerer under. Så kom frygtløs og munter til fællesfagrådsmøde! Sager af fagspecifik karakter kan det nogle gange være mere hensigtsmæssigt at tage op i sit eget fags fagråd – se de respektive fagråds sider. Nogle gange kan det dog også være af stor relevans for de andre fag at høre hvad der foregår på dit fag, så man skal ikke holde sig tilbage.

Fællesfagrådet kan kontaktes på mailen ikkmi@nullpunkt.ku.dk

Læs referater fra fællesfagrådsmøderne her.