FotoForum – Mirror Therapy

10988428_1043095472373849_5767916123363740978_o

I anledning af Marie Kølbæk Iversens soloudstilling Mirror Therapy afholder Fotografisk Center og DJ:Fotograferne et debatarrangement med den afghanske fotograf Basir Seerat fra 3rd Eye, den italienske kurator Francesca Astesani fra South Into North og Marie Laurberg, Kurator på Louisiana.

Debatten udgår fra Kølbæk Iversens totalinstallation Mirror Therapy, hvori skiver af den afghanske bjergart lapis lazuli spejles. Spejlbehandling, som ’mirror therapy’ hedder på dansk, er en neurovidenskabelig metode til behandling af fantomsmerter. Metoden aktiverer hjernens spejlneuroner, der også er det neurologiske grundlag for empati – et kernebegreb for aftenens debat, som netop fokuserer på billedrepræsentationens (u)mulighed, når det kommer til at formidle og forstå andre menneskers lidelser.

Spørgsmålet er, om de billeder af fjerne krige og katastrofer, der præger den globale nyhedsstrøm, fordrer empati eller måske snarere apati? Om de formår at inspirere en empatisk opblødning mellem forskellige folkeslag, eller om de snarere konsoliderer en opdeling i et ‘dem’ og et ‘os’? Derudover vil aftenens arrangement også se nærmere på afsenderens position: Om det gør nogen forskel, hvem der står bag linsen, når billedet tages?

Gennem egne film og billedreportager vil Basir Seerat introducere til sin baggrund og sit arbejde som dokumentarist og fotograf i Afghanistan, mens Francesca Astesani med afsæt i en række samtidskunstneriske praksisser vil diskutere repræsentationens etik, muligheder og begrænsninger. Marie Kølbæk Iversen vil give en introduktion til sin udstilling og være moderator på debatten, der foregår på engelsk.

Entré 40 kr. inkl. en forfriskning. Gratis for medlemmer af Fotografisk Center og Dansk Journalistforbund.
Tilmelding: info@nullphotography.dk eller 33930996.

TORSDAG D. 5. MARTS KL.17 – 18.30
I BYGNING 55, STALDGADE 16, 1699 KØBENHAVN V.
___________________________________________

ENGLISH:
In connection with Marie Kølbæk Iversen’s exhibition Mirror Therapy, Fotografisk Center and DJ:Fotograferne are hosting a debate event with the Afghan photographer Basir Seerat from 3rd Eye, the Italian curator Francesca Astesani from South Into North and Marie Laurberg, curator from Louisiana, Museum of modern art.

The debate will be based on Kølbæk Iversen’s installation Mirror Therapy, where slices of the Afghan mountain stone lapis lazuli is being mirrored. Mirror therapy is a neuroscientific method in the treatment of phantom pain. The method activates the brain’s mirror neurons, which are also the neural basis of empathy – a theme for the debate, which focuses on the (im)possibility of picture representation when it comes to communicate and understand the pain of other people.

The question is if the pictures of the faraway wars and catastrophes that we see in the global news are requiring empathy or maybe rather apathy? If they are capable of inspiring a empathic softening between two different nations, or if they, on the other hand, are consolidating a division of a ‘them’ and ‘us’?
Furthermore, the debate will examine the position of the sender: Does it make a difference who’s behind the lens?

Through his own videos and pictures Basir Seerat will be introducing his background and his work as a documentarian and photographer in Afghanistan, while Francesca Artesani will be discussing the ethics, possibilities and limits of representation, with basis on a number of contemporary artistic practices. Marie Kølbæk Iversen will be giving an introduction to her exhibition and will be the moderator in the debate, which is in English.

Entry 40 kr. incl, a refreshment. Free entrance for members of Fotografisk Center and The Danish Union of Journalists.
Signing up for the event: info@nullphotography.dk or 33930996.

Thursday 5 of March, at 5pm-6.30pm
BYGNING 55, STALDGADE 16, 1699 KØBENHAVN V.

Skriv et svar