Kom i praktik på Kunsthallen Nikolaj – vi søger 2 praktikanter fra februar 2011

Er du færdig med din grunduddannelse, og har du mod på at prøve kræfter med samtidskunsten og dens publikum?

Om Kunsthallen Nikolaj

Kunsthallen Nikolaj viser den nyeste, internationale samtidskunst i en af byens ældste bygninger. Beliggende i hjertet af København præsenteres årligt 5-7 overraskende, kritiske og eksperimenterende udstillinger, som skaber gode oplevelser og stof til eftertanke, fordybelse og debat. Samtidskunsten er ofte tværfaglig i sit udgangspunkt og tildeler publikum en aktiv og undersøgende rolle. Sociale, politiske, historiske, etiske og æstetiske spørgsmål udgør et dialektisk afsæt for udstillingernes kunstneriske udsagn og den oplevelse og erkendelse, som publikum har mulighed for at møde via kunsthallens samlede formidlingsvirksomhed. Både udstillingstilrettelæggelse, PR, lærings- og formidlingsaktiviteter sigter mod at belyse disse kontekster så demokratisk som muligt.

Hvad søger vi

Vi søger 2 praktikanter, én til PR og én til formidlingsafdelingen, som begge kan starte fra januar 2011.

Som praktikant vil du indgå i en dagligdag, hvor der er plads til at arbejde selvstændigt og tænke kreativt. Nikolaj kan desværre ikke afse lønudgifter i forbindelse med praktikforløb.

Fokus i formidlingspraktikken

Vi søger en der vil involvere sig udstillingernes kunstfaglige, formidlingsfaglige og koordinerende arbejde, samt Nikolajs administrative og generelle arbejde med formidling og læring. Vi kan tilbyde et udfordrende praktikophold, der giver et spændende indblik i og erfaring med arbejdet med samtidskunst i et krydsfelt mellem kuratering og formidling.

Forårets kommende udstilling med kunstnerparret Gil & Moti byder med sine utraditionelle former, værker og virkemidler på spændende muligheder for at arbejde med at gentænke formidlingens karakter og kunstens rolle i samfundet.

Desuden har Nikolaj i samarbejde med en række andre samtidskunstinstitutioner taget initiativ til en stor samtidskunstfestival, og der vil i den forbindelse være mulighed for at komme med i de tidlige stadier af dens udvikling.

Festivalen er i høj grad fokuseret på at bringe kunsten udenfor institutionernes vægge og på den måde udfordre de rådende tendenser til hvem, der bruger samtidskunsten.

Forarbejdet med den årlige børne- og ungeudstilling til efteråret vil ligeledes være i sin udviklende fase, og der vil være rig mulighed for at arbejde med kreative undervisningsidéer og formidling.

Har du spørgsmål, så send en mail, eller ring til Hilde Østergaard på hoe@nullkunsthallennikolaj.dk eller 33 18 17 86

Fokus i PR praktikken

Som praktikant i PR-, kommunikations og arrangementsafdeling kommer du til at stifte bekendtskab med alle former for promovering af kunsthallen. Opgaverne spænder fra pressearbejde og pressemeddelelseskrivning til research og udvikling/afvikling af arrangementer. Der vil blive stor mulighed for at være med i planlægningsarbejdet omkring kommunikationen af hver enkelt udstilling, ligesom der vil være både små og store skriveopgaver. Derudover vil man som praktikant også være en del af de administrative opgaver, som alle i kunsthallen er involverede i. I løbet af foråret 2011 vil PR-afdelingen, udover at arbejde intenst med de aktuelle udstillinger, særligt komme til at arbejde med implementeringen af den nye grafiske identitet, promoveringen af et større outreach-projekt samt etableringen af en ambassadørgruppe og et nyt koncept for arrangementer i huset.

Har du spørgsmål, så kontakt Anne Riber på pr@nullkunsthallennikolaj.dk eller 33 18 17 84

Hvad forventer vi

Vi forventer at du kan arbejde disciplineret og målrettet og at du er en god researcher og kommunikator med gode skriveegenskaber.

Vi modtager skriftlige ansøgninger fra alle relevante studieretninger, med angivelse af studieretning, tilvalg, særlige interesseområder og kompetencer m.m.

Kontakt

Send din skriftlige praktikansøgning snarest muligt til Hilde Østergaard eller Anne Riber mærket Praktikansøgning.

For yderligere information om Kunsthallen Nikolaj: www.kunsthallennikolaj.dk

Med venlig hilsen

Kunsthallen Nikolaj, Nikolaj Plads 10, 1067 København K

Skriv et svar