Kunsthistorie og visuel kultur søger repræsentant til Studienævnet for 2011

Opstilling til valg senest fredag den 5.november
Kære alle studerende på Kunsthistorie og Visuel Kultur

Der er valg til Studienævnet i næste uge, og Maria, som har siddet 1 år, ønsker ikke at genopstille.

Studienævnsrepræsentanten rekrutteres normalt gennem Fagrådet. Problemet er, at der i år kun er kommet 3-5 personer til fagrådsmøderne, og ingen af dem ønsker at opstille, da de har rigeligt at lave med at holde Fagrådet i gang og repræsentere de studerende i Fagudvalget.

Vi skriver ud til alle studerende i håb om, at der er en af jer, som har lyst til at være de studerendes repræsentant i Studienævnet. Der er meget kort betænkningstid, for vi skal aflevere navne på den/dem, der ønsker at opstille i denne uge.

Maria, som pt. er Studienævnsrepræsentant, har kort beskrevet repræsentantens arbejde (se nedenfor).
Se også Studienævnets hjemmeside her: http://kunstogkulturvidenskab.ku.dk/intranet/moedefora/studienaevn/

Er du interesseret, skal du kontakte Fagrådet på: kunst.fagraad@nullgmail.com

Hvis vi ikke hører fra nogen af jer, bliver konsekvensen, at vores fag ikke vil være repræsenteret i Studienævnet fra 1. januar 2011.

Om arbejdet som Studienævnsrepræsentant:
Som repræsentant i Studienævnet (SN) på IKK kommer du til at indgå i et demokratisk valgt organ, der består af studerende, undervisere og administrativt personale. Nævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning på instituttet, og som studenterrepræsentant er du de studerendes stemme i disse processer. Det er vigtigt for instituttet, at studerende fra alle fag er repræsenteret, da vores holdninger til uddannelserne på IKK er meget værdsatte og nødvendige for bedst muligt at kunne tilrettelægge instituttets uddannelser inden for de gældende økonomiske og politiske rammer.

Studienævnet mødes ca. en gang hver måned, og en uge op til mødet fremsendes dagsorden og bilag, så man har tid nok til at forberede sig.
Det er op til en selv hvor meget arbejde man ønsker at lægge i jobbet som repræsentant, og derfor behøver man ikke frygte at det kommer til at stjæle al ens tid, hvis det ikke er det man er interesseret i.

Et minimum af deltagelse i Fagrådet er dog påkrævet, da det er her, man som repræsentant danner sig et indblik i de studerendes interesser generelt, og her man videregiver information om eventuelle afgørende emner, der diskuteres i SN.

Alle studerende fra Kunsthistorie og Visuel Kultur har mulighed for at stille op som studenterrepræsentant i SN, og derfor håber vi fra Fagrådet meget på at høre fra jer hurtigst muligt.

Skriv et svar