Omvisere/undervisere til Den Hirschsprungske Samling

Den Hirschsprungske Samling søger kunsthistoriestuderende, studerende fra beslægtede uddannelser eller færdiguddannede med tilsvarende kvalifikationer, der fra marts 2023, eller snarest herefter, kan indgå i museets team af undervisere/omvisere.

Den Hirschsprungske Samling modtager over 200 skoleklasser om året såvel som voksengrupper og tilbyder en række forskellige typer omvisninger og dialogbaserede undervisningsforløb i samlingen og særudstillinger. Læs museets pædagogiske profil for skoleklasser her.

Ved ansættelsen vil der blive lagt særlig vægt på kendskab til og interesse for det 19. århundredes danske kunst samt interesse for mundtlig formidling. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med omvisninger eller lignende. Det forventes, at man kan tage 2-3 omvisninger om ugen, og vi forventer, at du kan stå til rådighed på faste ugedage. Man skal kunne omvise på både dansk og engelsk og gerne på et andet fremmedsprog herudover.

Arbejdet aflønnes efter museets takster for omvisninger.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om faglig beskæftigelse og erfaringer, herunder evt. omvisererfaring. Endvidere bedes oplyst, hvorvidt du vil være i stand til at formidle på et andet fremmedsprog end engelsk samt hvilke dage, du kan være til rådighed for omvisninger.

Du bedes vedlægge dokumentation i form af eksamensbevis eller dokumentation for beståede eksaminer.

Deadline for ansøgning senest onsdag d. 22. februar 2023. Vi forventer at afholde samtaler 28. februar og 2. marts.

Ansøg via dette link

 Eventuelle spørgsmål rettes til museumsinspektør Camilla Klitgaard Laursen (camkli@nullhirschsprung.dk).

Den Hirschsprungske Samling er statsligt kunstmuseum, der ligger ved Østre Anlæg midt i København. Museet er grundlagt af tobaksfabrikanten Heinrich Hirschsprung og hans hustru Pauline og åbnede i 1911. Museet huser 100 års dansk kunst fra det 19. til starten af det 20. århundrede – fra den danske guldalder til skagensmalerne og det moderne gennembrud. Samlingen indeholder hovedværker af C.W. Eckersberg, Christen Købke, P.S. Krøyer, Bertha Wegmann, Anna Ancher og Vilhelm Hammershøi. Yderligere oplysninger kan findes på museets hjemmeside: www.hirschsprug.dk

Den Hirschsprungske Samling ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriv et svar