TeaterHUSET søger ny projektkoordinerende leder pr.1.februar

TeaterHUSET søger en ny projektkoordinerende leder pr. 1. februar

Da vores nuværende projektkoordinerende leder Liv Helm i TeaterHUSET skal varetage nye udfordringer, søger vi en ny medarbejder til 1. februar, der sammen med den administrative leder Silje Rosengren kan stå for den daglige ledelse at TeaterHUSET.

TeaterHUSET er en prøvelokaleforening i hjertet af København, som har over 300 medlemmer der laver vækstlagsteater. Læs mere om TeaterHUSET på www.teater-huset.dk

Vi har til huse i et stort kontor- og organisationsfællesskab med andre kulturelle frivillige foreninger i TeaterHUSET´s stueetage. Herfra samarbejdes der med de andre foreninger samt med HUSET i Magstræde.

Som projektkoordinerende leder er der både helt konkrete opgaver man skal varetage, samt løbende ledelse og administration af TeaterHUSET.

Som hovedansvarsområder vil du skulle varetage:

Kontakt til medlemmerne

Samarbejde med Huset i Magstræde og andre kulturelle foreninger i Huset

Kunstnerisk sparring med TeaterHUSETs arbejdsgrupper i forbindelse med produktioner

Kunstnerisk sparring, koordinering og facilitering af TeaterHUSETs aktiviteter i samarbejde med bestyrelsen og medlemmerne

Varetage TeaterHUSETs kommunikation udadtil gennem opdatering af hjemmeside, facebook mm. samt nyhedsbrev

Kontakt til eksterne samarbejdspartnere

 

TeaterHUSET er et kreativt miljø drevet af frivilligt engagement. Som projektkoordinerende leder vil du skulle favne forskelligartede opgaver, der kommer fra medlemmerne, samtidig med du også selv er kreativ og idérig i forhold til udviklingen af TeaterHUSET.

Derudover ser vi gerne at du kan nikke ja til noget af følgende:

Beslutningsdygtig og god til at bevare overblikket

Lyst til at tage ansvar

Vant til og lyst til organisatorisk arbejde

Erfaring med kunstneriske projekter

Kendskab til projektledelse 

Godt indblik i independent miljøet i København

Lyst til frivilligt arbejde og engagement i det kulturelle frivillige miljø

Stillingen er lønnet med 102 kr i timen, 12 timer om ugen. Stillingen er fx lagt an på, at man studerer ved siden af.

Der forventes fleksibilitet med hensyn til arbejdsopgaver og tider, således at der i nogle uger arbejdes flere dage/timer end andre og omvendt. Ud over de 12 timers betalt arbejde, er der frivillige timer i samarbejde med bestyrelsen, ved arrangementer osv.

Ansøgning med relevante bilag sendes til: TeaterHUSET, Rådhusstræde 13, 1466 København K. Eller på mail: projekt@teater-huset.dk

Frist: d. 2. januar kl. 12.00

Hvis du har spørgsmål vedr. stillingen kan du skrive en mail eller kontakte os i åbningstiden på tlf. 35 10 25 22, mandage og onsdage kl. 15-19.

Samtaler vil finde sted i uge 3 og oplæring vil starte omgående.

Skriv et svar