Call for papers!

Det studenterdrevne forlag Alkvantor indkalder nye bidrag til antologi!

Det studenterdrevne forlag Alkvantor indsamler hermed bidrag skrevet af studerende fra Danmark, Norge og Sverige til vores næste antologi: Europæiske Scenarier – Skandinaviske Perspektiver. Alle studerende fra førsteårsstuderende til Ph.d.-studerende, der har en viden om og en interesse i EU og Europas udvikling, er meget velkomne til at sende et bidrag ind!

EU spiller en stadig større rolle i enhver europæers liv og det er en kendsgerning, at vi ikke længere kun er borgere i nationalstater, men også medlemmer af en fælleseuropæisk virkelighed. Lokale og presserende problemer såsom forurening, terror, arbejdsløshed, finanskrise etc. kræver ofte globale løsninger og stillingstagen, men er den rigtige løsning en øget integration i unionen?

En meget stor del af EU-medlemslandenes lovgivning udformes i dag i EU regi. Men hvis lovgivning skal være en afspejling af den enkelte borgers værdier, hvordan står det så lige til med denne borgers demokratiske engagement i EU? Fører det udvidede demokrati mod en udvanding af de oprindelige idealer for en demokratisk styreform? Hvor stor er afstanden til Bruxelles? Kan og/eller skal vi gøre noget for at den bliver mindre, og i så fald hvad?

Op igennem historien har menneskers stærke følelsesmæssige bindinger til det ’lokale’ og ’nationale’ haft stor betydning for Europas udvikling, vil det samme ske med tilknytningen til ’EU’? Findes der en særlig europæisk identitet, som kan blive delt af unionens borgere fra Rumænien til Grønland, fra Portugal til Finland? Truer de nye fællesskaber de gamle, eller kan fællesskaberne supplere hinanden på hidtil uprøvede måder?

Eller måske er EU blot det første skridt på vejen mod skabelsen af den sande kosmopolisme? Og hvis ja/ eller nej; hvilke slags menneske snakker vi så om og hvor er han på vej hen med EU? Skal vi finde den grænseløse verdensborger i personificeringen af homo economicus, der – ligesom med pengenes fri bevægelighed – kan rejse frit omkring og føle sig hjemme i enhver europæisk konkurrencestat? Hvad sker der i det hele taget, når man synkroniserer alt fra uddannelsesinstitutioner til økonomi og lovgivning? Går der noget tabt?

Hvor meget globalisering kan et menneske overhovedet rumme? Har kunsten et svar til at finde rødder – eller måske til at leve uden rødderne? Har pædagogikken? Eller hvad med universitetet som institution?

Ovenstående er blot noget af det, man kunne skrive om i et bidrag. Temaet er bredt og fagligheden bredere. Det kan være, at du har en politologisk analyse af EU’s indflydelse på lokalt medborgerskab på hjerte, eller kan vise rejsen fra national til paneuropæisk identitetsforståelse i de litteraturhistoriske linjer.

Eller måske har du selv har været på en antropologisk udflugt/udveksling med mangfoldige kulturmøder. Måske er du vendt hjem med en autentisk erfaring og et konkret perspektiv på ellers abstrakte europæiske udfordringer? Har du en dansk, svensk eller norsk fortælling om det at være europæer – eller ikke at være europæer – så fortæl den her!

Deadline for indsending af tekster er d.21 september

Har du spørgsmål, så kontakt os endelig på forlagetalkvantor@nullgmail.com. Du kan læse mere om projektet og kriterier for indsendelse på vores blog http://alkvantor.wordpress.com. Og du kan finde os på Facebook.

De bedste hilsener!

Redaktørerne på Alkvantor

 

Skriv et svar