Studentermedhjælpere til Danmarks Kirker, Nationalmuseet

Studentermedarbejdere

Nationalmuseet søger to studentermedarbejdere til kildelæsning ca. 10 timer ugentligt. Tiltrædelse i begyndelsen af november 2014.

Arbejdet består i:
• læsning og udskrift af arkivalier
• forefaldende opgaver af praktisk karakter
• lejlighedsvis assistance ved kirkeundersøgelser på Fyn og i Jylland

Vi tilbyder:
• et skriftlæsningskursus, som du også kan have glæde af i dit studieforløb; vi lærer dig at læse gotisk håndskrift
• løn i henhold til gældende overenskomst (pt. 116-122 kr./time; afhængig af anciennitet)
• arbejdstider, der tager hensyn til dit studie og dine eksaminer
• 16 kirkeinteresserede kolleger med baggrund inden for områderne historie, kunsthistorie og bygningsarkæologi

Vi forventer:
• at du læser historie eller kunsthistorie – gerne på første eller andet år eller evt. som bachelortilvalg
• at du er omhyggelig og selvstændig i din arbejdsform
• at du giver et nap med, hvor der er behov for det

Arbejdsopgaverne er knyttet til redaktionen af Nationalmuseets bogværk Danmarks Kirker, som omhandler de danske kirkebygninger, deres kalkmalerier, inventar og gravminder. Arbejdet vil foregå dels på Nationalmuseet, dels på Rigsarkivet og enkelte gange ude i landet. Du kan læse nærmere om Danmarks Kirker på:

http://natmus.dk/forskning-og-formidling/middelalder-renaessance-og-numismatik/danmarks-kirker/
danmarkskirker.natmus.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til redaktørerne Niels Jørgen Poulsen, tlf. 41 20 61 37, og Rikke Ilsted Kristiansen, tlf. 41 20 61 36.

Send din ansøgning vedlagt karakterudskrift til else.rasmussen@nullnatmus.dk. Ansøgningsfristen er 17. oktober 2014. Samtaler forventes afholdt mandag d. 3. november 2014.

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle til at søge stillingen.

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet rummer og udvikler forudsætningerne for, at alle kan få indsigt i kulturhistorien. Ca. 575 medarbejdere er fordelt på 3 afdelinger: Forskning og Formidling, Bevaring og Naturvidenskab og Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Studenterjob på Danmarks Kirker, Nationalmuseet

Nationalmuseet søger studentermedarbejdere til kildelæsning ca. 10 timer ugentligt. Tiltrædelse februar 2010.

 Arbejdet består i:

 • læsning og udskrift af arkivalier
 • forefaldende opgaver af praktisk karakter
 • assistance ved kirkeundersøgelser på Fyn og i Jylland

 Vi tilbyder:

 • et skriftlæsningskursus på 10 lektioner, som du også kan have glæde af i dit studieforløb; vi lærer dig at læse gotisk håndskrift
 • løn i henhold til gældende overenskomst (pt. 112-118 kr./time; afhængig af anciennitet)
 • arbejdstider, der tager hensyn til dit studie og dine eksaminer
 • 15 kirkeinteresserede kolleger med baggrund inden for områderne historie, kunsthistorie og bygningsarkæologi

 Vi forventer:

 • at du læser historie eller kunsthistorie – gerne på første eller andet år eller evt. som bachelortilvalg
 • at du er omhyggelig og selvstændig i din arbejdsform
 • at du giver et nap med, hvor der er behov for det

 Arbejdsopgaverne er knyttet til redaktionen af Nationalmuseets bogværk Danmarks Kirker, som omhandler de danske kirkebygninger, deres kalkmalerier, inventar og gravminder. Arbejdet vil foregå dels på Nationalmuseet, dels på Rigsarkivet og lejlighedsvist rundt i landet. Du kan læse nærmere om Danmarks Kirker på:

 • www.natmus.dk/sw61955.asp
 • www.danmarkskirker.dk
 • kirkeblog.natmus.dk

 Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til redaktørerne Niels Jørgen Poulsen, tlf. 33 47 39 64, og Rikke Ilsted Kristiansen, tlf. 33 47 31 27.

 Hvis du er interesseret, skal du sende din ansøgning til:

 helen.skov@nullnatmus.dk

 eller

 Nationalmuseet

Att: Helen Skov

Danmarks Middelalder og Renæssance

Frederiksholms Kanal 12

1220 København K

 Ansøgningsfristen er 22. januar 2010.