Skriv til Trappe Tusind

Skriv til TRAPPE TUSIND – tidsskrift for litteraturvidenskab # 6

I løbet af foråret vil Trappe Tusind føje et nyt nummer til rækken, og i den forbindelse efterlyser vi hermed bidrag til det, der skal blive Trappe Tusind nummer seks.

Trappen er som udgangspunkt temaløs, så der er frit slag, så længe bidraget på den ene eller anden måde handler om litteratur og litteraturvidenskab og/eller de interessante gråzoner, der omgiver litteraturen og videnskaben om den.

Vi ønsker os essays, artikler, endnu ukendte skriftformer, polemikker, kollektiv-tekster og (upublicerede) oversættelser. Eksperimenter såvel som ingen eksperimenter. Vi modtager ikke anmeldelser, men gerne læsninger – og meget gerne af ny litteratur. Skønlitteratur opsøger vi i udgangspunktet selv, men har du et godt forslag, er du velkommen til at kontakte os.

Vi lægger vægt på, at bidragene ikke nødvendigvis kun bliver til på skribentens skærm, men også finder deres form i et samarbejde mellem skribent og redaktion, der løber hen over foråret. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi blankt vil afvise færdige og formfuldendte bidrag, men at det, vi lige nu efterlyser, er skarpe ideer.

Send os derfor gerne en halv eller hel side, der præsenterer bidragets indhold, hvilken form, man forestiller sig, det kunne antage, og hvad det er for en nysgerrighed, der styrer projektet. Hvad der så at sige er anstødsstenen for dit bidrag. Bidragene kan udmærket tage udgangspunkt i stof, man har arbejdet med i universitetsopgaver, ligesom man selvfølgelig er velkommen til at bruge de akademiske greb og indsigter, man kunne have erhvervet sig gennem dette arbejde. Men send hellere end et opgaveuddrag en halv side om, hvad det (så præcist som muligt) er, man interesserer sig for, og i hvilken form, man vil udfolde sin interesse.

De tidligere numre af trappen er derude (og stadig til salg, 30 kr pr. stk, 100 for abonnement), og her kan man finde fine eksempler på bidrag. Vær dog opmærksom på, at formen er fri. Og send endelig denne mail videre til andre, der kunne være interesserede i at bidrage.

Læs evt. mere om vores retningslinjer på http://www.trappetusind.dk/2008/12/skriv-til-trappe-tusind_06.html og send så dit bidrag/forslag til trappetusind@nullgmail.com i word-kompatibelt format. Deadline for idéer, udkast osv. er 20. februar 2011.

Kom og sig hvordan du kan lide din undervisning

Kom og sig hvordan du kan lide din undervisning (der er nogen, der lytter)
IKK er for tiden igang med at formulere en pædagogisk strategi, der skal fungere som et redskab for underviserne. En del af planen er at lave en såkaldt undervisningstypologi – en form for katalog over forskellige traditionelle og utraditionelle undervisningsformer – med udgangspunkt i best practice, dvs. et overblik over alle de måder at undervise på, der allerede virker (og virker godt).

I den forbindelse har vi studerende en stor, brugbar viden, simpelthen hen fordi vi har været i gennem alle de undervisningsformer, der bliver praktiseret på instituttet. Den må vi hellere dele med dem, der formulerer den pædagogiske strategi. Derfor har vi inviteret Anders Michelsen, Chatrine Cohn og Mette Obling til fællesfagrådsmøde 3. maj klokken 15 i Roland Bar.

Trop op og fortæl om det, der virker. Så kommer der måske mere af det.

Venlig hilsen,

Studienævnsrepræsentanterne på IKK