3-dages kursus i kuratering, kritik og formidling

7., 8., 9. oktober 2019

Indhold og målgruppe:
Kunsten er omgærdet af formidling i flere forskellige former og formater. Kurset her vil give dig praktisk kendskab til og en kvalitativ bevidsthed om, hvordan kunstbranchens formidlingspraksisser relaterer til hinanden, men også hvorfor det er vigtigt at holde dem adskilt.

De tre dage vil fokusere på henholdsvis formidlingsformer, kunstkritik og kuratering, og vi vil som afrunding se en udstilling sammen for at gå i kødet på den specifikke og anvendte formidling, kuratering og kritik.

Kurset vil give den deltagende specifik viden og redskaber til at forstå og anvende basale formidlingsgreb inden for både kuratering, kunstkritik og -formidling.

Læs mere på https://svfk.dk/3-dages-kursus-i-kuratering-kritik-og-formidling

Skriv et svar