INSTRUKTORSTILLING PÅ KUNSTHISTORIE

I tilknytning til undervisningen på BA-uddannelsen i Kunsthistorie, 1. år, på studieelementerne Metode og Teori I & Kunsthistorie III: 1400-1800 søges en instruktor. Læs mere her:

http://jobportal.ku.dk/administrative-og-forskningsunderstoettende-stillinger/studenterjobs/?show=699713

Nyt kunstnerstyret udstillingssted TYS søger praktikant(er).

Nyt kunstnerstyret udstillingssted TYS søger praktikant(er).

TyS

Vi synes verden kalder på en endnu ikke defineret kritik, og vil med et nyt udstillingsinitiativ være med til at skabe grobund for denne “stemme”.

Det er vores overordnede mål at være med til at sætte svingninger i gang, bølger som fortsætter ud i det store hav offentligheden og på langt sigt skubber til os alle.Vi interesserer os for værkets poetiske potentiale i arbejdet med æstetik som kritik… Samtidig vil stedet fungere som platform for oplægsholdere, debatter og tværæstetiske indslag, der er optaget af at finde perspektiver på samtiden og fremtiden.
Udstillingsplatformen er ikke ment som et direkte politisk/fysisk/verbalt angreb, men som et greb der presser på at dreje vores blik væk fra de fælles fortællinger og ind i skæve gyder, et angreb der bruger kunsten og diskussionen til at angribe os selv, et bagholdsangreb.

Udstillingsstedet TYS, går på tværs af alder, genrer og kunstsyn. Et sted hvor fokus vil være på kunstnere der ikke interesserer sig for eksplicitte mål, men som bedriver en poetisk/æstetisk ikke-målrettet kritik. Unge som ældre der arbejder på at adressere verden fra en indirekte radikalitet.

TYS er en kunstnerstyret udstillingsplatform, konstitueret som en forening, der arbejder ud fra en non-profit profil. En del af det økonomiske fundament kommer fra månedligt betalende støtte-medlemmer. Den daglige leder billedkunstneren og kurator Signe Vad har længe fungeret i selvorganiserede netværk, hvor man lærer hurtigt at tilegne sig nye færdigheder, samarbejde tværæstetisk, benytte sig af og hjælpe hinanden, samt at varetage alle mulige opgaver, fra projektledelse, organisering, til håndværk, kommunikation og teknik. TYS vil arbejde i denne ånd og intentionen er at skabe så meget som mulig essens ud af begrænsede ressourcer.

ER du frisk – så vil du kunne lære og afprøve en masse.
Som praktikant i TYS kommer du til at have berøring med alle dele af udstillingsvirksomhed, på nær den kommercielle. Vi søger praktikant der er frisk på at hjælpe med tekstbeskrivelser f.eks. pressemeddelelser og ansøgninger, samt deltage i brainstorm på udstillingsprogrammet og udvikle konsistente udstillingskoncepter. Men en stor del af arbejdet i et galleri er også praktisk, dvs at reparere vægge, hænge op, male og holde åbent.

Hvis du skynder dig kan du være med i opstartsfasen dvs. være med til at tilrettelægge udstillingsprogrammet, lægge budget og skrive ansøgning til kulturstyrelsen. Lokalerne overtages 1 maj og første udstilling åbner 30 maj 2014.

Kontakt: Signe Vad 20730567 – s_vad@nullyahoo.com

https://www.facebook.com/tysudstillingsgruppe
http://tys-hys.tumblr.com/

Kuratering
I TYS arbejder vi med to dele af den kuratoriske proces. Den ene består af at finde kunstnere og få ideer til udstillinger. Det er den daglige leder, er ansvarlig for at sammensætte udstillingsprogrammet, men det kan også foregå ved inviterede gæstekuratorer.
Denne del lægger vægt på en diversitet i alternative udlægninger af verden, samfundet og livet, gerne et abstrakt, æstetisk eller konceptuelt alternativ. Frembragt af yngre såvel som ældre kunstnere, der alle tager udspring i at skubbe til samtidens samtyggede konstitution.
Den anden del af det kuratoriske arbejde består i, efter udvælgelse/aftalen, at hjælpe kunstneren/kunstnerne udvikle udstillingens ultimative udtryk i udstillingsrummet.
Den daglige leder skal gennem samtaler og møder inspirere Kunstneren/kunstnerne til at udvikle deres potentiale. Samt aktivt støtte og hjælpe med hvordan man kan realisere ideen bag udstillingen og koncentrere essensen bedst ud fra udstillingrummets muligheder.

Billedkunster Signe Vad, initiativtageren bag TYS, har tidligere haft udstillingssteder og arbejdet som uafhængig kurator bl.a. for Alt_Cph 2009 og 2010 og Det Fynske Kunstakademis afgangsudstilling.

HOME / Sweet Sundholm

HOME / Sweet Sundholm

– søger kuratorisk assistance i februar-marts 2014

Fabrikken for Kunst og Design søger en studerende, evt. fra kunsthistorie eller Visuel Kultur, som har lyst til – på frivillig basis – at deltage i tilblivelsen af det deltagerbaserede kunstprojekt HOME. Arbejdet vil bl.a. bestå i at hjælpe kunstneren bag projektet, engelske Emma Smith, i hendes researchfase. Projektet involverer møder med lokale aktører i området og socialt udsatte og hjemløse fra Sundholms Herberg.

Kunstneren bag HOME er engelske kunstner, Emma Smith, som arbejder i et social og relationelt kunstnerisk felt, og med sit aktuelle projekt undersøger hun begreberne ‘nærhed’ og ‘tilhørsforhold’ igennem møder og snakke med hjemløse. Kunstprojektet udfolder sig i og omkring Sundholms Herberg i februar og marts måned. Har du lyst til at høre mere om projektet og eventuelt være kuratorisk assistent på hele eller dele af projektet, så kontakt snarest:

Kunstformidler, outreachansvarlig og residencykoordinator,

Mille Winther, info@nullffkd.dk / tlf: 20357778.

Fabrikken for Kunst og Design, www.ffkd.dk

Tjek evt. Emma Smiths hjemmeside:

http://www.emma-smith.com/www.emma-smith.com/Homeindex.ext.html

Fabrikken for Kunst og Design er et produktionshus for 80 professionelle kunstnere og designere – kun fem minutters gang fra KUA.

Assistenter til det interaktive kunstprojekt Inside Out 2400 søges!

Har du lyst til at være assistent på kunstprojektet Inside Out 2400 på Møntmestervej NV d. 20., 21. og 22. september kl. 20.00-23.30? Du vil  få indblik i den kunstneriske proces, møde de deltagende kunstnere og hjælpe til med at afvikle og formidle eventen. Som tak for du et gavekort på 500 kr. Du kan læse mere på websitet www.insideout2400.dk Skriv en mail til Kassandra Wellendorf på kassdorf@nullhum.ku.dk.