Praktikant søges til fundraising af stor (foto)udstilling

 

Hej,

Jeg hedder Simon Høgsberg, jeg er fotograf, og jeg skal i begyndelsen af 2012 lave en stor foto-udstilling i København. Til det formål har jeg brug for en praktikant til at rejse penge til udstillingen og i det hele taget hjælpe med til alt det praktiske i forbindelse med etablering af udstillingen.

Det er ikke absolut nødvendigt, at du har fundraiset før, men det ville klart være fedt, hvis du har.

Jeg arbejder sammen med et godt team om udstillingen, så det skal nok blive en ret munter proces. Der er mange løse ender lige nu, og hvis du er engageret og selvdrevet og i det hele taget med på ideen, vil du klart kunne få indflydelse på, hvordan den endelige udstilling kommer til at se ud.

Det er et ret stort projekt, og derfor skal vi i gang nu.

Udstillingen handler om den danske kultur, som den udspiller sig foran et supermarked i løbet af et år.

Vi kan ikke tilbyde nogen penge for dit arbejde, men vi vil gøre alt hvad vi kan for at gøre det til en lærerig proces for dig, for os alle sammen.

Ring meget gerne, hvis du har spørgsmål. 27141641.

 

Venlig hilsen

Simon Høgsberg

www.simonhoegsberg.com

 

SEMINAR: Traume & kunst

TRAUMER & KUNST

– perspektiver på traumebegrebet og samtidskunsten i relation.

Lørdag d. 6. november 2010 kl. 13-18, Øregårdssalen, Gentofte Hovedbibliotek.

Hvordan defineres et psykisk traume? Hvad er forskellen på et kollektivt og et individuelt traume? Hvordan erindres traumer? Hvordan bearbejdes traumer? Kan kunst være traumebearbejdende?

I forbindelse med billedkunstner Peter Brandts Traneudstilling I Died in Italy but No One Knows It på Traneudstillingen, som tematiserer det personlige traume som efterveer af et voldsoverfald, inviteres alle interesserede til et lørdagsseminar, der går tæt på det komplekse og tabuiserede begreb traume. 

Seminaret præsenterer en række oplægsholdere, der fra forskellige faglige indgangsvinkler og kontekster arbejder med traumer og repræsentationer af det traumatiske. Programmet byder på oplæg og værkpræsentationer, der kommer omkring en række væsentlige perspektiver på hvordan traumer opstår, hvad de består af, og hvordan de kan håndteres. Der  gives samtidig eksempler, hvordan samtidskunsten kan spille en helende rolle i efterveerne på en traumatisk begivenhed eller oplevelse.

Seminaret vil foregå på dansk. Programmet findes på http://www.genbib.dk/arrangementer/arrangementer_p_gentofte_hovedbibliotek/seminar_traume_og_kunst

Pris: 100 kr. entré (75 kr. for studerende) Tilmelding på www.booking.gentofte.dk

Sted: Gentofte Hovedbibliotek – Øregårdsalen, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup.

For mere information kontakt kunstkonsulent Aukje Lepoutre Ravn på alra@nullgentofte.dk eller på telefon 39985843

TRANEFILM: Pier Paolo Pasolini: Saló eller 120 dage i Sodoma

TRANEFILM: Pier Paolo Pasolini: Saló eller 120 dage i Sodoma

Tirsdag d. 12. oktober kl 17 er der mulighed for at se Pasolinis kontroversielle film Saló eller 120 dage i Sodoma.

Filmen introduceres ved Lilian Munk Rösing, forfatter, kritiker og lektor på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Salò o le 120 Giornate di Sodoma (Salò eller de 120 dage i Sodoma), ofte benævnt Salò, er et kontroversielt italiensk drama fra 1975 skrevet og instrueret af den italienske instruktør Pier Paolo Pasolini. Filmen er baseret på bogen The 120 Days of Sodom af Marquis de Sade og skildrer gennem sine lange scener intenst grafisk vold, sadisme, seksuelt fordærv og psykisk tortur, som et metaforisk billede på datidens tyranniske fasicme i 1940-ernes Italien.

Saló ansås i sin samtid som særdeles kontroversiel og blev forbudt i flere lande. Det var også Pasolini sidste film, da han blev myrdet kort før Salò blev frigivet.

Filmen vises som et TRANEFILM-arrangement i forbindelse med Peter Brandts Traneudstilling I Died In Italy But No One Knows It, der gennem billeder og lyd skildrer lignende retrospektive reflektioner omkring traume og menneskelig nedværdigelse, som efterveer på et voldsoverfald. Læs mere om Peter Brandts udstilling på www.genbib.dk

Lilian Munk Rösing, forfatter, kritiker og lektor på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, introducerer filmen og præsenterer dens historiske kontekst, referenceapparet og symbolsprog.

Sted: Gentofte Hovedbibliotek (Øregaardssalen), Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup.

Entré 40 kr. – betales ved indgangen.

TRANEFILM: Pier Paolo Pasolini: Saló eller 120 dage i Sodoma

CRYSTEL CERESA (CH) / WHITE NOISE / SOLOSHOW

Galleri Christoffer Egelund, 1. – 30. oktober, 2010

Fernisering fredag den 1. oktober kl. 16-19

Galleri Christoffer Egelund kan med stolthed præsentere soloudstillingen ”White Noise” af den schweiziske kunstner Crystel Ceresa (f. 1977). Det er kunstnerens andet soloshow i galleriet og på udstillingen vises malerier og tegninger fra kunstnerens studio i Genève. Ved første øjekast drages og fascineres beskueren af de store lærreders dekorative og sensitivt behandlede overflader – dernæst af værkernes dybere og mere personlige erindringsspor og tråde til kunsthistorien.

Crystel Ceresas sarte aerogrammer rummer en lethed, som skyldes brugen af airbrush, farvepaletten af doucede pasteller og de delikate og delvist udviskede motiver. En ”hvid støj” optræder i billederne –  i form af en slørende tåge, funklende højlys eller indridset lysskrift – hvilket forstyrrer en skarp og klar aflæsning og perception af værkernes indhold. Blandt motiverne er juvelagtige blomster, portrætter af personlige helte, brudstykker af skrift og symbolladede attributter, der toner frem som skitser i collageagtige kompositioner, indhyllet i et tåget slør. Dette samlede udtryk indikerer, at det ikke er den virkelige verden der portrætteres, men derimod drømmen, fantasien, inspirationen og erindringen. Med uskarpheden og den fragmenterede komposition, fastholdes indholdet således i en ’twilight zone’, som sårbare og skrøbelige minder, der truer med af forsvinde fra billedfladen.

Motiverne i Crystel Ceresas værker synes intime og personlige og figurerne bliver i kunstnerens behandling ikoniserede, hyldede med stærke symboler og repræsenteret i et billedsprog, der både har lav- og finkulturelle undertoner. Udtrykket leder på den ene side tanken hen på dekorationskunst og glansbilledlig kitsch-æstetik, men guldbaggrunde, kranier, hvidtede maleflader og personer flankeret af blomster, trækker  ligeledes tråde tilbage i kunsthistorien; til byzantinske ikoner, til barokkens vanitas, til rokokoens hvidpudrede og doucede dekadence og til Prærafaelitternes emblematiske skildringer af personlige muser.

Crystel Ceresa er født i Schweiz i 1977. Hun er uddannet fra hhv. Ecole Supérieure des Beaux-Arts i Genève 2004 og Ecole des Arts Decoratifs i Genève 1998. Hun bor og arbejder i dag i Genève og interessen for hendes værker har fra dag ét været stor. Crystel Ceresa har udstillet bredt i Schweiz og siden 2008 i Danmark. Hendes værker er repræsenterede i flere private og offentlige kunstsamlinger, såsom; Academisch Medisch Centrum, Amsterdam, Bank Julius Bär, Basel, Crédit Suisse, Zürich, Zürich Versicherungen, Basel, HSBC, Zürich, Collection Yves Racloz, Genève og Collection Nicolas Torroni, Genève.

Galleri Christoffer Egelund inviterer til fernisering på soloudstillingen ”White Noise” fredag den 1. oktober, kl. 16-19. Udstillingen vises efterfølgende i perioden 2. – 30. oktober, 2010. Åbningstider: mandag-fredag kl. 11-18, lørdag kl. 12-16. For yderligere informationer om udstillingen samt pressefotos m.m., kontakt venligst galleriet på info@nullegelund.dk eller besøg www.gce.nu

IN ENGLISH

Christoffer Egelund Gallery, October. 1. – 30. , 2010

Private View: Friday October 1st from 4pm – 7pm

Christoffer Egelund Gallery is proud to present the solo exhibition “White Noise” by the Swiss artist Crystel Ceresa (b. 1977). It is the artist’s second solo show at the gallery and the exhibition displays paintings and drawings from the artist’s studio in Geneva. At first glance, the observer is drawn and fascinated by the decorative and skillfully painted surfaces of the large-scale canvases – then by the deeper and more personal reminiscences and threads to art history.

Crystel Ceresa’s delicate aerogrammes share lightness due to the airbrush technique, the color palette of bright pastels and the partially blurred subject matter. A “white noise” occurs in the pictures – in the form of an obscuring mist, sparkling highlights, or carved inscriptions of light – which complicates a clear and evident reading and perception of the content of the works. Among the motifs are jewel-like flowers, portraits of personal heroes, fragments of text and symbolic attributes, appearing as sketches in blurred collage-like compositions. This overall expression indicates that the motives are not objective registrations of the world around us, but rather visual interpretations of the artist’s imagination, sources of inspiration and remembrance. The haze and the fragmented compositions thus maintain the content in a twilight zone as vulnerable and fragile memories that threaten to let go and disappear from the surface.

The works of Crystel Ceresa have an intimate and personal feel to them, and the persons she portrays in her art are made icons, celebrated and surrounded by symbols and represented in a visual language that has both low and fine cultural undertones. On one side the paintings evoke kitsch aesthetics, decorative and applied arts, yet gold backgrounds, skulls, whited surfaces and persons flanked by flowers, also pulls threads back into art history; to Byzantine icons, to the Baroque vanitas, the white powdered decadent images of the Rococo, and to the Pre-Raphaelites’ emblematic depictions of personal muses.

Crystel Ceresa was born in Switzerland in 1977. She graduated from Ecole Supérieure des Beaux-Arts in Geneva 2004 and from the Ecole des Arts Decoratifs in Geneva in 1998. Today, she lives and works in Geneva and the interest in her works has been large from day one. Crystel Ceresa has exhibited widely in Switzerland and since 2008 in Denmark. She is represented in several private and corporate collections such as; Academisch Medisch Centrum, Amsterdam, Bank Julius Bär, Basel, Crédit Suisse, Zürich, Zürich Versicherungen, Basel, HSBC, Zürich, Collection Yves Racloz, Geneva and Collection Nicolas Torroni, Geneva.

Christoffer Egelund Gallery cordially invites you to the private view of the group exhibition “White Noise” on Friday, October 1st from 4pm to 7pm. The exhibition will subsequently be on show during the period October 2. – 30. 2010. Opening hours: Monday-Friday 11am to 6pm, Saturdays 12pm to 4pm. For further information about the exhibition and press photos please contact the gallery on: info@nullegelund.dk or visit www.gce.nu

Open Air Night: Poetry Slam, kortfilm og colombianske danserytmer

It Began In Afrika

Som en del af My World Images Festival inviterer Museet for Samtidskunst, CPH:DOX og Roskilde Kommune til Open Air Night i Palægården. Der er gratis adgang for alle, og der vil være mulighed for køb af både mad og drikkevarer.

Program:
Kl. 17-19: Fernisering på udstillingen Localities
Udstillingen Localities tager udgangspunkt i undersøgelsen af den personlige oplevelse af lokale steder rundt omkring i verden og tematiserer således det lokale og det globale i en sidestillet sammenhæng. Titlen Localities henviser til byen Roskilde, men også til hvordan kunstnere forskellige steder i verden ser deres egen ”verden”.
 

 

Kl. 20.30: Afrikansk Poetry Slam med Dikson og Lazarus (ZA):
Dikson og Lazarus sætter ord på det, der rører sig i hverdagen. Dikson skaber poetiske kær-lighedsbudskaber og trækker publikum ind i en rå historisk virkelighed, mens Lazarus orienterer sig ironisk mod massemedier og modeverdenen.

Kl. 21.00: It Began In Africa:
Tre humoristiske og musikalske kortfilm, som reflekterer over hvad popkultur betyder i dag. Slam Video Maputo (Ella Raidel, AT/MZ) starter i Jean-Luc Godards fodspor, men udvikler sig til en kollektiv skabelse af en hip-hop video. Nairobi Notes (Edwin, ID/KE) ser på den kenyanske gangster-scenes selviscenesættelse, mens Saint Louis Blues (Dyane Gaye, FR/SN) henter reference i både musicals og roadmovies i nye og overraskende omgivelser.

Kl. 22.30-23.30 Colombiansk DJ-fest:
Colombianske DJ JayCruz leverer en festlig smag på elektronisk cumbia – en latinamerikansk musikstil med oprindelse i Colombia. 

Tak til: Center for Kultur og Udvikling (CKU), Statens Kunstråd, Roskilde Kommune og Augustinus Fonden

For mere info se www.samtidskunst.dk og www.images.dk

 

Karrierecafé på IKK d. 20. maj

Program for Karrierecafé

Onsdag den 20. maj kl. 13.00-16.30 – Bibliotekets Tidsskriftscafé, Karen Blixens Vej

 

Kl. 13.00        Velkomst  

Kl. 13.10        Oplæg omkring humanisternes arbejdsmarked ved karrierevejleder Mike Wenøe 

Kl. 13.40        Oplæg ved karriereprofil fra Moderne kultur og kulturformidling:

Sara Maria Cordtz fra Sydvestsjællands Museum

Museumsformidler på Sydvestsjællands Museum siden 2008.

Cand. mag i Moderne kultur og Kulturformidling. BA i Litteraturvidenskab med Museologi som tilvalgsfag. Afleverede speciale om museumsgenstandes formidling af historie i Nationalmuseets udstilling ”Danmarkshistorier 1660-2000” i 2008.

Studiejob/ praktikophold på Nationalmuseet og Nordic Heritage Museum, Seattle, i løbet af uddannelsen. Tilrettelæggelse af undervisningsforløb for gymnasier og skoleklasser.

Siden 2008 ansat på formidlingsprojektet Kulturkørekort – Skoletjenesten ved Sydvestsjællands Museum. Udvikler undervisningsmateriale og -forløb til børn og unge. Et projekt, som fungerer som brobygning mellem museer og undervisningsinstitutioner i Slagelse og Sorø kommuner.

Kl. 14.10        Workshop: Hvad er kompetencer? Hvad er mine kompetencer?
Kl. 14.40        Pause
Kl. 14.50        Oplæg ved karriereprofil fra Musikvidenskab:
Nicolai Abrahamsen fra Sonic Branding

Nicolai er MA i filmmusik og komposition fra London College of Music and Media og cand.mag i musik fra Københavns Universitet, hvor han specialiserede sig i lydbranding på internettet. Han arbejder som musikkonsulent og projektleder på Sonic Branding, hvor der bliver udviklet lydbrandingkoncepter for store og mellemstore virksomheder og organisationer.

Nicolai har tidligere været composer-in-residence på BBC, hvor han komponerede og lavede lyddesign for Radio3, Radio 4 og BBC World Service og lavede præsentationer for radioproducere om diverse emner omhandlende lyd og musik som led i organisationens interne kreative udvikling. Nicolai har også arbejdet freelance for udenrigministeriet med på den ene side at lave kulturudveklingsprojekter med den danske ambassade i Vietnam og på den anden side lave lydbranding for Danmarks officielle website denmark.dk

Kl. 15.20        Oplæg ved karriereprofil fra Kunsthistorie:
Anna Schram Vejlby fra Ny Carlsberg Glyptotek

Mag.art. i kunsthistorie, 2008. Skrev speciale om J.H. Füsslis tegninger med fokus på tid og sandhed, udredt gennem hans skildringer af samtidige kvinder og klassiske mandefigurstudier.

Under min uddannelse var jeg studentermedarbejder i Galleri Christian Dam og ved Den Kgl. Kobberstiksamling, Statens Museum for Kunst samt udstillings- og katalogmedhjælper ved Den Kgl. Malerisamling, Statens Museum for Kunst. Fra 2007 har jeg arbejdet som programredaktør på Operaen (hvorfra jeg for øjeblikket har orlov). Fra jeg blev færdig i marts 2008 til nu, har jeg arbejdet som museumsinspektør (barselsvikar) i Moderne Samling på Ny Carlsberg Glyptotek.

Kl. 15.50        Workshop: Kortlægning af kompetencer fortsat – via kompetencekort
Kl. 16.10        Kort oplæg fra foreningen Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK)
Kl. 16.20        Afslutning

 

 

 

SunDoc: Ada Gallery

SunDoc is a screening series of international documentaries followed by a Q&A. For this edition of SunDoc we are showing the Belarusian Ada Gallery. Director Uladzimir Kolas will be present for the screening and afterwards answer the audience’s questions.

Time, place and tickets for SunDoc
The screening of Ada Gallery starts at 14:00 on February 15. It is in Cinemateket, Gothersgade 55, Copenhagen.

You can order tickets for SunDoc at Cinemateket on phone +45 3374 3412. Tickets are 25 DKK and are available from February 1st.

Read more here