KUBE4 “I lang tid gik jeg tidligt i seng”

Hvad sker der når der, tilsyneladende, ikke sker noget som helst? Kan man erkende sovende, – og hvordan kan repræsentationen af søvn bruges som et slags værktøj, for både kunstner og modtager i fremstillingen og forbruget af kunst? KUBE4 vælger søvnen som tema og undersøger dens potentiale som hjælpemiddel til udforskningen af mennesket og kunstneren. Talken afholdes d. 30 november 2015, kl. 19 på Borups Højskole ved Frederiksholms kanal. Dørene åbner kl. 18:30

Find eventet her: https://www.facebook.com/events/856437021130693/

Bjørn Bredal – forfatter til ‘Begærets by- en bog om Marcel Proust og Venedig’ og forstander på Borups højskole
Hvor meget erkendelse og indsigt kan man komme sovende til? Marcel Proust, som lå i sin seng og skrev ‘På sporet af den tabte tid’, skrev spørgsmålet ind i værket fra og med første sætning: Longtemps, je me suis couché de bonne heure “I lang tid gik jeg tidligt i seng”. Der soves utroligt meget i værket, og den kvindelige hovedperson, Albertine, sover nærmest hele vejen igennem.Bjørn Bredal, forfatter til ‘Begærets by- en bog om Marcel Proust og Venedig’, udfolder søvn-temaet hos Proust.

Om KUBE
KUBE er en nomadisk platform, der agerer ramme for kunstfaglige talks, som bevæger sig mellem filosofiske, litterære, samtidskunstfaglige og æstetiske interessefelter. De forskellige talks tager hver gang udgangspunkt i nye emner og tematikker, som KUBE finder interessant og ønsker at undersøge.

12248238_1484874541820204_2546180113314589566_o

KUBE III – Lysæstetik i samtidskunsten

KUBE III, Lysæstetik i samtidskunsten, – i samarbejde med Museet for Samtidskunst i Roskilde, er en undersøgelse af lys som æstetisk påvirkning og som kreativt udtryksmiddel, set igennem et æstetikteoretisk perspektiv og fra en kunstners kreativt skabende udgangspunkt. Talken er gratis ved betaling af indgang til museet og afholdes den 31. Oktober på Museet for Samtidskunst. Arrangementet starter kl. 14:00.

https://www.facebook.com/events/1613837922211690/

Ulrik Schmidt, Kunst- og kulturforsker, RUC

Lys som medie og materiale i samtidskunsten 

Brug af lys er et noget overset område, når man taler om samtidskunst. Lys i alle dets nutidige former – fra olielamper til organiske lysdioder – har imidlertid ofte en helt afgørende betydning for den måde, vi oplever de enkelte værker på, også når det sker, uden at vi umiddelbart lægger mærke til det.

Dette oplæg stiller skarpt på lysets æstetiske rolle i samtidskunsten. Hvad kendetegner lys som kunstnerisk medie i samtidskunsten, og hvordan arbejdes der konkret med forskellige former for lys i iscenesættelsen af æstetiske oplevelser? Vi skal herunder berøre hovedtendenserne i den måde, kunstnere bruger lys som materiale og medie til at skabe forskellige sansemæssige oplevelser. Disse tendenser vil løbende blive sat ind i et filosofisk, kunsthistorisk og kulturkritisk perspektiv, der kan tydeliggøre lysets basale rolle i udviklingen af samtidskunsten og i nutidens æstetiske iscenesættelse af kulturen mere generelt.

 Jakob Kvist, lyskunstner og designer

Artist talk 

Lyskunstner Jakob Kvist har igennem sit karriere formået at skabe stor opmærksomhed omkring lys som kunstform og æstetisk udtryk. Han har udstillet adskillige steder lige fra Willumsen Museum og Art Copenhagen, til Roskilde Festival og Vesterbro galleriet “Vess.” Derudover har han modtaget priserne Worlds best architechtural lighting designs, Superlux, 2015 samt iByen prisen 2014.

I sin kunstneriske praksis lykkes Kvist med at inkorporere lyset på steder, som man ikke nødvendigvis forventer, og viser i høj grad lysets alsidige karakter i kunsten. Jakob Kvist vil holde en talk, der kredser om lyset som kunstnerisk udtryksmiddel og hans eget virke som lyskunstner. Spændingsforholdet mellem teknik og æstetik vil også være et fokuspunkt, og ikke mindst hvordan teknisk indsigt kan være et kreativt benspænd for det visuelle udtryk snarere end en hæmning. Ydermere vil han indvie publikum i hans refleksioner om, hvor stor teknisk indsigt det kræver at arbejde med lys, samt i den kreative/ tekniske proces fra idé til færdig lysinstallation. http://www.jakobkvist.com/

KUBE er en nomadisk platform, der agerer ramme for kunstfaglige talks, som bevæger sig mellem filosofiske, litterære, samtidskunstfaglige og æstetiske interessefelter. De forskellige talks tager hver gang udgangspunkt i nye emner og tematikker, som KUBE finder interessant og ønsker at undersøge.

12027272_1478196159154709_6629038893421477445_o