BEHIND THE SCENES: VANDKUNSTEN

Vandkunsten_office

DILEMMAER SOM DRIVKRAFT

Aktuelle dilemmaer og paradokser i byggebranchen og samfundet driver udviklingen af arkitektoniske projekter for Tegnestuen Vandkunsten. Hvordan påvirkes for eksempel den kulturelle forståelse af en nyrenoveret bebyggelse, hvis der genanvendes byggematerialer med patina? Og kan man udvikle robuste og omstillingsmulige bygninger og byer, hvis funktionerne og den mulige anvendelse forbliver ensidig?

Kom Behind the Scenes hos Vandkunsten, hvor partnerne Søren Nielsen og Jan Albrechtsen deler tegnestuens tilgang til dilemmaer som drivkraft. Du kan også selv diskutere de muligheder som ligger i branchens paradokser mens du netværker.

Dato: 22. september 2015
Tidspunkt: 15:30-17:30
Sted: Tegnestuen Vandkunsten
Krudtløbsvej 14
1439 København K.

Læs mere og tilmeld dig

Jan Albrechtsen

Jan Albrechtsen
Planlægning på den store skala kan styre de kvaliteter vi møder i det bebyggede miljø. Også helt tæt på. Som partner i Vandkunsten har Jan udarbejdet masterplaner lige fra den nære skala – huset ved pladsen, gaden, forholdet mellem det private og det offentlige rum – til typologier i vild natur, industriomdannelser og langsigtede bystrategier.

Søren NielsenSøren Nielsen
Søren varetager størstedelen af tegnestuens udviklingsarbejde i forhold til teknologi og bæredygtighed og ‘udenfor murene’ er han formand for bæredygtighedsudvalget i Danske Ark. Søren arbejder konkret og strategisk med begreber som bygningers ‘ressource-stofstifte’ og ‘reversibilitet’ – det vil sige, at byggeteknik og materialer udvikles og detaljeres så bygninger bliver ressourcedepoter og komponenter kan monteres, demonteres og remonteres.

Om Vandkunsten

Vandkunsten er blandt de mest markante danske tegnestuer og har navn fra en af de tidligste adresser. Vandkunsten var med til at etablere tæt-lav bevægelsen i 1970erne og altid har arbejdet med de temaer, der i dag går under miljømæssig og social bæredygtighed, samt en langtidsholdbar herlighedsværdi. Tegnestuen arbejder i sær med planlægning af byer og bebyggelser og bygger og renoverer boliger med fokus på at alle skal have råd til en god bolig. Tegnestuen arbejder med nye tilgange til eksisterende materialer – om det er tang eller gamle tegl, har de deres eget arkitektoniske potentialer og tegnestuen ser fremtidens bygninger og byer som ressourcedepoter. Tegnestuen var den første modtager af Nykredits nye Bæredygtighedspris i 2015.

Skriv et svar