Ophold og stipendier forår 2013

 

DET DANSKE INSTITUT i ROM

Ophold og stipendier forår 2013

 

Forskere, videnskabsfolk og kunstnere kan søge studieophold på Det Danske Institut i Rom i foråret 2013 (1. febr. – 31. juli 2013).

Der vil desuden fra

Dronning Ingrids Romerske Fond

være et beløb til rådighed til uddeling af stipendier i forbindelse med ophold. Formålet med stipendierne er at gøre det muligt for forskere inden for alle grene af videnskaben og kunstnere inden for alle kunstarter (billedkunst, design, arkitektur, musik, litteratur etc.) at gennemføre videnskabelige eller kunstneriske studier i Rom.

Information og ansøgningsskema (skal anvendes) på instituttets hjemmeside

 

 

www.acdan.it

Ansøgningen stiles til Bestyrelsen for Det Danske Institut i Rom og indsendes

pr. e-mail til:

ansoegning@nullacdan.it

Accademia di Danimarca, Via Omero, 18. I-00197 Roma, Italien

Tlf.: 0039-06 32 65 931 – Fax 0039-06 32 22 717

Modtagelse kan verificeres ved en opringning til instituttet.

Frist: 17. september 2012

 

Skriv et svar