Studievejleder søges til Litteraturvidenskab /Moderne Kultur

Har du lyst til et studiejob med ansvar, engagerede kolleger og mulighed for at tilegne dig organisatoriske og formidlingsmæssige kompetencer?

 Vi søger en studenterstudievejleder på Litteraturvidenskab og Moderne Kultur & Kulturformidling pr. 15. august 2011. Ansøgningsfrist d. 20. juni 2011 kl. 12.00

Vejledningscenter IKK er en enhed, der tilbyder vejledning til studerende ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Centeret er normeret til en bemanding på 5 studenterstudievejledere og 1 fuldtidsansat AC-vejleder. Alle ansatte i vejledningscenteret samarbejder omkring forskellige vejledningsindsatser.

Arbejdet som studenterstudievejleder består bl.a. af

 • Vejledning af studerende i studiemæssige valg ud fra den enkeltes situation
 • Varetage personlig og telefonisk træffetid samt besvare e-mails om studievejledning omkring studiernes indhold, opbygning, studieordninger, eksamensregler, dispensationer, optagelse mm.
 • Planlægningen og afholdelse af vejledningsarrangementer samt holde mundtlige oplæg til disse
 • Opdatering af studievejledningens hjemmeside
 • Tværfagligt samarbejde om udvikling af aktiviteter med de øvrige vejledere i Vejledningscentret
 • Samarbejde med fagleder, undervisere, IKKs ledelse, fagudvalg, studerende og ikke mindst administration
 • Løbende orientering om forhold, der vedrører vejledningsområdet.

Det er vigtigt, at du

 • er tillidsvækkende, empatisk, loyal og fordomsfri og kan hjælpe studerende til selv at træffe beslutninger
 • er god til at sætte dig ind i studieordninger, regler mm. og formidle det forståeligt til andre – både på skrift og i tale
 • er hurtig på en computer, god til power point, outlook mm, samt har formidlingsevnerne i orden
 • har analytisk evne og sans for løsningsmodeller
 • kan samarbejde, er handlingsorienteret og kan bevare det positive overblik selv i stressede situationer
 • kan arbejde selvstændigt og effektivt, er fleksibel ifht. skemalægning samt er loyal overfor IKK som arbejdsplads
 • har lyst til at deltage aktivt i vejledningscentrets udvikling og synes at studievejledning er spændende
 • har lyst til at arbejde i en politisk organisation, der er i konstant forandring
 • er studerende på Litteraturvidenskab / Moderne Kultur

Oplæring og uddannelse
AC-vejleder og afgående studentervejleder vil stå for oplæring i august måned. I september måned vil du varetage arbejdet sammen med AC-vejleder. I efteråret 2010 er det obligatorisk, at du deltager i Undervisningsministeriets lønnede 5 dags uddannelsesforløb for studenterstudievejledere samt Det Humanistiske Fakultets lønnede uddannelsesforløb, når disse udbydes.

Timeantal, ansættelsesforhold og løn

 • Jobbet er normeret til gennemsnitlig 10 timer om ugen i 40 uger om året, dvs. max. 400 timer om året. Derudover vil der være mulighed for flere timer i forbindelse med projekter. Der vil være forskel i det ugentlige timeantal i løbet af året, hvorfor det ved studiestart må forventes at arbejdsbyrden er størst.
 • Der er tale om en tidsbegrænset stilling på 2 år. Ansættelse sker i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og Studenter-undervisernes Landsforbund (SUL).
 • Din løn udgør 178.93kr. pr. time (plus feriepenge, 12,5 %). Lønnen er bagud betalt med et fast antal timer pr. måned.

Ansøgning Send en motiveret ansøgning med cv og relevante bilag senest 20. juni 2011 kl. 12.00. Samtaler vil kun blive afholdt d. 23. og/eller 24. juni.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos AC-vejleder Jacob Sander Bojsen på tlf. 35 32 92 60 eller mail bojsen@nullhum.ku.dk eller hos en af de andre studenterstudievejledere i deres træffetid, som findes her: http://kunstogkulturvidenskab.ku.dk/vejledningscenter/kontakt/

Ansøgning sendes til:
Vejledningscenter IKK, Att. AC-vejleder Jacob Sander Bojsen
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
Karen Blixens Vej 1, 2300 København S.
Eller på mail: bojsen@nullhum.ku.dk , Mrk. ”Studenterstudievejleder”

Skriv et svar