Open Studio med billedkunstner, Kristian Sverdrup

Open Studio med billedkunstner, Kristian Sverdrup, i SVKs største atelier, Turboladen, Wilders Plads 8E. I samtale med Matthias Borello fra Kunsten.nu

19. april 2017 kl. 16:30

I kraft af diagnosen, Cerebral Parese, har Kristian siden 2014 deltaget i en række toneangivende forskningsprojekter udført af Københavns Universitets Neuro- og Idrætsmedicinske Institut. I et nært samarbejde med studerende og forskere har Kristian indsamlet videnskabelige data til brug for sine egne kunstneriske studier. Med disse data har han, v.hj.a. EMG, MR-scanning, ultralydsscanning og biopsier, gjort sig selv til genstand for en større undersøgelse – en undersøgelse, der skal munde ud i en kunstudstilling. Videnskab og krop smelter sammen i kunsten og bliver en abstraktion over digitale afkodninger, der udfordrer selvportrættets klassiske form.

Kristian inviterer til et kig ind i arbejdsprocessen, der bl.a. involverer en skulpturel bænk, hvis formsprog refererer til en elektromyografisk måling – en spastisk impuls i hans ‘dårlige ben’, der således bliver til et møbel i menneskelig skala.

Kristian har fået bevilget et ophold i SVKs største atelier, fordi han skal udføre værker i stor skala til en soloudstilling hos Kunsthal Nord. Han arbejder i flere forskellige materialer og medier såsom træ, beton og maleri.

Tilmelding via tilmelding@nullsvfk.dk

Se mere: http://svfk.dk/event/mellem-forskningsprojekt-kunstnersubjekt

Skriv et svar