At se det usynlige! Fremstillinger af synligt og usynligt i kunst.

Åbent seminar på Statens Museum for Kunst

Forskningsgruppen In-visibilis, Det Teologiske Fakultet, KU og Statens Museum for Kunst inviterer til et offentligt, gratis eftermiddagsarrangement d. 2. maj 2012 kl. 13-19 i Biografen på SMK.

En række kunsthistorikere, arkæologer, filosoffer og teologer vil tematisere emnet ’Synlighed og usynlighed’ på kryds og tværs, så de forskellige faglige traditioner træder frem og sættes i forhold til hinanden.

I en række korte foredrag med udgangspunkt i museets samlinger eller andre kunstneriske udtryk reflekteres der over det, der ses og det, der ikke ses, over immanens og transcendens, over kunst og religion, og over forholdet her imellem.

Foredrag:

– Kan et billede være synligt? (Museumsinspektør Hanne Kolind Poulsen)

– Billedkritik (Lektor Sven Rune Havsteen)

– Paravisualitet. Mod en begrebsliggørelse af det udenomssynlige (Lektor Hans Henrik Lohfert Jørgensen)

– Uklarhedens æstetik – immaterielle visioner i danske kirkerum (Adjunkt Tim Flohr Sørensen)

– Verdenspoesi. Om at se det usynlige (Professor Dorte Jørgensen)

– Hvad er det ved Vermeer? (Museumsinspektør Thomas Lederballe)

– Alterbillede og Nadver: Tid, rum og ritual (Bygningsredaktør Martin Wangsgaard Jürgensen)

 

Seminaret er åbent for alle interesserede – og kræver ingen tilmelding.
Læs mere på: www.teol.ku.dk/afd/invisibilis

Skriv et svar