Forskningspraktikant til digitalisering af Kunstforeningen GL STRANDs arkiv (Universitetspraktik)

Kunstforeningen GL STRAND søger en praktikant, der kan assistere med research, strukturering, digitalisering og formidling af institutionens arkiv.

Vi søger en, der

  • har erfaring med at arbejde med historisk kildemateriale
  • har kendskab til eller kan transskribere nygotisk håndsskrift
  • kan arbejde selvstændigt
  • er grundig og kan lide at arbejde struktureret med detaljer, samtidig med at der er blik for de større linjer

Vi forestiller os, at du læser etnologi, kunsthistorie, historie eller lignende på kandidatniveau og har interesse for det kildemateriale (noter, protokoller, breve, bestyrelsesreferater), der fortæller historien om Kunstforeningen og den danske kunstscenes udvikling i årene 1825-1925. Arbejdet indebærer bl.a. oprettelsen af et personarkiv over kunstnere, bestyrelsesmedlemmer og samarbejdspartnere.

Stillingen giver dig mulighed for at assistere den grundforskning, der ligger til grund for udvælgelsen og ordningen af det materiale, der fortæller Kunstforeningens historie, og giver indblik i dispositioner og arbejdsgange i et forsknings- og digitaliseringsprojekt.

Som praktikant vil du arbejde tæt sammen med Marie Finsten Jensen, der er ansvarlig for digitaliseringen af arkivet, men du vil også indgå i en hverdag med hele GL STRANDs team.

Kunstforeningen GL STRAND er blandt landets førende kunsthaller for moderne kunst og samtidskunst og har siden 1825 øvet indflydelse på dansk og nordiske kunst- og kunstinstitutionshistorie. Læs mere om Kunstforeningen GL STRAND og dens historie på http://www.glstrand.dk. Digitaliseringsprojektet er en del af ”Kilder til Dansk Kunsthistorie”, der finder sted i regi af Ny Carlsbergfondet og har til formål er at indscanne, tilgængeliggøre og formidle skriftligt kildemateriale til udvalgte danske kunsthistoriske emner i annoteret form. Læs mere om KTDK på http://www.ny-carlsbergfondet.dk/da/kilder-til-dansk-kunsthistorie-ktdk.

Praktikstillingen er ulønnet og løber over efterårssemesteret 2018 med start i uge 36. Vi tager hensyn til individuelle studieordningskrav, og det er også muligt at studere et fag sideløbende med praktikken. Praktikken tilrettelægges efter de af universitetet udstukne retningslinjer for en meritgivende praktik.

Ansøgning, CV og evt. eksamensbevis sendes til udstillingsinspektør Anne Kielgast, ak@nullglstrand.dk. Du er velkommen til at kontakte Marie Finsten Jensen, hvis du har spørgsmål til stillingen på mfj@nullglstrand.dk // 33360257.

Ansøgningsfrist fredag den 24. august 2018.

Skriv et svar