Klimakademi for humanister

Kurset er åbent for deltagere under 35 år, som har en humanistisk uddannelse på minimum bachelorniveau. Fag som ligger tæt på humaniora, fx indenfor samfundsvidenskab eller teologi, accepteres også.

Klimaakademi for humanister giver et faktabaseret fundament for at skabe klimahandling. Deltagerne møder førende klimaeksperter og arbejder med fire fokusområder:

1.       Klimaviden
2.       Klimakommunikation
3.       Fællesskab om klimahandling
4.       Refleksion over egen rolle som forandringsagent for klimaet

Efter forløbet får man et diplom, som kan bruges til at styrke eller etablere en karriere indenfor klimadagsordenen. Læs mere om kurset på www.klimaakademiet.dk.

Motiveret ansøgning indsendes senest 20. februar via www.klimaakademiet.dk. Kursusafgift er 2.999 kr. for studerende og 5.999 kr. for andre. Betaling opkræves først, hvis man optages på forløbet.

Skriv et svar