KU Book Club søger læsere

Studenterhuset driver bogklub i det historiske universitetsbibliotek Fiolbiblioteket, og du kan være med.

Det foregår hver anden søndag hele forårssemesteret, fra 15. januar til 4. juni og er åbent for studerende og medarbejdere fra hele KU.

Få nye venner fra andre fakulteter, diskutér fantasy eller fransk filosofi med fysikere, medicinere og jurastuderende, og få et kig indenfor i en af KUs smukkeste bygninger, som ellers er lukket for offentligheden.

Du kan læse mere og tilmelde dig her: studenterhuset.com/read

Det er muligt at læse/snakke litteratur både på engelsk og dansk, og der er rig mulighed for at tage medejerskab af klubben, være med til at vælge bøger, arrangere bogklubevents osv.

Håber vi ses!

Det her ku være dig.

Arrangementer Københavns Hovedbibliotek / januar 2023

MÅNEDENS FORFATTER januar / Lykke Friis (18. januar)

Hvordan ser fremtiden ud for Europa? Krigen mellem Rusland og Ukraine kaster lange brutale skygger over Europa og har her på kort tid både opløst gamle alliancer og formørket en lang række af de håb til fremtiden, der opstod i kølvandet på Berlinmurens fald. Men hvordan ser det egentlig ud for Europa i et fremtidsperspektiv? Kig forbi Hovedbiblioteket, når ’Månedens forfatter’ og direktør for Tænketanken Europa, Lykke Friis, med udgangspunkt i sin anmelderroste bog ”Tårernes Europa” deler sine refleksioner om et Europa i krise og giver et kvalificeret bud på, hvad fremtiden kan bringe. Moderator: Troels Heeger, Berlingske. Der er fri adgang til arrangementet og alle er velkomne.

Link til arrangement: https://fb.me/e/3TrnJfiSy

BAGGRUND (boglancering) : Litteratur og idéhistorie(26. januar)

Idéhistorien vrimler med skønlitteratur – lige fra tolkningen af Odysseen som en afspejling af Vestens historie til Thomas Pikettys afdækning af ulighedsregimer med udgangspunkt i Jane Austen. På litteraturstudiet har tænkere som Georg Brandes og Heinrich Steffens haft stor betydning for de ismer og perioder, vi den dag i dag kategoriserer vores litteratur under – fx modernismen eller oplysningstiden. Kig forbi når det idéhistoriske tidsskrift BAGGRUND lancerer sin helt nye udgivelse ’Litteratur & Idéhistorie’, hvor omdrejningspunktet er forholdet mellem de to fagligheder, der begge arbejder med at forstå og afkode tekster. Der er fri adgang til arrangementet og alle er velkomne.

Link til arrangement: https://fb.me/e/2l3obAJ6l

Formidlere til Læringsenheden på Rosenborg Slot og Amalienborgmuseet

Brænder du som os for konger, kronjuveler, den levende historie og formidling, så er det nu, du skal søge dit nye studiejob. Læringsenheden hos Kongernes Samling søger studerende til at varetage læringsforløb og omvisninger i de historiske værelser på Rosenborg Slot og Amalienborgmuseet.

Speciale-eksil på Ungdomsøen

Specialeeksil på Ungdomsøen

(English below)

Skift læsesalen ud med god plads og havudsigt til et fordybelsesophold på Ungdomsøen. Du kan tage af sted med din studiegruppe eller alene. Specialeeksil er for alle studerende i København, der trænger til at komme væk fra forstyrrelse og hverdagens faste rammer for at få en god start (eller fortsættelse) på specialeskrivningen. Under eksil er der plads til fokustid, fællesskab og landets smukkeste solnedgange på en unik ø for unge midt i Øresund.

Vi har lagt et program for opholdet, men da det er dit speciale, som er i fokus, kan du udvælge de programpunkter, du synes, lyder spændende. Du kan overnatte én nat eller blive hele perioden.

Hvis du har nogle spørgsmål, kan du skrive til elin.gislason@nullungdomsoen.dk.

Vi glæder os til at se dig!

PROGRAM

Det fulde program bliver snart offentliggjort. Du kan blandt andet se frem til mulighed for fællesspisning, vinterbadning og social(e) aktivitet(er).

PRAKTISK INFORMATION

Det koster 200 kroner at deltage i specialeeksil og kræver tilmelding. Tilmeldingsfrist er den 9. februar. Tilmeld dig her:

Du skal selv medbringe mad. Vi stiller køkken til rådighed, hvor du har adgang til service, ovn, køleskab, kogeblus og opvaskemaskine. Du kan købe snacks (chips, slik, sodavand, kopnudler og lignende) i Ungdomsøens kiosk.

Du overnatter i en sovesal – og du kan sagtens ønske at sove sammen med dine studiekammerater, når du tilmelder dig.

Find mere information omkring sejlads og pakkeliste på tilmeldingssiden:

https://ungdomsoen.nemtilmeld.dk/386/

THESIS RETREAT AT UNGDOMSØEN

Replace the study hall with plenty of space and sea view with our thesis retreat at Ungdomsøen (the Youth Island). Dive into your studies at an old seafortress with your study group or by yourself. Our thesis retreat is for all students in Copenhagen wanting to flee the disturbance of the everyday life and get a head start (or continuance) on their thesis. During the retreat you’ll experience time to focus, community and some of the most beautiful sunsets in the country – all mixed together on a unique island for young people, located in the middle of Oresund.

We’ll make a program for the entire retrat, but since it’s your thesis, you can select which parts of the program, you want to participate in. You can spend one night or stay for the entire retreat.

If you have any questions, please feel free to reach out to elin.gislason@nullungdomsoen.dk.

We look forward to welcoming you!

PROGRAM

We’ll share the program with you soon, but we’re happy to announce that you can look forward to commune dining, winter bathing and social activity/-ies.

Det fulde program bliver snart offentliggjort. Du kan blandt andet se frem til mulighed for fællesspisning, vinterbadning og social(e) aktivitet(er).

PRACTICAL INFORMATION

There’s a participation fee of 200 DKK, and you need to register before February 9th.

You bring you own food. We’ll make kitchen facilities (cutlery, plates, oven, hobs, fridge, and dishwasher) available for you. If you get hungry for snacks, you can visit our kiosk, where you can by potato chips, instant noodles, soda, and candy among other things.

You’ll sleep in a dormitory. If you wish to share the dormitory with specific people, please notify us in the comment section, when you register for the retreat.

Find more information about sailing and what to bring at the registry page:

https://ungdomsoen.nemtilmeld.dk/386/

Praktik for universitetsstuderende i forbindelse med udstillingen ”Soldater” på Den Hirschsprungske Samling

Kunne du tænke dig at bidrage til udviklingen af en spændende særudstilling og stifte bekendtskab med arbejdet på et mindre museum? Så er der mulighed for praktik på Den Hirschsprungske Samling i forårssemesteret 2023.

I forbindelse med udstillingen ”Soldater” kommer du til at arbejde med udstillingsdisponering, opsporing af kunstværker og indgåelse af låneaftaler. Efter nærmere aftale er mulighed for at deltage i formidlingsudvikling på forskellige niveauer.

Udstillingen ”Soldater” handler om de mange billeder af danske soldater, der blev til under og efter de to slesvigske krige i midten af 1800-tallet. Tidligere var soldater uglesete, men med grundlov og ny værnepligt blev dette drastisk ændret. Den danske menige blev nu et billede på det danske folk, og oplevelser før, under og efter krigen blev bearbejdet i kunsten.

Som praktikant på Den Hirschsprungske Samling indgår du i et lille og trygt arbejdsmiljø. Museet er et hovedmuseum for dansk kunst i 1800-tallet og er i gang med en målrettet udvikling af udstillinger, samlinger og formidling med fokus på diversitet og nye vinkler på kunsthistorien. Vi tilbyder vejledning, oplæring og løbende sparring i hele praktikperioden.

Praktik på Den Hirschsprungske Samling tilbydes til universitetsstuderende som led i et projektorienteret forløb med tilknyttet eksamen. Studerende fra kunsthistorie og andre kulturfag samt historie foretrækkes. Ansøgning om praktik skal indeholde refleksioner over egne organisatoriske evner og mulige bidrag til formidling på i alt max to sider. Ansøgningen vedlægges CV på max en side. Ansøgningen skal indsendes senest mandag den 16. januar.

For spørgsmål, kontakt museumsinspektør Rasmus Kjærboe på raskjr@nullhirschsprung.dk.

Studentermedhjælpere søges til Heerup Museum

Er du vores nye kollega – med lyst til kunstformidling? Heerup Museum søger to studentermedhjælpere. Hos os vil du få masser af praktisk museums- og formidlingserfaring, og du vil blive involveret i mange sider af museets arbejde.

Vi søger to nye studentermedhjælpere med en fast dag om ugen samt mulighed for at af tage omvisninger i weekender efter aftale. Du er kunsthistoriestuderende eller i gang med anden lignende uddannelse og har lyst til at være med til at udvikle, planlægge og varetage kunstformidling for skoler og private grupper.

På Heerup Museum kan du få afprøvet dine kompetencer og lære en masse om museumsdrift i praksis. Du vil indgå i et team med museets øvrige medarbejdere og have medansvar for skoletjenesten, dvs. udvikling af nye tilbud inklusiv kreative værkstedsforløb, differentiering til aldersgrup-
per, kontakt til skoler, daginstitutioner mm. Sammen med kunstnergruppen Bureau Detours er vi lige nu i gang med at udvikle nye formidlingsformer og afprøve forløb i uderummet omkring museet – helt i tråd med Henry Heerups arbejde i haven i Rødovre. Vi forventer, at du har masser af gåpåmod, kreative ideer og lyst til at arbejde med Heerups kunst.

I det omfang det er muligt, vil du også blive involveret i planlægning af nye udstillinger, fondssøgning og mange andre sider af hverdagen på museet. Vi er et lille museum med kort vej fra ide til praksis, og vi glæder os til at høre, hvilke kompetencer og ideer, du kan bidrage med.

Er du interesseret så skriv en mail til museumsleder Anni Lave Nielsen på heerupmuseum@nullrk.dk og fortæl, hvorfor du ønsker stillingen. Vedhæft kort CV.