Ny studievejleder til Kunsthistorie og Visuel Kultur søges

Vi søger en studenterstudievejleder på Kunsthistorie og Visuel Kultur pr. 15. januar 2011 (Alternativt 1. februar 2011) med ansøgningsfrist d. 3. januar 2011 kl. 12.00.

Har du lyst til at blive en del af Vejledningscenter IKK?

Vi søger en studenterstudievejleder på Kunsthistorie og Visuel Kultur pr. 15. januar 2011 (Alternativt 1. februar 2011)

Ansøgningsfrist d. 3. januar 2011 kl. 12.00

Vejledningscenter IKK tilbyder vejledning til alle studerende ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Vi er 5 studenterstudievejledere og 2 fuldtidsansatte AC-vejledere, som alle samarbejder omkring vejledningscenterets forskellige vejledningsindsatser.

Arbejdet som studenterstudievejleder består bl.a. af

 • Vejledning af studerende i studiemæssige valg ud fra den enkeltes situation
 • Varetage personlig og telefonisk træffetid samt besvare e-mails om studievejledning omkring studiernes indhold, opbygning, studieordninger, eksamensregler, dispensationer, optagelse mm.
 • Planlægningen og afholdelse af vejledningsarrangementer samt holde mundtlige oplæg til disse
 • Tæt samarbejde med den/de vejledere, der vejleder i de samme uddannelser
 • Opdatering af studievejledningens hjemmeside
 • Tværfagligt samarbejde om udvikling af aktiviteter med de øvrige vejledere i Vejledningscentret
 • Samarbejde med fagleder, undervisere, IKKs ledelse, studienævn, studerende og ikke mindst administration
 • Løbende orientering om forhold, der vedrører vejledningsområdet, herunder deltagelse i møder under Studie- og Karrierevejledningen Humaniora

Det er vigtigt, at du

 • er tillidsvækkende, empatisk, loyal og fordomsfri og kan hjælpe studerende til selv at træffe beslutninger
 • er god til at sætte dig ind i studieordninger, bekendtgørelser mm. og formidle det forståeligt til andre – både på skrift og i tale
 • er hurtig på en computer, god til power point, outlook mm, samt har formidlingsevnerne i orden
 • har analytisk evne og sans for løsningsmodeller
 • kan samarbejde, er handlingsorienteret og kan bevare det positive overblik selv i stressede situationer
 • kan arbejde selvstændigt og effektivt samt være loyal overfor IKK som arbejdsplads
 • har lyst til at deltage aktivt i vejledningscentrets udvikling
 • har lyst til at arbejde i en politisk organisation, der er i konstant forandring
 • er studerende på Kunsthistorie / Visuel Kultur

Oplæring og uddannelse
AC-vejleder vil stå for oplæring i januar og februar. I løbet af foråret 2011 er det obligatorisk, at du deltager i Undervisningsministeriets lønnede 5 dags uddannelsesforløb for studenterstudievejledere samt Det Humanistiske Fakultets lønnede uddannelsesforløb, når dette udbydes.

Timeantal, ansættelsesforhold og løn

 • Jobbet er normeret til 10 timer om ugen i 40 uger om året, dvs. 400 timer om året. Derudover vil der være mulighed for flere timer i forbindelse med projekter.
 • Der er tale om en tidsbegrænset stilling på 2 år. Ansættelse sker i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og Studenter-undervisernes Landsforbund (SUL).
 • Din løn udgør 178,93 kr. pr. time (plus feriepenge, 12,5 %). Lønnen er bagud betalt med et fast antal timer pr. måned.

Ansøgning

Send en motiveret ansøgning med cv og relevante bilag senest 3. januar 2011 kl. 12.00. Samtaler vil kun blive afholdt d. 7. januar.

Yderligere oplysninger kan fås hos AC-vejleder Tilde Bruun på tlf. 35 32 93 51 eller mail tilde@nullhum.ku.dk

Ansøgning sendes til:

Vejledningscenter IKK, Att. AC-vejleder Tilde Bruun

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet

Karen Blixens Vej 1, 2300 København S.

Eller på mail: tilde@nullhum.ku.dk , Mrk. ”Studenterstudievejleder”

Skriv et svar