Have Kommunikation søger to praktikanter fra august 2010

Have Kommunikation søger to praktikanter fra 1. august 2010 og 6 måneder frem.  

 

Har du lyst til at arbejde med presse- og kommunikationsarbejde og til at indgå i et travlt og spændende miljø, så er det måske noget for dig.

 

Som praktikant vil du komme til at deltage i det daglige arbejde på lige fod med de øvrige ansatte, og udover erfaring med presse- og kommunikationsopgaver vil du også erhverve stor indsigt i det danske kulturliv.

 

Dine arbejdsopgaver vil bestå i alt fra forefaldende arbejde til konkret presse- og kommunikationsarbejde. I forbindelse med sidstnævnte vil du blandt andet komme til at deltage i:

 

 • Indledende møder, hvor eksempelvis målgruppe og mediestrategier fastlægges.
 • Udarbejdelse af pressemateriale.
 • Koordinering af pressemøder.
 • Opsøgende pressearbejde.
 • Koordinering af interviews.
 • Premierer, hvor pressen skal plejes.
 • Afsluttende evalueringsmøder.

 

Praktikstillingen er ulønnet.

 

Ansøgninger skal inden mandag den 17. maj 2010 sendes til:

 

Have Kommunikation

Carit Etlars vej, 3

1814 Frederiksberg

Att: Malene Østerskov

Eller til: malene@nullhave.dk

 

Vi ser frem til at høre fra dig.

 

Med venlige hilsner

Have Kommunikation

 

 

Have Kommunikation arbejder med PR og kommunikation inden for det danske såvel som det internationale kulturområde. Firmaet har, på baggrund af stor respekt for kulturens mangfoldighed og særlige vilkår, markeret sig som det største af sin slags i Skandinavien. Kerneværdierne er dynamik, kreativitet, åbenhed, respekt og troværdighed.

 

Som medarbejder hos Have Kommunikation er du en del af et dynamisk team, hvor arbejdsopgaverne varierer fra dag til dag. Have Kommunikation fungerer i en uformel atmosfære, hvor alle er med til at løfte den fælles opgave. Læs mere på www.havekommunikation.dk

Christian Have søger praktikant fra februar

Christian Have og Have Kommunikation søger en praktikant for forårssemestret 2010 til research og forskellige former for skriftligt arbejde.

Christian Have er til daglig direktør i kommunikationsbureauet Have Kommunikation og bruger en stor del af sin arbejdsdag på at holde foredrag for virksomheder, kulturinstitutioner, offentlige forvaltninger, politiske partier mv. Foredragene omhandler typisk de nyeste tendenser indenfor digital og analog kommunikation samt spørgsmålet om, hvordan et givet projekt, en given virksomhed eller en given institution bør profilere sig for at opnå størst mulig synlighed. Fokus ligger ofte på de kompetencer og virkemidler, kunstens og kulturens verden kan tilføre morgendagens markedsføring og kommunikation.

Du vil få din daglige gang på Have Kommunikation, men have en særlig tilknytning til Christian Have og projektleder Rasmus Navntoft.

Om jobbet som praktikant for Christian Have

Som praktikant kommer dit arbejde primært til at bestå i

·         At foretage research til foredrag, artikler, debatindlæg mv.

·         At komme med indspark til blogindlæg

·         At varetage den daglige opdatering af www.christianhaveconsult.dk

·         At føre pennen på kortere debatindlæg og meningstilkendegivelser

·         At læse korrektur

·         Opsætning af power points

·         At deltage ved en række af Christian Haves foredrag og komme med kreative forslag til forbedringer og nye måder at gøre tingene på

 

Du vil i mindre omfang komme til at indgå i de rutiner, der karakteriserer de fleste medarbejderes dagligdag på Have Kommunikation. Det vil sige udarbejdelse af mediestrategier og pressemateriale, koordinering af pressemøder, opsøgende pressearbejde, koordinering af interviews mv.

Din profil

Vi søger en praktikant, som interesserer sig for de nyeste tendenser inden for kommunikation og markedsføring. Du må også gerne have et godt kendskab til, hvad der rører sig på kulturscenen samt et blik for den store betydning, begreber som ”oplevelsesøkonomi” og ”oplevelsessamfund” spiller i nutidens kommunikation og markedsføring. Vi forventer desuden, at du

·         Har gode skriftlige egenskaber

·         Er struktureret og god til at afdække et område, hvor der skal graves en stor mængde informationer frem

·         Har et vist kendskab til dansk kulturpolitik og de forskellige politiske partiers kulturpolitiske ståsted

·         Er i gang med en lang videregående uddannelse inden for fag som kommunikation og kulturformidling

·         Er minimum to år inde i dit uddannelsesforløb

 

Praktikantstillingen er ulønnet, og vi foretrækker praktikanter, der har mulighed for op til 6 måneders praktikforløb med start 1. februar 2010.

 

Ansøgninger skal inden den 30. oktober 2009 sendes til:

 

Have Kommunikation

Carit Etlars vej, 3

1814 Frederiksberg

Att: Rasmus Navntoft

Eller til: rasmus@nullhave.dk

 

Vi ser frem til at høre fra dig.

 

Med venlige hilsner

Have Kommunikation

 

Have Kommunikation arbejder med PR og kommunikation inden for det danske såvel som det internationale kulturområde. Firmaet har, på baggrund af stor respekt for kulturens mangfoldighed og særlige vilkår, markeret sig som det største af sin slags i Skandinavien. Kerneværdierne er dynamik, kreativitet, åbenhed, respekt og troværdighed.

 

Som medarbejder hos Have Kommunikation er du en del af et dynamisk team, hvor arbejdsopgaverne varierer fra dag til dag. Have Kommunikation fungerer i en uformel atmosfære, hvor alle er med til at løfte den fælles opgave. Læs mere på www.havekommunikation.dk

Have Kommunikation søger 2 praktikanter

Hos Have Kommunikation søges to praktikanter fra 1. februar 2010. Det er op til praktikanten selv, hvor lang praktikperioden skal være (gerne 6 mdr.).  

 

Har du lyst til at arbejde med presse- og kommunikationsarbejde og til at indgå i et travlt og spændende miljø, så er det måske noget for dig.

 

Som praktikant vil du komme til at deltage i det daglige arbejde på lige fod med de øvrige ansatte, og udover erfaring med presse- og kommunikationsopgaver vil du også erhverve stor indsigt i det danske kulturliv.

 

Dine arbejdsopgaver vil bestå i alt fra forefaldende arbejde til konkret presse- og kommunikationsarbejde. I forbindelse med sidstnævnte vil du blandt andet komme til at deltage i:

 

 • Indledende møder, hvor eksempelvis målgruppe og mediestrategier fastlægges.
 • Udarbejdelse af pressemateriale.
 • Koordinering af pressemøder.
 • Opsøgende pressearbejde.
 • Koordinering af interviews.
 • Premierer, hvor pressen skal plejes.
 • Afsluttende evalueringsmøder.

Praktikstillingen er ulønnet.

 

Ansøgninger skal inden den 30. oktober 2009 sendes til:

 

Have Kommunikation

Carit Etlars vej, 3

1814 Frederiksberg

Att: Malene Østerskov

Eller til: malene@nullhave.dk

 

Vi ser frem til at høre fra dig.

 

Med venlige hilsner

Have Kommunikation

 

Have Kommunikation arbejder med PR og kommunikation inden for det danske såvel som det internationale kulturområde. Firmaet har, på baggrund af stor respekt for kulturens mangfoldighed og særlige vilkår, markeret sig som det største af sin slags i Skandinavien. Kerneværdierne er dynamik, kreativitet, åbenhed, respekt og troværdighed.

 

Som medarbejder hos Have Kommunikation er du en del af et dynamisk team, hvor arbejdsopgaverne varierer fra dag til dag. Have Kommunikation fungerer i en uformel atmosfære, hvor alle er med til at løfte den fælles opgave. Læs mere på www.havekommunikation.dk