TRAPPE TUSIND indkalder oversættelser til særnummer om skønlitterær oversættelse

TRAPPE TUSIND – tidsskrift for litteraturvidenskab arbejder i øjeblikket på et særnummer om skønlitterær oversættelse, og i den forbindelse søger vi fine, interessante, upublicerede oversættelser af skønlitteratur. De oversatte tekster kan være skrevet for længe siden eller for nylig, på et hvilket som helst sprog, og der kan være tale om prosa, poesi, dramatik eller diverse hybridformer.

Vi håber, at særnummeret kan give plads til en række udmærkede og indbyrdes forskellige oversættelser, som ellers ikke ville finde vej til udgivelse. Derudover vil særnummeret indeholde en række artikler, der på forskellig vis belyser den litterære oversættelse.

Vi har kun et begrænset antal sider til rådighed, og regner derfor med, at de enkelte bidrag vil have et omfang på maksimalt 15 sider. Teksterne trykkes naturligvis kun med tilladelse fra eventuelle copyright-indehavere. Honorar har vi ikke mulighed for at give, i stedet vil man modtage et gratiseksemplar af særnummeret og stor taknemmelighed.

Deadline er 1. september.

Send dit bidrag eller din idé til et bidrag til trappetusind@nullgmail.com. Du kan læse mere om TRAPPE TUSIND på www.trappetusind.dk, hvor du også kan læse vores tidligere publikationer.

Skriv et svar