Skriv til Trappe Tusind nr. 8

Efteråret betyder dalende blade og regnfulde aftener. Men det betyder også et nyt semester, og at et nyt nummer af Trappe Tusind skal til at spire.

Derfor kalder vi nu på ideer og forslag til de bidrag, der skal tegne Trappe Tusind nr. 8.

Deadline for denne indledende fase er mandag d. 1. oktober.

Vi har ikke et fastlagt tema, og vi er interesserede i alle forslag, der beskæftiger sig med litteraturens og litteraturvidenskabens verden, og de parallelle abstrakte universer der findes rundt om denne. Vi ønsker at bringe den viden, der tilegnes rundt omkring, til live. Om det er i undervisningsforløb, gennem opgaveskrivning eller en ufravigelig interesse for et område, glæder vi os over potentialet for engagerede bidrag.

Formen er ikke afgørende, hvad enten det er essays, artikler, interviews, læsninger, fiktion, poesi, oversættelser eller hybride og personlige fortolkninger af disse. Vi vil meget gerne have læsninger, der kan være akademiske, eller som måske har et helt andet afsæt.

Vi har interesse for alt fra den mest poppede litterære problemstilling, det der er ‘helt oppe i tiden’, til de mest hardcore nørderier og tanker om støvede oversete juveler, der hidtil har været henlagt i dunkle mystiske kælderrum. Vi publicerer dog ikke anmeldelser og opsøger i reglen selv de fuldstændigt skønlitterære tekster.

Vi forestiller os, at de enkelte indslag i nummeret bliver til i et samarbejde mellem skribent og redaktion hen over efteråret, men mere færdige og afrundede bidrag hilser vi naturligvis også velkommen.

Skriv gerne en halv til en hel side, som præsenterer forslagets form, indhold og anstødssten, altså lidt om hvad nysgerrigheden, begejstringen eller måske problematikken bag forslaget er: Hvilke elementer bringes i spil og hvordan.

Se eventuelt for inspiration i tidligere numre, som kan købes i udvalgte boghandlere for 30 kr. pr. stk. eller downloades fra nettet på www.trappetusind.dk, hvor man også kan læse nærmere om vores retningslinjer.

Det er nu, det sker!  Send dit bidrag eller oplæg til trappetusind@nullgmail.com i et word-kompatibelt format senest d. 1 oktober 2012, eller spred ordet til dem i din omgangskreds, som måske ligger inde med noget, der skal ud over stepperne.

Forslag og idéer til omslagsillustrationer modtages også meget gerne (se ovenstående link for detaljer om format og download af skabelon). Deadline for dette er d. 15. oktober 2012.

Vi glæder os til at høre fra jer.

Redaktionen ved Trappe Tusind

Skriv et svar