Fotografisk Workshop: Bending the Frame

Vil du gerne blive bedre til at skabe fortællinger med dine fotografier? Så er Fotografisk Centers todages workshop d. 13. & 15. oktober måske noget for dig.

Gustavo Germano: "Ausencias (Argentina)", 2006

Gustavo Germano: “Ausencias (Argentina)”, 2006

 

Med udgangspunkt i udstillingen Bending the Frame inviterer Fotografisk Center til en fotografisk workshop, som giver mulighed for at fordybe sig i udstillingens værker og centrale emner, samt at få et nyt fotografisk perspektiv og inspiration til nye fotografiske udtryksformer. Forløbet vil have særligt fokus på tematisk framing, æstetik og fortælleformer.

Fotografisk Workshop henvender sig til den ambitiøse og erfarne amatør eller den unge professionelle fotograf, som ønsker feedback, inspiration og sparring til skærpelse af sit billedsprog.

Workshoppen består af to sessioner, som forløber over to adskilte dage: Torsdag d. 13. oktober kl. 18-20 og lørdag d. 15. oktober kl. 10.30-17.30

Torsdag d. 13. oktober kl. 18-20: Første session starter med en rundvisning på udstillingen Bending the Frame, derefter oplæg til diskussion med fokus på tre forskellige temaer fra udstillingen, som der derefter stilles en opgave ud fra. Herefter vil deltagerne have et døgn til at løse den første opgave og til at skabe sit første billede under workshopforløbet.

Lørdag d. 15. oktober kl. 10.30-17.30: Anden session vil begynde med en gennemgang af den enkeltes opgaveløsning, på basis af hvilke der herefter stilles individuelle opgaver. Der vil herefter være ca. 3-4 timer til opgaveløsning, hvorefter vi slutter med en endelig gennemgang, hvor der også inddrages eksempler fra udstillingens kunstnere.

Workshoppen vil give et øget fokus på hvordan man med sine billeder kan gøre en forskel, og workshoppen har til formål at udfordre deltagerne til at eksperimentere med forskellige fortælleformer i mediet.

­­­­___­_

Fotografisk Workshop er etableret som et samarbejde mellem Fotografisk Center og et fagligt team med fast tilknytning til kunsthallen. Denne gang er underviserne foto- og billedkunstnerne Ida Arentoft (The Glasgow School of Art) og Lisbeth Johansen (Fatamorgana, stud mag visuel kultur), mens Laura Ifversen (Cand. Mag. Kunsthistorie og medkurator på udstillingen) står for torsdagens omvisning.

 

Pris:  875,- / person

Book plads ved at kontakte weekend@nullphotography.dk med emne ”Fotografisk Workshop oktober 2016”

Deadline for tilmelding og betaling: fredag d. 7. oktober 2016.

2-2

OPEN CALL – Studiegruppe om migration/ Study group on migration

logo

Museet for Samtidskunst stiller skarpt på sociale, kulturelle og miljømæssige udfordringer. I 2016 har det handlet om migration, og nu starter vi en studiegruppe dedikeret til emnet. I studiegruppen vil vi bl.a. diskutere, hvordan den aktuelle migration udfordrer ideen om nationalstat, grænser og tilhørsforhold. Men også hvorvidt kunst og kultur kan spille en særlig rolle i forhold til at formidle dette spændingsfelt, og bidrage til nye måder at forstå os selv og hinanden på.

Vi søger 10 – 12 deltagere til gruppen, der skal mødes 5 gange á 3 timer i perioden oktober – december 2016. Hver deltager bringer pensum med til gruppen. Pensum kan fx være en tekst, en hændelse, en youtube-video, et kunstværk etc. Gruppen mødes forskellige steder i Roskilde og i København, alt efter det enkelte mødes fokus.

Møderne vil blive faciliteret af en tovholder fra museet, mens Zachary Whyte, antropolog og forsker i flygtninge og asylansøgeres hverdag, vil være til stede som moderator. Derudover vil én gæsteforelæser (fx journalist, kunstner, teoretiker, aktivist) pr. møde bringe viden ind i gruppen. Pensum, forløb og gæsteforelæsninger ligger ikke fast fra starten, men vil tage form efter deltagernes profiler og input. Forløbet slutter med et seminar, tilrettelagt af studiegruppen selv.

Møder og seminar vil foregå på både engelsk og dansk. Museet finansierer tovholder, moderator, transport, seminar, gæsteforelæsere samt mad og drikke pr. møde.

Link til museets hjemmeside: http://samtidskunst.dk/

Hvordan ansøger man?
Send en motiveret ansøgning inkl. en beskrivelse af, hvordan du vil vinkle temaet og udfolde det til et studiemøde. Medtag gerne eksempel på pensum, som du har lyst til at diskutere med andre. Ansøgningen skal være på max 2500 tegn, vedlægges CV og sendes til maitak@nullsamtidskunst.dk. Deadline er torsdag d. 29. september.

Deadline 
Torsdag d. 29. september.

Deltagerne vil blive valgt på baggrund af motivation, tilgang til emnet og specifikke faglighed, profession og/eller erfaring med migration. Optag vil blive bekræftet pr. mail torsdag d. 6. oktober. Deltagerne vil mandag d. 10. oktober modtage mødeplan, pensum og deltagerliste.

Møderne finder sted i tidrummet: 17.30-20.30
Datoerne: 26/10, 9/11, 21/11, 30/11 og 14/12

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Museum of Contemporary Art focuses on social, cultural and environmental challenges. In 2016 the theme has been migration and now we are dedicating a study group to the topic. The study group will focus on how the current migration challenges the idea of the nation state, borders and questions of belonging. But it will also discuss whether art and culture can play a particular role in relation to communicating this conflicted field and contribute to new ways of understanding ourselves and each other.

We are looking for 10 to 12 participants that are to meet 5 times, each time for 3 hours, in the period from October to December. Each participant are to suggest something for the curriculum of the group. It can be a text, an event, a youtube video, an art work etc. The group will meet at various places in Roskilde and Copenhagen depending on the individual focus of each time.

The meetings will be facilitated by a coordinator from the Museum while anthropologist and researcher of refugees and asylum seekers everyday lives, Zachary Whyte, will moderate the discussions. Additionally, a guest lecture (e.g. a journalist, artist, theorist, activist) will be invited for each time. The curriculum, program and guest lectures are not scheduled from the beginning but will be shaped in relation to the participant’s profiles and inputs. The program will end with a seminar organised by the study group.

Meetings and seminar will be in both English and Danish. The Museum covers the coordinater, moderater, transport, guest lectures, seminar and food and beverages for each meeting.

Link to the museums website: http://samtidskunst.dk/en

How to apply?
Send a motivation letter, with a description of how you would approach the theme and unfold it at a meeting. Please include examples for the curriculum that you would like to discuss. The application should be no more than 2500 characters, attached a short CV and sent to maitak@nullsamtidskunst.dk. Deadline is Thursday September 29.

Deadline
Thursday September 29.

Participants will be selected based on motivation, approach, profession and/or experience with migration. The selected participants will be confirmed by email Thursday October 6. Participants will receive schedule, curriculum and list of participants by Monday October 10.

The meetings will take place from 5.30 to 8 PM
Dates: 10/26, 11/9, 11/21, 11/30 and 12/14

We look forward to receiving your application!

Gem

Internship at Studio Simon Starling

The British artist Simon Starling is seeking an intern for his studio on Nørrebro.

The studio is working on a large-scale public art project for the new Odense University Hospital and we are looking for an intern who can carry out parts of the research and assist with the further development of the project.

The art project concerns the history of the use of plants in medicine and will draw on a selection of pre-existing floral fabric and wallpaper designs modified to interact with the function of their locations inside the hospital as well as the surrounding landscape.

As an intern you will be part of the daily life of an internationally oriented artist’s studio working closely with the studio manager. You will get practical experience with and insight into the process of developing and realising artworks.

We are seeking an intern who is committed, someone who is independent and self-motivated. A specific interest in and knowledge about textiles and design history is an advantage but not a requirement. Good English skills are required.

Send a short application letter and resume to Studio Manager, Maja McLaughlin, at maja@nullsimonstarling.net

Deadline for applications is October 24, 2016

Salon H – et nyt tiltag på Fakultetsbiblioteket

 • FOR DIG SOM KAN LIDE AT SKRIVE

salon-h-copy

29.9. kl. 15.15 – 17 Afholder vi en introduktionsworkshop på Fakultetsbiblioteket om creative writing med ekstern lektor Martin Glaz Serup, IKK.

Det foregår i vores hyggelige study hub, ingen tilmelding, bare mød op.

Fakultetsbiblioteket er ikke kun studiepladser men også et læringsrum, og via en række workshops i creative writing kan du få en en opmærksomhed på selve det at skrive, fordi det, udover at du bliver bedre til at skrive, også akademiske tekster, gør dig til en god læser.

Efter introduktionsworkshoppen nedsætter vi en brugergruppe, der skal foreslå form og indhold for de næste workshops.

På gensyn
Kirsten/Fakultetsbiblioteket

 

Brænder du for at kommunikere kunst og kultur? Kom i praktik hos Have Kommunikation

Fra januar til juli 2017

Hos Have Kommunikation har vi gennem mere end tre årtier arbejdet med at formidle kunst og kultur, og vi er i dag Skandinaviens førende kommunikationsbureau på kulturområdet. Desuden har vi en stærk portefølje af projekter inden for erhvervslivet, NGO-verdenen og det offentlige. Netop nu er vi på udkig efter en ambitiøs og talentfuld praktikant, der har lyst til at blive en del af vores team.

Som praktikant hos Have Kommunikation får du et helt unikt indblik i det danske kulturliv. Du er med bag om scenen ved stort anlagte prisuddelinger. Du står på den røde løber ved film- og teaterpremierer. Samtidig kommer du helt ind i mediemaskineriet, når alt fra kulturprojekter og events til private virksomheder, NGO’er og offentlige instanser skal kommunikeres til offentligheden.

Til hverdag befinder du dig på bureauets livlige hovedkontor, som ligger på Nørrebro i København. Her indgår du på lige fod med de øvrige ansatte, og dine opgaver vil typisk bestå i følgende:

• Udarbejdelse af pressemateriale
• Koordinering af interviews
• Opsøgende pressearbejde
• Research og dokumentation
• Planlægning og afvikling af pressemøder og -events

Praktikopholdet giver dig således masser af konkrete erfaringer, der vil ruste dig til din videre karriere. Samtidig opbygger du undervejs et stærkt branchenetværk bestående af både journalister, redaktører, kulturaktører, erhvervs- og kommunikationsfolk.

Det afgørende er, at du er:

• Begejstret for kommunikationsfaget
• Dygtig til at skrive
• Velorienteret om aktuelle tendenser i kultur- og erhvervslivet
• God til at snakke i telefon
• Hurtig til at sætte dig ind i nye projekter

Herunder kan du se en række projekter, som du eksempelvis kan komme til at arbejde med.

Hvis ikke du er berettiget til SU under praktikforløbet, tilbyder vi en tilsvarende løn.

Ansøgningen skal sendes senest den 1. oktober 2016 til praktikkoordinator Kristina Sindberg på kristina@nullhave.dk. Samtaler afholdes i oktober.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Udpluk af projekter i Have Kommunikation

Bodilprisen
Danmarks ældste filmpris, som er blevet uddelt siden 1948. Vi står for konceptudviklingen og afviklingen af det store show – såvel som kommunikationsarbejdet både forud for, under og efter showet.

Heartland Festival
Vi har været med fra den fynske festivals første år. Vi har både stået for kommunikationsindsatsen forud for festivalen og håndteringen af pressen undervejs.

Air France-KLM
Gennem mere end tre år har vi været fast PR-partner for det fransk-hollandske luftfartsselskab. Vi kommunikerer både nye destinationer og organisatoriske ændringer – såvel som historier om, hvordan man kommer flyskræk til livs og bedst rejser med småbørn, samt populære myter om at flyve.

Aarhus Teater
Det største teater i Danmarks næststørste by er en mangeårig samarbejdspartner. Vi har blandt andet hjulpet teatret med en reorganisering af teatrets kommunikation og marketing samt udviklingen af et koncept for indtagelsen af Bispetorv, den historiske plads foran teatret.

We Will Rock You
Vi står for kommunikationen af den første danske version af Ben Eltons højtelskede musical, som får premiere til april 2017 i Royal Arena og efterfølgende spiller i Jyske Bank Boxen.

Dansk Folkehjælp
Julehjælp, feriehjælp, sommerkoncerter i Knuthenborg Safaripark – og en solid placering af fattigdom i Danmark på mediernes dagsorden. Det er blandt de historier, vi gennem mange år har samarbejdet med Dansk Folkehjælp om at formidle.

Kulturmødet på Mors
Have Kommunikation er stærkt engageret i den stort anlagte begivenhed på Mors, hvor kulturen ivrigt diskuteres og perspektiveres i løbet af de 48 timer, som Kulturmødet varer. Vi står for at sikre den landsdækkende synlighed af Kulturmødet, og vores grundlægger og kreative direktør Christian Have deltager desuden som moderator og interviewer.

ART TALK : UDSMYKNINGSKUNST

Den 2. nov. 2016 kl. 16:30

Første art talk om udsmykningskunst og kunst i det offentlige rum afholdes den 2. november kl. 16.30 på plan 4.

Når kunstnere skaber værker til det offentlige rum, står de over for byggetekniske, juridiske, økonomiske og processuelle udfordringer, som er forskellige fra dem, de møder, når de arbejder hjemme i atelieret.

Vi har inviteret tre billedkunstnere, som, i selskab med arkitekt, Jørgen Kreiner, og billedhugger og professor, Morten Stræde, vil fortælle om deres erfaringer og udfordringer med udsmykningskunst. Der lægges efterfølgende op til debat.

De tre billedkunstnere er:

> Ane Mette Ruge

> Ann Lislegaard

> Mette Winckelmann

Der er fri entré, men begrænset antal pladser. Tilmelding via tilmelding@nullsvfk.dk

PRAKTIK-OPHOLD PÅ CUBA

– Kan vi desværre ikke tilbyde, men Havana Kunsthandel er næsten som at være der selv.

Du bliver en del af den kunst-trend, som for tiden er hottest i New York og London, nemlig den bølge af moderne, cubansk kunst, som sætter dagsordenen.

Du får fingrene dybt begravet i arbejdet med at spotte, aftale og udstille de mest spændende up-coming artists fra Cuba og Latinamerika.

Hos Havana Kunsthandel bliver du ikke sat over i hjørnet ved kopimaskinen eller arbejder dig ned under gulvtæppet.

Vi tilbyder dig en fair, afbalanceret – og først og fremmest meget alsidig og indholdsrig – praktik fra januar til juni.

 • Fornuftig timeplan med 2-3 praktikdage om ugen.
 • Optræning i direkte kunstnerkontakt og –forhandling.
 • Social Media marketing og kommunikation.
 • Idéudvikling og planlægning af Cuba-relaterede events.
 • Oplæring i ekstern kommunikation og presse.
 • Træning i grafisk arbejde, foto-redigering, web-shop, hjemmeside mv.
 • Kontakt til sponsorer, samarbejdspartnere, støtte-ansøgninger.

Advarsel!

Du må påregne eksponering for pro-Fidel Castro budskaber, jævnlig omgang med mojitos og Cuba Libre ved vores arrangementer & cubansk afslappethed.

Bonus!

Vi forærer dig et billede efter eget valg fra web-shop (art attack), når praktikken slutter. Den er trods alt ulønnet…

Ansøg!

Skriv til kontakt@nullhavanakunsthandel.dk og besøg vores hjemmeside eller Facebook-side.

V1 GALLERY SØGER PRAKTIKANT TIL EFTERÅRSSEMESTRET 2016

V1 Gallery søger en praktikant til forskelligartede opgaver på galleriets adresse i Kødbyen.

Vi leder efter en praktikant, som:

– Er lærenem og arbejder selvstændigt
– Har en solid ordenssans og er glad for at systematisere
– Er fleksibel både i forhold til arbejdstider og -opgaver
– Er glad, engageret og udadvendt

Arbejdsområder:

 • I tæt samarbejde med galleriets to assistenter sørge for den daglige drift – dvs. formidling via diverse digitale platforme, betjening af kunder i galleriet, pressekontakt mv.
 • Assistere ved ferniseringer og andre forefaldende arrangementer i galleriet
 • Håndtering af indkommende og udgående kunstværker til og fra huset

Du kommer som praktikant til at arbejde med både praktiske og mere indholdsmæssige opgaver. Det er derfor vigtigt, at du er fleksibel og omstillingsparat, når det gælder dine arbejdsopgaver, som altså både vil omfatte kundekontakt, kontorarbejde og praktiske opgaver på galleriets lager. Til gengæld kan vi tilbyde en arbejdsplads, hvor du får grundig erfaring med alle de rutiner og arbejdsgange, der udgør galleriets daglige drift. Der vil også være weekendarbejde om lørdagen.

Praktikstillingen er ulønnet. Timeantal: To dage om ugen samt lørdage.

Kort om os:

V1 Gallery blev grundlagt i 2002 og repræsenterer et bredt udvalg af nye og etablerede kunstnere med 10 udstillinger om året.

Send en kort ansøgning med lidt om dig selv og dine kompetencer til: christiane@nullv1gallery.com

Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at skrive en mail til: christiane@nullv1gallery.com

Ansøgningsfrist d.3 oktober 2016:

Vi glæder os til at høre fra dig!

Fernisering / Kunst på papir

yoshida-toshi-spring-flying-around-the-plum-tree-1982

FERNISERING 15. SEPTEMBER KL.17-19

Fra 16.-18. september afholdes Kunst på papir for tredje gang i Museumsbygningen på Østerbro.

På årets messe deltager Peter Brodersen Kunst og Antikvitetshandel, Bruun Rasmussen Kunstauktioner, Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel, Pernille Kløvedal Helweg – Forlaget Gladiator, Tiger Tanuki – Malene Wagner, Clausens Kunsthandel og Titelbech Fine Prints. Herudover kan man opleve to private samlinger: Buhls samling af japanske træsnit og Benjamin Wolffs danske og italienske tegningssamling.

Fredag, lørdag og søndag kl.12-18
Entré: 50 kr.

Facebook

V1 Gallery presents: NO JOKE – an exhibition by Roger Ballen and Asger Carlsen

V1 Gallery is pleased to present NO JOKE a new collaborative series of 37 black and white photo based works created by Roger Ballen and Asger Carlsen.

OPENING RECEPTION: FRIDAY SEPTEMBER 23. 2016. TIME: 17.00 – 22.00
EXHIBITION PERIOD SEPTEMBER 24. – OCTOBER 22. 2016.

For the past three years Roger Ballen (born 1950, New York, lives and works in Johannesburg) and Asger Carlsen (born 1973, Denmark, lives and works in New York) have engaged in an artistic ping-pong across oceans and time zones.

The two artists have exchanged ideas, sketches and works and reworked them manually and digitally, blurring the lines of authorship and process. The result is a unique and energetic body of work that convey the distinct languages of both artists while at the same time expanding their collaborative expression. Both Ballen and Carlsen have used new techniques and invested themselves wholeheartedly in the project. Both artists appear frequently in the new works, mutated, joined and fragmented.

NO JOKE is a hauntingly beautiful surreal voyage. The works are visceral, vicious, humorous, explicit and tenderly intimate at once. The two authors mutual admiration, trust and respect shines through. The series is Robin Hood avant-garde – Brassai, Dubuffet, Bacon, Moore, Sonic Youth, Aphex Twin and Die Antwoord are all in the mix. It is refined DIY visual punk and could not have been created before high-speed Internet, Photoshop and ultra fast processors.

Do not come looking for answers. NO JOKE taps into the subconscious of both artists and viewer. The tableaus merge portrait, sculpture and collage with derelict rooms, mark making, animals and man. Gender, sexuality and identity are hijacked and rerouted. The works seem like visions from a dream you never had but instantly recognize with both body and mind.

NO JOKE premiers in its entirety in Berlin, gallery Dittrich & Schlechtriem, and Copenhagen at the same time. An edited presentation has been selected to be featured at Paris Photo in November 2016. Roger Ballen has received critical acclaim for his work the past 40 years. He has exhibited extensively in institutions and galleries throughout the world – a true conceptual pioneer. Asger Carlsen has recently received critical praise for his Hester and Wrong series. He has been heralded as a formidable creator – his transgressive practice is yet to be defined. For the past 6 years he has exhibited widely in galleries and museums and was recently included in the 9.th Berlin Biennale.

Everyone is welcome. We look forward to seeing you.

V1 Gallery