FINISSAGE: PSYCHOPATHIA SEXUALIS TEXT GALORE

Foto: Christian Brems

Søndag d. 10. oktober kl. 14-16 på O – Overgaden
Overgaden neden vandet 17, 1414 København K

På de aktuelle udstillingers sidste åbningsdag inviterer udstillingsprojektet Psychopathia Sexualis til en eftermiddag med fokus på litterære AIDS-værker; med panelsamtale, oplæsning af to skuespillere og en nyudgivelse fra O – Overgaden.

ENGLE I AMERIKA: PANEL OG SKUESPILLEROPLÆSNING
I anledning af udstillingen Psychopathia Sexualis mødes forfatter Luka Holmegaard med dramatiker Joan Rang Christensen og udstillingens kurator Mathias Kryger til en samtale om stykket og teksten Engle i Amerika: om dets portræt af AIDS-krisen og af køn, seksualitet og minorisering i 1980’ernes USA, om de danske opsætninger af stykket og om dets relevans i dag. 

Engle i Amerika blev i 1994 sat op på Det Kongelige Teater i København på baggrund af forfatter Morti Vizkis oversættelse. Men den oversatte tekst er aldrig udgivet som bog og er derfor ikke tilgængelig for læsere. Forfatter Luka Holmegaard har gravet et eksemplar frem og arbejder lige nu på at få det udgivet i Danmark.Skuespillerne May Lifschitz og Marie-Lydie Nokouda vil lave en dramatisk oplæsning af udvalgte passager fra stykket i Engle i Amerika. 

NY OVERSÆTTELSE FRA O – OVERGADEN: ’HVAD KAN VIRUSSEN LÆRE OS?’
O – Overgaden og udstillingsprojektet Psychopathia Sexualis udgiver lige nu selv en oversættelse: Learning from the virus (Hvad kan virussen lære os?) af den vigtige spanske, forfatter og kurator Paul B. Preciados tekst. Teksten, som blev udgivet i kunstmagasinet Art Forum i 2020, perspektiverer COVID19-krisen til HIV, AIDS og spørgsmål om magt og biopolitik. 

Oversættelsen vil være tilgængelig som pdf-udgivelse på O – Overgadens hjemmeside fra d. 10. oktober, og derfor fejrer og præsenterer vi denne eftermiddag også nyudgivelsen: Kurator Mathias Kryger taler med tekstens oversætter, Gustav Johannes Hoder fra det kritiske og forskningsbaserede forlag Aleatorik, om arbejdet med teksten og uddrag læses højt.

Gratis: Udstillinger på Overgaden har altid gratis entre. Det samme har denne Finissage. Tilmelding ikke nødvendig. Tak til Ny Carlsbergfondet for deres støtte til arrangementet. 

O – OVERGADEN SØGER UDSTILLINGSVÆRTER

O – Overgaden Institut for Samtidskunst søger to nye, dedikerede udstillingsværter til at passe husets udstillinger og som vil være med til at udvikle publikumsmodtagelsen på Overgaden og prøve kræfter med omvisninger.

O – Overgaden Institut for Samtidskunst, der ligger unikt i tidligere industrilokaler ved Christianshavns kanal, præsenterer årligt omkring otte store udstillinger samt en lang række kunstnersamtaler, performances, filmvisninger og debatter med fokus på at udbrede kendskabet til nye, unge og eksperimenterende kunstnerskaber.

Der er altid fri entre til Overgadens udstillinger og ofte også til vores arrangementer. Lige nu taler vi særligt meget om åbenhed, mangfoldighed og værtskab på Overgaden: Hvordan kan vi blive et hus, mange flere forskellige mennesker har lyst til at bruge? Og hvordan kan vi være de bedst mulige værter – for samarbejdspartnere og  kunstnerne, der betror os deres projekter, samt alle de gæster, der kommer i huset?

Arbejdsområder

Dine primære opgaver vil være at åbne, lukke og passe udstillingerne på Overgaden samt at hjælpe til ved ferniseringer og andre arrangementer. Her følger også praktiske opgaver med. Da vi er et lille hus løfter vi i flok, så du skal være parat til at give en hånd med ift. lidt af hvert.

Der vil være mulighed for at bidrage til at udvikle tiltag, der kan styrke Overgadens publikumsmodtagelse og formidling – det kunne være at udvikle nyt undervisnings/formidlingsmateriale, lave publikumsmålinger, udvikle en søndags-omvisning, lave skitser til SoMe-opslag, finde nye kanaler til at kommunikere Overgadens event-program eller andet.

Vi forestiller os at…:

  • Du er studerende på kunsthistorie eller en lignende relevant videregående uddannelse og søger relevant erhvervserfaring.
  • Du er er smilende, imødekommende og serviceorienteret.
  • Du kan tale flydende dansk og engelsk, og at du trives med at tale med forskellige mennesker.
  • Du har lyst til at lave forskellige typer af omvisninger
  • Du er klar på at sidde alene i indgangen til Overgaden – og i weekenden ofte at være eneste person på arbejde: Derfor skal du også være god til at arbejde selvstændigt.
  • Du er fleksibel i hverdagen og har mulighed for at arbejde cirka 2 gange ugentligt i udstillingens åbningstid; tirsdag 13-18, onsdag 13-18, torsdag 13-20, fredag 13-18, lørdag 11-18, søndag 11-18 og nogle gange også til aftenarrangementer. (Bemærk at vi x gange om året holder lukket under udstillingsopbygning, hvor der som udgangspunkt ikke vil være vagter.)

Send meget gerne din ansøgning og dit CV bedes (max. en side hver) til Line Brædder, lb@nullovergaden.org   med emnet ”Udstillingsvært” senest d. 1. oktober kl. 12.00. Vi holder samtaler i midten af oktober og har opstart for nye værter 5. november 2021.

MAGISKE BILLEDVERDNER, KVINDEFRIGØRELSE OG POSTHUMANE KARAKTERER

Foto af Anders Sune Berg

O – OVERGADEN ARTIST TALK 
MAGISKE BILLEDVERDNER, KVINDEFRIGØRELSE OG POSTHUMANE KARAKTERER
Billedkunstner Ida Sønder Thorhauge og forfatter Nazila Kivi

Lørdag d. 2. oktober kl. 15-16 på O – Overgaden

Kom til en artist talk på Overgaden under ART WEEK og lær Ida Sønder Thorhauges udstilling bedre at kende, når hun samtaler med forfatter Nazila Kivi. Kivi har oversat Shahrnush Parsipurs bog Kvinder uden Mænd; en fortælling fra iransk samtidslitteratur om fem kvinders frigørelse – der af anmeldere beskrives som ”vild, stærk og magisk”.

I bogen Kvinder uden Mænd møder vi en magisk realistisk verden, der kan minde om Thorhauges. På underfundig vis præsenterer bogen os for brud med binære opfattelser af køn og relationer – og hvad Kivi beskriver som ”monstrøse seksualiteter”. Nazila Kivi har til udstillingens publikation skrevet en helt ny tekst, inspirereret af både Parsipur, Thorhauge og egne, nylige oplevelser i sit nye moderskab.

Samtalen mellem de to, der modereres af Overgadens Aukje Lepoutre Ravn, tager os med ind i tanker om frigørelse – fra kvinderoller og fra maleriets tunge traditioner – om det posthumanes potentialer og om magiske, fælles arter. Ida Sønder Thorhauge viser lige nu sin soloudstilling Between Eternity and Time på Overgaden. Du er velkommen til at besøge udstillingen inden eller efter denne Artist Talk.

Gratis: Udstillinger på Overgaden har altid gratis entre. Det samme har denne Artist Talk. Tilmelding ikke nødvendig. Arrangementet er en del af ART WEEK.

LANDSKABERNE, DER OMGIVER OS

Foto af Mikkel Rahr Mortensen

O – OVERGADEN ARTIST TALK 
LANDSKABERNE, DER OMGIVER OS
Billedkunstner Carl Emil Jacobsen og forfatter Liv Sejrbo Lidegaard

Torsdag d. 30. september kl. 17-18 på O – Overgaden

Vær med på O – Overgaden, når udstillingsaktuelle Carl Emil Jacobsen møder forfatter Liv Sejrbo Lidegaard til en samtale om deres arbejde med menneskekroppens forhold til naturen – i en tid, der kalder på nye sanselige tilgange til jorden.

Med sin unikke pigmentproduktion, som udvindes af lokale sten og mineralske materialer forbinder Jacobsen sin praksis til landskaberne omkring ham. I samtale med forfatter Liv Sejrbo Lidegaard, vil han sætte ord på disse nøjsomme processer, som Sejrbo Lidegaard selv kender til sin egen poesi, der sanseligt undersøger kroppens relation til naturen og fællesskaberne omkring os. Sammen vil de dele tanker om, hvordan man kunstnerisk kan bearbejde menneskekroppens forhold til de landskaber, som omgiver os.

Samtalen moderes af  modereret af Ida Schyum, kurator på Overgaden. Carl Emil Jacobsen viser lige nu sin soloudstilling Comb a Hairy Doughnut Flat på Overgaden. Du er velkommen til at besøge udstillingen inden eller efter denne Artist Talk. Gratis: Udstillinger på Overgaden har altid gratis entre. Det samme har denne Artist Talk. Tilmelding ikke nødvendig. Arrangementet er en del af ART WEEK.

NYMATERIALISME OG SKULPTURELLE PROCESSER

Foto af ARK Journal

O – OVERGADEN ARTIST TALK 
NYMATERIALISME OG SKULPTURELLE PROCESSER

Billedkunstner Carl Emil Jacobsen og Nanna Stjernholm Jepsen (ARKEN)

Tirsdag d. 21. september kl. 17-18 på O – Overgaden

Vær med på O – Overgaden, når udstillingsaktuelle Carl Emil Jacobsen møder ARKENs museumsinspektør Nanna Stjernholm Jepsen til en samtale om nymaterialisme og Jacobsens skulpturelle praksis.

Carl Emil Jacobsen arbejder med skulpturer af stål og fiberbeton. Han påfører dem et lag pigment, som han selv fremstiller af lokale sten og mineralske materiale fundet blandt andet nær sit hjem og værksted i Ry. Naturens foranderlige processer er en del af skulpturernes udtryk og er med til at give dem deres insisterende sanselige appel. Nanna Stjernholm Jepsen er optaget af nytmaterialismes potentiale til at udvide vores sprog og forståelse for værkers materialitet og har tidligere medkurateret Vibrant Matter på SAK Kunstbygning og Face of Another hos Galleri Susanne Ottesen om emnet.

Med nymaterialismen anskues alt som et netværk af assemblager, sammenstillinger, hvor mennesker og materialer hele tiden ”virker” på hinanden og ”gør” noget ved hinanden. Netop denne gensidige påvirkning mellem menneske og materiale er væsentlig for Jacobsen. Udstillingen skifter flere gange i løbet af udstillingsperioden opstilling, og den viser blandt andet et værkstedslignende bord fyldt af materialeundersøgelser. På flere måder er udstillingen et eksperiment, der undersøger, hvad der sker mellem værkerne og os, der oplever dem, i en stadig foranderlig proces.

Samtalen moderes af  modereret af Ida Schyum, kurator på Overgaden. Carl Emil Jacobsen viser lige nu sin soloudstilling Comb a Hairy Doughnut Flat på Overgaden. Du er velkommen til at besøge udstillingen inden eller efter denne Artist Talk. 

Gratis: Udstillinger på Overgaden har altid gratis entre. Det samme har denne Artist Talk. Tilmelding ikke nødvendig. Arrangementet er en del af ART WEEK.