Radiokursus på Vallekilde Højskole

LARM på Vallekilde

Tag med på højskole!

LARM – en uges rejse på lydbølger.

I uge 30 vil Vallekilde højskole på det nordvestlige Sjælland summe af aktivitet og lyd, når højskolen i samarbejde med foreningen LARM udbyder en uges kursus for dig, der kan lide at spidse ører og selv har lyst til at prøve kræfter med bl.a. lydinstallation, radioaktivisme og formidling af radioens kulturhistorie.

Dagen er delt op i tre blokke: Om formiddagen mandag til fredag følger man én af 4 workshops, der griber fat i hver sin gren af audiomediet, over middag vil en række professionelle øse ud af deres viden og inspiration i en række “masterclasses”.

– WORKSHOP: RADIOAKTIVISME
Hvem kontrollerer radiofrekvenserne? På hvilke måder kan man bruge radioen som aktivistisk medie?
Lydkunstner: Tanja Schlander er uddannet fra det jyske kunstakademi og har siden årtusindskiftet medieret sine værker gennem radio og lyd.
Vi skal selvfølge bygge vores egen radiosender og vores eget radiostudie!
Radio er et massekommunikations middel, der når ud til alle der vil være med på en lytter. Henvendt til offentligheden på Vallekilde Højskole kan vi være med til at gengive samtlige workshops indhold og stil og dermed være en samlet platform for den fælles erfaring, som vi danner på stedet. Radioen bliver en ikke-hirakisk lyd-strøm og assemblage af informationer og oplevelser, der i sin tekniske natur og materialitet sætter fokus på forholdet mellem lytter og producent.
Historisk har radioen ændret status fra at være et revolutionerende kommunikationsmedie til at være mainstream-underholdning, niche- eller lokal-debat, subversiv eller kommerciel distribution, mm. Vi vil med dette workshopforløb gerne bruge dette spektrum til at producere et fri- eller handlerum for både kunstneriske, direkte, abstrakte, konceptuelle, og socio-kulturelle bearbejdninger samt undersøgelser af lyd, temporalitet og sociale konstitutioner.

Kom og vær med!

Afstanden mellem fælleskøkken, stue, skolegård, radio-studio og samarbejdspartnere over hele skolen skal være kort.
Da radiomediet ikke kræver teknisk ekspertise og udstyr i samme grad som andre medieproduktioner, er det interessant kunstnerisk at udfordre og kulturelt at eksperimentere med radioen som et demokratisk redskab i øjenhøjde.

Workshoppen er på én gang dedikeret til at eksperimentere med radio som medie og offentlighed, og til at stimulere, producere og kanalisere det der rører sig, helt konkret, på Vallekilde og omegn i uge 30.

– WORKSHOP: LYDINSTALLATION
I’ve never seen a sound
På denne workshop skal der produceres, installeres og iscenesættes lyde og larm. I løbet af ugen skal workshoppen dag for dag gøre skolen til et mere og mere spændende lydligt landskab at færdes i.
Skal lyden illustrere en allerede eksisterende stemning eller måske virke kontrapunktisk?
Der bliver mulighed for at slippe den indre akustiker og lydtekniker løs, når det drejer sig om at skabe soundscapes i højskolens rum.
Lydkunstner: Astrid Lomholt.
Workshoppen ”I’v never seen a sound” er et koncentreret mix af forståelsen for lyd som materiale og lyd brugt som betydningsbærer. Hvilken rolle spiller lyden i vores erindring? – som medskaber af betydning for den måde vi sanser og æstetiserer vores omgivelser på. På workshoppen kommer vi omkring lydens universer og dens utallige muligheder i at skabe rumlige betydninger både fra lydkilden og dens omgivelser. Det er lydens helheder og flerdimensionelle åbninger, som skal udfolde sig til et mindre univers af lydinstallationer.
På Vallekilde højskole kan du selv være med til at møde lyden, som et sonisk materiale der skal bearbejdes og skabe rum. Udover at opleve lydens indflydelse på vores opfattelse, forståelse og fortolkning af de generelle rumlige atmosfære, kan man som deltager i workshoppen også få mulighed for at stifte bekendtskab med dybden og volumen af lyden.
Vi vil i løbet af dagene på Vallekilde Højskole undersøge rammerne for lydens tid, kontekst og iscenesatte natur.
Du vil blive opfordret til at flytte på dine egne lydrumsdefinitioner og i løbet af ugen selv være medskaber til en eller flere lydinstallationer.

– WORKSHOP: FORMIDLING AF RADIOENS KULTURHISTORIE
Radionyt – og gammelt.
De sidste 90 års national radiorundsending udgør en væsentlig del af dansk kulturarv. Store som små begivenheder er blevet dækket som nyhedsstof, reportage, debat, montage og tidens ånd udtrykt gennem musikvalg, udtale og emnevalg.
Workshoppen vil formidle et (stort) medbragt lydmateriale fra Danmarks Radios arkiver på så mange forskellige måder som muligt, det kan eksempelvis være gennem lydløb, lydbingo, diverse installationer samt udformning af formidlingsmateriale til dagens program i radiostuen installeret på Vallekilde denne uge.
Workshoppen ledes af cand.mag. Bente Larsen

– WORKSHOP: RADIODRAMATIK OG – POESI
Siden 1920erne har forfattere skrevet dramatiske eller poetiske værker direkte til radiomediet, der på den ene og anden måde udnytter mediets særlige muligheder og begrænsninger.
Antonin Artauds radiotale med indlagte skrig, passager uden kommunikerende sprog og udelukkende lydefterlignende ord blev censureret bort fra fransk radio, der ellers havde bestilt værket i 1947.
På workshoppen vil vi lytte til såvel danske som udenlandske eksempler på radiodramatik og det man kan kalde radiopoesi. Vi skal også selv arbejde med oplæsning og redigering af tekster, når de bliver til tale.
(Workshopledere: Mikkel Hjort Hansen og Anne Kølbæk Iversen.)

Og så ses vi til sommer på Vallekilde! (kun få pladser)

Ugeprogram

Mandag: Radio og demokrati? oplæg ved journalist Niels Boel og cand.mag. Luise Jørgensen om radio i u-lande.

Oplæg ved lydpioner Else Marie Pade om arbejdet i Lydlaboratoriet ved DR i 1960erne

Tirsdag: Hvad er lydkunst? oplæg og introduktion ved Rune Søchting, leder af lydkunstlinjen på de nordiske kunstakademier.

Onsdag: Radiojournalistik, præsenteret af Torben Paaske, mikrofonekspert og tilrettelægger af Reportagen, DR, og Susanna Sommer journalist og vært på Stedsans, DR

Torsdag: Radioaktivisme og rettigheder? Oplæg ved bl.a. Tanja Schlander

Fredag: Masterclass ved Jakob Kirkegaard

U-TURN søger frivillige til fest 5. sept.

————————————————————–
U-TURN SØGER FRIVILLIGE
I efteråret 2008 åbner U-TURN Kvadriennale for Samtidskunst – Danmarks første internationale festival for samtidskunst.
En del af festivalen afvikles i Kunsthallen Nikolaj i Københavns indre by, mens en anden finder sted i de industrielle rammer på det tidligere Carlsberg Bryggeri i Valby.
Endelig bliver en stor del af festivalen bragt til udfoldelse i det københavnske byrum, hvor en række kunstværker af internationale topnavne er planlagt

Fredag d. 5. september åbnes U-TURN under stor bevågenhed og med fest i silobygningen på Carlsberg.

Vi søger i den forbindelse frivillige, der kan hjælpe os med at forberede og afvikle festen.

DU FÅR:

· invitation til åbningsfesten d. 5. september inkl. 10 ølbilletter

· 2 gratis adgangsbilletter til U-TURN Kvadriennale for Samtidskunst

· 1 stk. U-TURN T-shirt

· anbefaling til brug i dit CV

ARBEJDSOMRÅDER:

Arbejdsindsatsen koncentreres indenfor nedenstående 6 områder, og hver frivillig vil skulle arbejde

1 – 2 dage i uge 34 eller 35. Derudover skal vi også bruge assistance til afvikling af selve festen d. 5. september – arbejder man under festen, bliver man i stedet inviteret til midtvejsfesten.

•  OPSÆTNING AF BORDE & SEJL

•  UDSMYKNING OG KLARGØRING TIL FEST

• BYGGE- OG KONSTRUKTIONSARBEJDE

• ASSISTANCE TIL LYSSÆTNING

• ASSISTANCE TIL SCENE OG LYD

• EVENT- OG AFVIKLINGSASSISTANCE

Er du interesseret i at være med til at realisere Danmarks første og største samtidskunstfestival, så kontakt Marie Kølbæk Iversen på marie@nulluturn-copenhagen.dk eller 2262 3752

Med venlig hilsen / Best Regards
Marie Kølbæk Iversen
Event Koordinator / Event Coordinator
U-TURN Quadrennial for Contemporary Art
Vester Voldgade 96, st.
DK – 1552 Copenhagen V
mobile: (+45) 2262 3752

LARM i ØREstaden d. 17. april

LARM i ØREstaden
Torsdag d. 17. april
slår Københavns Universitet i Ørestaden (KUA) dørene op for LARM i ØREstaden – et event med fokus på lytteoplevelser.
Hvad sker der? Fra kl. 17.00. vil bygning 21 på Karen Blixens vej danne rammen om oplevelser med lyd for både de kloge og de nysgerrige.

17.00-19.00
På seminaret med overskriften Udspørgelsens kunst vil en række forskere og radiojournalister give hver deres bud på vilkårene for interview i det blinde medie, radioen, krydret med lydeksempler. I panelet sidder DR-journalisterne Mads Brügger og Thorkild Ellerbæk, retoriker Merete Onsbjerg, post.doc. Erik Granly m.fl.
19.00-21.00
På ”det frie marked” vil erfarne montagefolk fra Radiofonisk selskab give deres bud på, hvor vi i fremtiden skal finde de gode montager uden for DR-regi.
Det er også her du finder ”Speaker’s Corner”, hvor Folkegaven spiller deres særlige form for musikalsk poetry slam og det er her du kan downloade en lyttevandring til din mp3-afspiller produceret af studerende ved institut for kunst- og kulturvidenskab og gå på lyttetur i Ørestaden.
Er du sulten, må du gribe dig en hotdog i pølsevognen. Fredagsbaren holder torsdagsåbent med bossa-nova-stemning og billige drikkevarer.

I Ønskeloungen finder du masser af nostalgi. Her har vi har rullet spolebåndoptageren frem og spiller perler fra DRs radioarkiv.
Yngre lydkunstnere installerer værker i gangene mellem lounge-områderne, hvor man med høretelefoner kan give sig tid til isolation og eftertanke. Oplev bl.a. Imri Sandströms værk “A while ago I decided to eat” eller lydmiljøer lavet af Jacob Kreutzfeldt og Brandon la Belle.

Gennem hele aftenen sender Universitetsradioen fra studiet på KUA, og reportere sidder klar til at dokumentere dagen med mikrofon og gæster i studiet.

21.00-23.00
Henad aften finder vi radiogys frem fra gemmerne og afholder hårrejsende audiograf.

23.00-01.00
Alt dette sker, indtil Djuna Barnes fyrer op under danseskoene og lukker ballet.

Vi ses til LARM i ØREstaden, nærmere bestemt KUA, bygning 21, Karen Blixens vej 1 d. 17. april klokken lidt i fem.

Husk kontanter til baren.