Omvisere/undervisere til Den Hirschsprungske Samling

Den Hirschsprungske Samling søger kunsthistoriestuderende eller studerende fra lignende uddannelser, der fra februar 2022 kan indgå i museets team af undervisere/omvisere.

Den Hirschsprungske Samling søger kunsthistoriestuderende eller studerende fra lignende uddannelser, der fra februar 2022 kan indgå i museets team af undervisere/omvisere. Museet modtager over 200 skoleklasser om året såvel som voksengrupper og tilbyder en række forskellige typer omvisninger og dialogbaserede undervisningsforløb i samlingen og særudstillinger. Læs museets pædagogiske profil for skoleklasser her.

Ved ansættelsen vil der blive lagt særlig vægt på kendskab til og interesse for det 19. århundredes danske kunst. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med omvisninger eller lignende. Det forventes, at man kan tage 2-3 omvisninger om ugen, gerne på faste dage. Man skal kunne omvise på både dansk og engelsk, og gerne på et andet fremmedsprog herudover.

Arbejdet aflønnes efter de statslige museers takster.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om faglig beskæftigelse og erfaringer, herunder evt. omvisererfaring. Endvidere bedes oplyst, hvorvidt du vil være i stand til at formidle på et andet fremmedsprog end engelsk.

Du bedes vedlægge dokumentation for beståede eksaminer. Det er en forudsætning for at søge stillingen, at du er indskrevet på et studie.

Deadline for ansøgning senest torsdag d. 23. december.

Eventuelle spørgsmål rettes til museumsinspektør Signe Havsteen (SH@nullhirschsprung.dk). Samtaler forventes afholdt i uge 1-2.

Den Hirschsprungske Samling er statsligt kunstmuseum, der ligger ved Østre Anlæg midt i København. Museet er grundlagt af tobaksfabrikanten Heinrich Hirschsprung og hans hustru Pauline og åbnede i 1911. Museet huser 100 års dansk kunst fra det 19. til starten af det 20. århundrede – fra den danske guldalder til skagensmalerne og det moderne gennembrud. Samlingen indeholder hovedværker af C.W. Eckersberg, Christen Købke, P.S. Krøyer, Bertha Wegmann, Anna Ancher og Vilhelm Hammershøi. Yderligere oplysninger kan findes på museets hjemmeside: www.hirschsprung.dk

Skriv et svar