Exploring Creativity WORKSHOP med KITT JOHNSON,

Mandag d. 25.2. kl. 10 – 15 I Dramasalen (21.5.56)

I dette forår har Teater og Performance studier indgået et samarbejde med koreograf Kitt Johnson, som giver en workshop i forbindelse med skabelsen af ensembleforestillingen Forum Humanum.

Under overskriften EXPLORING CREATIVITY vil vi via grundlæggende øvelser omkring tilstedeværelse i krop og rum, bevæge os ind i tematisk baserede improvisations- og kompositionsopgaver. Vejen fra ide til materealisering udforskes og diverse koreografiske redskaber introduceres. Tematikkerne vil til dels funderes i det nylig påbegyndte arbejde med Forum Humanum, der søger at indkredse ”mennesket som driftsvæsen – mennesket som flokdyr”.

”Kreativitet afhænger ikke udelukkende af magiske øjeblikke, hvor inspirationen pludselig indfinder sig. Kreativitet afhænger også af en hel del regulært og tålmodigt arbejde, som er nødvendigt for, at idéer kan udfolde sig og realiseres.” KJ

Prisvindende koreograf og danser Kitt Johnson er en ener på den danske danse- og performancescene. Gennem mere end 25 år har hun udviklet og præsenteret sit særegne kunstneriske univers: minimalistisk og ekspressivt, båret af en ekstrem kropskontrol og intense fysiske billedtransformationer, der udforsker de dybeste lag af den menneskelige eksistens. Kitt Johnsons varemærke er soloformen, men repertoiret spænder vidt og rummer også flere ensembleværker, Ny Cirkus forestillinger, stedsspecifikke værker, performancefestivaler, m.m.v.

TID OG STED: Mandag 25. febr. Kl. 10-15 i lokale 21.5.56 (Dramasalen)

Workshoppen er gratis og kan søges af alle studerende ved IKK,

Begrænset deltagerantal. Tilmelding nødvendig inden 18. februar pr. e-post til Karen Vedel: vedel@nullhum.ku.dk 

og noget med nogle bjerggeder – og teaterstuderende!

Riddersalen er i færd med at lave Peer Gynt – eller rettere: Peer Gynt Off Piste. Præsenteret således: Om eventyreren, levemanden og fantasten Peer Gynt – taget med et gran salt og en gang nysne i overraskende og besjælede omgivelser….    og så er der også noget med nogle bjerggeder.

Forestillingen instruktør,Mikala Bjarnov Lage, og teaterchef Signe Birkbøll, der har påtaget sig at rewrite Ibsen, har spurgt, om jeg havde lyst til at komme forbi med et hold for at se en prøve og herefter diskutere nogle af deres løsninger med dem….. og bjerggederne.

Det synes jeg kunne være spændende.

Derfor indbydes studerende fra både BA og KA til at komme til prøve med diskussion af udvalgte scener torsdag d. 31. januar kl. 13 aldeles præcist på Riddersalen, Allegade 7.

Umiddelbart er arrangementet uforpligtende (udover at man skal deltage i diskussionerne – og klappe bjerggederne); men for særligt interesserede kan det jo være en mulighed for at indgå et samarbejde, som kunne bruges i en opgave.

Under alle omstændigheder vil jeg godt bede en mail, hvis I kommer – blot for at have en fornemmelse af antallet af deltagere: stigjarl@nullhum.ku.dk .

Forhåbentlig på gensyn – jeg tror at det bliver både skægt og givende.

Så er den ged vist….

Stig

ER TEATRET DØDEN? Performance lecture i Tidsskriftscaféen

Den tyske performance-kunstner Jörn J. Burmester opholder sig pt. i Danmark og optræder en enkelt gang i IKKs Tidsskriftscafé med sin performance lecture: Performance art is live. Theatre is death.
ONSDAG D. 30. MARTS kl. 13.30 – Der er gratis adgang, men et i sagens natur et begrænset antal pladser


I Danmark har man bl.a. kunne opleve Jörn J. Burmester i Warehouse 9 med en anden solo-forestilling, My last performance, som der ligger et glimrende klip fra på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=fydYG2ypNQY

I det interaktive værk Performance art is live, theatre is death, som havde premiere i Berlin i marts 2010, deltager tilskuerne aktivt i struktureringen af teksten. Tekstfragmenterne er uddrag fra teoretiske værker, anvisninger på handlinger, beskrivelser af værker. De er trykt på sider af forskellig størrelse, sorteret efter indhold og lagt på gulvet, så de ligner et diagram over en hjemmeside. De fleste sider indeholder links til andre sider.
Burmester overlader det derpå til publikum at beslutte hvor hans performance skal starte og hvilke tekster der skal læses og hvilke handlinger der skal udføres.
Kommentarer, blindgyder og endda overskridelser af reglerne hilses velkomne og bidrager alle til forsøget på at udvikle en ny performancetekst, der er skrevet i fællesskab. Burmester præsenterer altså ikke bare sin tekst, men teksten blandes med tilskuernes reaktioner og der opstår således en helt ny tekst der kun eksisterer “live”; i netop denne performance-situation.

Jörn J. Burmester er i Danmark på et såkaldt DIVA-residency (DIVA= Danish International Visiting Artists Exchange Programme) støttet af Statens Kunstråd og bragt i stand på initiativ af liveart.dk.

CHRISTOPHER INNES BRECHT SEMINAR

Christopher Innes-forelæsninger

Bertolt Brecht – Theory – Plays – Practice

Onsdag 13/10 kl. 11 – 14 Lokale 21.1.47
Torsdag 14/10 kl. 11 – 14 Lokale 21.0.47
Fredag 15/10 kl. 11 – 14 Lokale 21.1.47

Den canadiske teaterprofessor Christopher Innes hører til inden for eliten af international teater-forskning.
Han er en meget bredt funderet forsker og forfatter til adskillige værker om moderne teater bl.a.: Broadway to Main Street: Designing Modern America (2005), Modern British Drama – The Twen-tieth Century (2002), Edward Gordon Craig: a Vision of Theatre (1998), Avant Garde Theatre 1892-1992 (1994) og Erwin Piscator’s Political Theatre: The Development of Modern German Drama (1972).
Christopher Innes besidder den ” The Canada Research Chair in Performance & Culture” og præ-senterer sit arbejde på denne hjemmeside: http://130.63.63.23/crc/about/index.php

Christopher Innes er en tilbagevendende gæst på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab.

I efterårssemestret giver han i uge 41 en serie på tre forelæsninger: Bertolt Brecht – Theory – Plays – Practice der henvender sig både til teatervidenskabsstuderende på 2. år (eksamen som for-dybelsesemne eller tværfagligt emne) og overbygning samt til øvrige interesserede studerende fra fag på både IKK og andre institutter.

Christopher Innes præsenterer selv sit forløb således:

Course Outline:

As one of the most radical and influential theatre figures of the twentieth century – playwright, poet, theorist and director – Brecht deserves in-depth understanding. The aim of his theatre was to change the world politically, and to do so Brecht changed the theatre. For him there were always three in-terconnecting levels: theories connecting politics with theatrical performance; the plays on which these theories were built and which developed out of these theories; and the stage productions of his work, which he directed in ways designed to unite his plays with his theories.

This triple interconnection forms the structure and perspective for this short course.
We will begin by discussing his theoretical writings (collected in Brecht on Theatre/Om Tidens Te-ater)) and their connections to the politics of the period as well as to the social context of Germany in the 1920-30s and the immediate postwar period.

We will then analyse a selection of plays to see to what extent these principles actually apply: one of Brecht’s Lehrstücke or “Teaching Plays” (The Exception and the Rule), one of his parable plays (The Caucasian Chalk Circle), and Mother Courage.

In the final class we will consider his practice as a director, his actor training and the evidence of the “Model Books” documenting his productions of his plays.
The course will be taught in English, and the books to which reference is made in class will be the English translations. But students should feel free to also read the texts in the original German – or in Danish translation.

The books will be available in the library, and students are expected to have read the books on the Primary List before the class begins.

Primary Reading List:

Brecht, Bertolt. Schriften zum Theater. Frankfurt-a-M: Suhrkamp 1963 / John Willett, Brecht on Theatre: the Development of an Aesthetic. New York: Hill & Wang 1974.
Dansk oversættelse: Om Tidens Teater. Gyldendal 1966 eller senere
[with particular attention to:
Modern theatre is Epic theatre / Det moderne teater er det episke teater
The Literarization of the Theatre / Litterariserung af teatret
Theatre for Pleasure or Theatre for Instruction / Blot-til lyst teater eller belærende teater
The Street Scene / Gadescenen

—————- Die Ausnahme und die Regel / The Exception and the Rule, in The Measures Taken and Other Lehrstücke, trans. Carl R. Müller. London: Methuen, 1977.
Dansk oversættelse: Undtagelsen og reglen. Enten i Bille, Steen (red.) Brechts lærestykker. Teater for fremtiden. Drama1981 eller i Forhøret over Lucullus/Undtagelsen og Reg-len (Gyldendal 1965)

—————- Die Kaukasische Kreidekreis / The Caucasian Chalk Circle – in Parables for the Theatre, trans. Eric Bentley. Harmondsworth: Penguin Books, 1973.
Dansk oversættelse: Den kaukasiske kridtcirkel, oversat af Carl Nyholm (Gyldendal 1963)

—————- Mutter Courage und ihre Kinder / Mother Courage, trans. Eric Bentley. London: Methuen’s Modern Plays, 1962 / New York: Grove, 1991.
Dansk oversættelse: Mutter Courage og hendes børn, oversat af Ivan Malinovski (Gyldendal 1961 eller senere)

Other Reading:

Brecht, Bertolt. The Messingkauf Dialogues, trans. John Willett. London: Methuen, 1965

Fuegi, John. Bertolt Brecht: Chaos According to Plan. Cambridge University Press, 1987.

Weigel, Helene, Berliner Ensemble. Theaterarbeit: 6 Aufführungen des Berliner Ensembles. Berlin: Henschelverlag, 1968.

GENOPSLAG: Praktikant til Bikubenfonden

SVAR SENEST 26. marts

Bikubenfonden søger praktikant med interesse for og viden om teaterområdet samt evner for på akademisk niveau at dokumentere erfarings- og vidensopsamling.

Bikubenfonden er en af Danmarks store fonde, der støtter aktiviteter både på det sociale og det kulturelle område. Fonden har gennem årene opbygget et særligt virkefelt inden for det område, hvor kulturelle og sociale aktiviteter overlapper og supplerer hinanden. Desuden har fonden indstiftet priserne Årets Reumert og Kronprinsparrets Priser.

Hvis du:

  • har lyst til at arbejde med teater og kultur?
  • både er god til at tage ansvar og tage fat?
  • kan holde mange bolde i luften og bevare overblikket?
  • kan lide at samarbejde på mange niveauer?
  • er god til skriftlig kommunikation?

Så er du måske den person, som vi søger.

Din primære arbejdsopgave vil være at tage ansvar for afvikling og dokumentation af et miniseminar om teater og integration, som Bikubenfonden afholder i maj måned i Skuespilhuset i samarbejde med Det Kgl. Teater. Ud over samarbejdet med Det Kgl. Teater om det faglige indhold i miniseminaret, skal du udfærdige en opfølgende rapport om seminarets temaer og debatter.

Dine sekundære arbejdsopgaver vil være at bistå med Årets Reumert prisuddelingen i starten af maj. Desuden inviterer Bikubenfonden 1.000 socialt udsatte børn og unge til De 3 Musketerer i Ulvedalene i juni, hvor du også vil blive inddraget.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med kulturchef Johanne Prahl Steffensen, som du refererer til og som vil være din faste sparringspartner. Praktikperioden vil være fra primo april til medio juni, og arbejdstiden vil være fleksibel, så der også er mulighed for at følge undervisning ved siden af. Praktikperioden er ulønnet.

Send en skriftlig ansøgning inkl. CV og relevante eksamenspapirer til Bikubenfonden på e-mail: pm@nullbikubenfonden.dk

Ansøgninger modtages KUN på ovennævnte e-mailadresse. Skriv PRAKTIK i emnefeltet.

For yderligere oplysninger kontakt Johanne Prahl Steffensen på tlf. 33 77 93 72.

CASTING TIL SIGNA-FORESSTILLINGEN “SALO”

CASTING

SIGNA is casting for SALÒ
In the very first season of Copenhagen´s new theater Republique, SIGNA will present a nonstop performance installation in 4 cycles (27/1 – 31/1, 8/2 – 14/2, 22/2 – 28/2. and 8/3 – 14/3) based on Pasolini´s controversial film SALÒ from 1975.
(http://www.republique.dk/Repertoire/Repertoire/Salo.aspx)

We are currently looking for performers as well as people interested in working in different areas of the production such as set, costume, street campaign, light, sound, web etc..

Performers:
The cast will be rather large (40 performers). We are interested in people of all ages and nationalities. Acting experience is not an absolute must.

Performer applicants must:
be at least 18 years old
be reliable as well as physically and mentally stable
read and speak English
be familiar with the film Saló or the 120 Days of Sodom and its contents
be familiar with the work of SIGNA (please inform yourself on www.signa.dk)

fill out the questionaire at www.signa.dk, and mail it with a picture of yourself to casper@nullsigna.dk as soon as possible, and no later than September 27.

Production:
We are looking for additional people for all areas of the production. This work is primarily unpaid. If you should be interested in working with us as part of your education this could be arranged.

Production applicants must:
read and speak English
be reliable – also when working for free
be familiar with the film Saló or the 120 Days of Sodom and its contents
be familiar with the work of SIGNA (please inform yourself on www.signa.dk)

fill out the questionaire at www.signa.dk, and mail it with a picture of yourself to casper@nullsigna.dk as soon as possible, and no later than September 27.
Best regards
Casper Koeller, administrator, SIGNA