Bliv en del af Det Arabiske Forår!

28. januar inviterer Grundtvigs Højskole til konference, hvor du kan få ny viden og inspiration til hvordan du, dit universitet, din skole, forening, organisation eller virksomhed kan deltage aktivt i kampagnen til fordel for Det Arabiske Forår.

I Danmark har der været en store interesse i forhold til Det Arabiske Forår, men det har mest været gennem nyhedsmedierne eller foredrag henvendt til specialiserede målgrupper, der allerede har stor indsigt i problemstillingerne. Vi vil have den danske befolkning til aktivt at bidrage til den positive udvikling i de arabiske lande. I denne kampagne kan alle byde ind med de ressourcer, energi og tid, som I har og på en måde, så det passer ind i netop jeres skole, virksomhed eller organisation. Privatpersoner er også velkomne.

Vi har allerede fået henvendelser fra mange, der ønsker at deltage i kampagnen. 28. januar mødes vi for at koordinere kampagnen og hvordan du kan gøre en forskel.

De indsamlede penge vil gå til Mellemfolkeligt Samvirkes Globale Platform i Jordan, som støtter og uddanner volontører i Syrien, Palæstina, Jordan, Egypten, Libanon og Marokko og tilbyder redskabs- og ledertræningskurser for arabiske unge fra Mellemfolkeligt Samvirkes samarbejdspartnere. Platformen udspringer af højskolernes visioner om medborgerskab og dannelse.

Læs mere og meld dig til

Intro-arrangement for nye studerende på Moderne kultur & kulturformidling

Att.: Nye studerende på Moderne kultur & kulturformidling

 

Hvis du er ny studerende på Moderne kultur & kulturformidling, vil vi fra Studievejledningens side gerne byde dig ordentlig velkommen på din nye kandidatuddannelse. Du inviteres derfor hermed til studiestartsarrangement torsdag den 1. september kl. 10.

 

Vi mødes alle i lokale 23.0.49. Du kan se en oversigt over hele Det Humanistiske Fakultet her: http://hum.ku.dk/kontakt/findvej/kuakort.pdf/

 

Arrangementet er en mulighed for at få et overblik over din uddannelse, møde dine nye medstuderende og i det hele taget få en fornemmelse af, hvad det vil sige at læse Moderne kultur & kulturformidling.

 

Fra studievejledningens side opfordrer vi alle til at dukke op denne dag, da der vil blive givet mange vigtige informationer, og da dagen betragtes som første dag på dit nye studium.

 

I løbet af dagen vil du:

  • Få mulighed for at arbejde med din egen plan for din kandidatuddannelse og få sat ord på dine kompetencer
  • Få indblik i jobmulighederne og fremtidsperspektiverne som kandidat i Moderne kultur og kulturformidling
  • Få information om fagudbud, specialeformer, praktikmuligheder, udlandsophold og studiestrukturen i det hele taget
  • Få information om muligheder for tilvalgsfag og kurser på andre uddannelser
  • Få en gennemgang af din studieordnings muligheder og begrænsninger

 

Programmet for dagen
10.00 – 10.30: Hvad er Moderne kultur? Oplæg v. professor Martin Zerlang
10.30 – 10.40: Præsentationsrunde
10.40 – 12.00: Studiestruktur og –sammenhæng på Moderne kultur
12.00 – 12.30: Frokost (medbring selv eller køb i kantinen)
12.30 – 13.00: Præsentation af efterårets fag v. underviserne
13.00 – 13.15: Præsentation af den internationale studievejledning
13.15 – 14.00: Øvelse: Kompetenceafklaring

Klokken 14.00 går vi ned i instituttets studiecafé, Roland Bar, hvor der vil være mulighed for at købe en kop kaffe eller en øl, inden vi fortsætter programmet.

14.15 – 14.45: Tiden efter Moderne kultur – eksempler fra to kandidater fra Moderne kultur
14.45 – 15.15: Præsentation af sociale, faglige og studenterpolitiske aktiviteter på IKK
15.15 – 16.00: Øvelse: Forventningsafstemning om studiegruppearbejde

 

Vi glæder os til at se dig og byde dig velkommen på Moderne kultur og kulturformidling.

 

Mange hilsner,

Cecilie og Marie, studievejledere på Moderne kultur og kulturformidling

Højskoleophold til halv pris: Det Arabiske Forår

Tag på Grundtvigs Højskole i Hillerød og deltag i kurset: Det Arabiske Forår

Lær at lave en kampagne i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke, som støtter en uddannelsesplatform i Jordan. Rejs med højskolen til Jordan og støt det arabiske forår.

23. oktober 2011 starter Grundtvigs Højskole et helt nyt fag.

Det er et syv måneders forløb, hvor du som elev på faget ‘Arabisk Forår’, får en unik mulighed til at rejse 2 gange 9 dage til Jordan for at opleve det arabiske forår med egne øjne.

Som universitetsstuderende betaler du halv pris for højskoleopholdet!

 

Lav kampagne i Danmark
Tilbage på højskolen skal vi sammen forsøge at omforme den komplekse arabiske virkelighed til en oplysnings- og indsamlingskampagne rettet mod danske unge. Hvordan oplyser og motiverer vi unge til at engagere sig i det arabiske forår?

26. maj afslutter vi højskoleopholdet med en uges rejse til Jordan, hvor vi overdrager de indsamlede og oplever Jordans rige kultur.

 

Oplev det arabiske forår
I Jordan oplever du de sociale, økonomiske og politiske udfordringer, regionen står overfor. Du bliver også undervist i frivillighed, mobilisering og social forandring og kommer på udflugter med besøg hos demokratibevægelser, hvor du i Danmark aktivt kommer til at bidrage til at sprede budskaberne. På den måde vil du gennem egne erfaringer få kendskab til Jordans sociale bevægelser samt den Globale Platform, som Mellemfolkeligt Samvirke har opbygget, og som de indsamlede penge går til. Formålet med den Globale platform er at danne ramme for nye aktiviteter, hvor unge fra regionen og unge, der rejser til Mellemøsten, kan opleve kulturel udveksling og blive trænet i medborgerskab og organisering.  Vi vil lave video, foto og tekster, der skal bruges til kampagnen i Danmark.

Efter syv måneder har du et indgående kendskab til det arabiske forår med et særligt fokus på Jordan, og du har fået et praktisk kendskab til det at lave kampagner, som mobiliserer og oplyser den danske befolkning. Kompetencer, som vil være gavnlige inden for både danske og internationale organisationer og virksomheder.

 

Skema på højskolen
Faget ‘Arabisk Forår’ kører fra 23. oktober -16. december og er et C- og D-fag. Du vælger andre fag i A, B og E. Læs mere om de andre fag her. Til foråret 9. januar-26. maj bliver faget til et A- og B-fag. Du vil her kunne fordybe dig i oplysnings- og indsamlingskampagnen og vælge fag i C, D og E. Læs mere om de andre fag her.

 

FAKTA
Den Globale Platform i Jordan støtter volontører i Syrien, Palæstina, Jordan, Egypten, Libanon og Marokko og tilbyder redskabs- og ledertræningskurser for arabiske unge fra MS’ samarbejdspartnere. MS’ Platform udspringer fra højskolernes visioner om medborgerskab og dannelse. 

 

For nærmere oplysninger
Søren Lerche
Projektleder
E-mail: soren@nullgrundtvigs.dk
Telefon: 50 48 81 92

http://grundtvigs.dk/deltag-i-det-arabiske-forar/