DET DANSKE INSTITUT I ROM. OPHOLD OG STIPENDIUM EFTERAAR 2011

Forskere, videnskabsfolk og kunstnere kan søge studieophold på Det Danske Institut i Rom i efterår 2011 (1. sept. – 31 dec. 2011).
Der vil desuden fra Dronning Ingrids Romerske Fond være et beløb til rådighed til uddeling af stipendier i forbindelse med ophold. Formålet med stipendierne er at gøre det muligt for forskere inden for alle grene af videnskaben og kunstnere inden for alle kunstarter (billedkunst, design, arkitektur, musik, litteratur etc.) at gennemføre videnskabelige eller kunstneriske studier i Rom.
Information og ansøgningsskema (skal anvendes) på instituttets hjemmeside: www.acdan.it
Ansøgningen stiles til Bestyrelsen for Det Danske Institut i Rom og indsendes pr. e-mail til: ansoegning@nullacdan.it
Accademia di Danimarca, Via Omero, 18. I-00197 Roma, Italien
Tlf.: 0039-06 32 65 931 – Fax 0039-06 32 22 717
Modtagelse kan verificeres ved en opringning til instituttet.
Frist: 14. februar 2011

Skriv et svar