Sol kommer sydfra, søster til måne

 Udstillingsstedet TYS præsenterer

Gruppeudstilling med:
Naja Ryde Ankarfeldt, Laurits Nymand Svendsen, Sidsel Christensen & Siska Katrine Jørgensen

Udstillingsperiode: 9. oktober – 31. oktober 2015

Sol kommer sydfra, søster til måne

Imaginære landskaber, levende organismer og syntetisk natur.

Udstillingen Sol kommer sydfra, søster til måne søger at tilbyde mulighed for sameksistens mellem en række modsætningsforhold, ud fra en overordnet betragtning af natur i forhold til kultur. Denne specifikke dikotomi agerer som en prisme, hvorigennem andre binære forhold manifesterer sig.

Kunstig/naturlig  koncept/materiale  form/indhold  sansning/intellekt  subjekt/objekt

I følge den franske filosof Jacques Derrida, skaber binære oppositioner et ideologisk værdihierarki, som vil betragte den ene pol som universel og oprindelig, og den anden som underlegen og afledt. Ved at skære på tværs af eksisterende poler, præsenterer de fire kunstnere hybrider, der hver især udfordrer kulturelle konstruktioner af binære værdiøkonomier. Kunstnerne undersøger her grænsefeltet imellem polerne, hvor en flydende overgang bliver tydelig i deres fælles insisteren på materialitet uden at forsage det konceptuelle.

Titlen Sol kommer sydfra, søster til måne er en strofe fra Vølvens Spådom – første digt fra den oldnordiske digtsamling kendt som Ældre Edda. Vølvens Spådom tjener i dag som vor primære kilde til viden om den oldnordiske skabelsesmyte, kosmologi og verdenssyn. I udstillingens sammenhæng er titlen en påmindelse om, at den moderne, rationalistiske verdensanskuelse ligeledes er en fortælling, der hverken er statisk eller ahistorisk, men tværtimod udsættes for kontinuerlig genforhandling.

Naja Ryde Ankarfeldt, Tale of the non-human, KABK, 2015
Fotos af Ed Jansen and Katarína Gališinová

Fernisering den 9. oktober kl 17-20 med lydperformance af Marc Hasselbalch

Udstillingsstedet TYS
Studiestræde 13b
1455 København K

Åbningstider:
onsdag-fredag: 13-18
lørdag: 13-16

Udstillingen er støttet af Snabslanten
Skærmbillede 2015-09-28 kl. 12.46.31

Skriv et svar