CRYSTEL CERESA (CH) / WHITE NOISE / SOLOSHOW

Galleri Christoffer Egelund, 1. – 30. oktober, 2010

Fernisering fredag den 1. oktober kl. 16-19

Galleri Christoffer Egelund kan med stolthed præsentere soloudstillingen ”White Noise” af den schweiziske kunstner Crystel Ceresa (f. 1977). Det er kunstnerens andet soloshow i galleriet og på udstillingen vises malerier og tegninger fra kunstnerens studio i Genève. Ved første øjekast drages og fascineres beskueren af de store lærreders dekorative og sensitivt behandlede overflader – dernæst af værkernes dybere og mere personlige erindringsspor og tråde til kunsthistorien.

Crystel Ceresas sarte aerogrammer rummer en lethed, som skyldes brugen af airbrush, farvepaletten af doucede pasteller og de delikate og delvist udviskede motiver. En ”hvid støj” optræder i billederne –  i form af en slørende tåge, funklende højlys eller indridset lysskrift – hvilket forstyrrer en skarp og klar aflæsning og perception af værkernes indhold. Blandt motiverne er juvelagtige blomster, portrætter af personlige helte, brudstykker af skrift og symbolladede attributter, der toner frem som skitser i collageagtige kompositioner, indhyllet i et tåget slør. Dette samlede udtryk indikerer, at det ikke er den virkelige verden der portrætteres, men derimod drømmen, fantasien, inspirationen og erindringen. Med uskarpheden og den fragmenterede komposition, fastholdes indholdet således i en ’twilight zone’, som sårbare og skrøbelige minder, der truer med af forsvinde fra billedfladen.

Motiverne i Crystel Ceresas værker synes intime og personlige og figurerne bliver i kunstnerens behandling ikoniserede, hyldede med stærke symboler og repræsenteret i et billedsprog, der både har lav- og finkulturelle undertoner. Udtrykket leder på den ene side tanken hen på dekorationskunst og glansbilledlig kitsch-æstetik, men guldbaggrunde, kranier, hvidtede maleflader og personer flankeret af blomster, trækker  ligeledes tråde tilbage i kunsthistorien; til byzantinske ikoner, til barokkens vanitas, til rokokoens hvidpudrede og doucede dekadence og til Prærafaelitternes emblematiske skildringer af personlige muser.

Crystel Ceresa er født i Schweiz i 1977. Hun er uddannet fra hhv. Ecole Supérieure des Beaux-Arts i Genève 2004 og Ecole des Arts Decoratifs i Genève 1998. Hun bor og arbejder i dag i Genève og interessen for hendes værker har fra dag ét været stor. Crystel Ceresa har udstillet bredt i Schweiz og siden 2008 i Danmark. Hendes værker er repræsenterede i flere private og offentlige kunstsamlinger, såsom; Academisch Medisch Centrum, Amsterdam, Bank Julius Bär, Basel, Crédit Suisse, Zürich, Zürich Versicherungen, Basel, HSBC, Zürich, Collection Yves Racloz, Genève og Collection Nicolas Torroni, Genève.

Galleri Christoffer Egelund inviterer til fernisering på soloudstillingen ”White Noise” fredag den 1. oktober, kl. 16-19. Udstillingen vises efterfølgende i perioden 2. – 30. oktober, 2010. Åbningstider: mandag-fredag kl. 11-18, lørdag kl. 12-16. For yderligere informationer om udstillingen samt pressefotos m.m., kontakt venligst galleriet på info@nullegelund.dk eller besøg www.gce.nu

IN ENGLISH

Christoffer Egelund Gallery, October. 1. – 30. , 2010

Private View: Friday October 1st from 4pm – 7pm

Christoffer Egelund Gallery is proud to present the solo exhibition “White Noise” by the Swiss artist Crystel Ceresa (b. 1977). It is the artist’s second solo show at the gallery and the exhibition displays paintings and drawings from the artist’s studio in Geneva. At first glance, the observer is drawn and fascinated by the decorative and skillfully painted surfaces of the large-scale canvases – then by the deeper and more personal reminiscences and threads to art history.

Crystel Ceresa’s delicate aerogrammes share lightness due to the airbrush technique, the color palette of bright pastels and the partially blurred subject matter. A “white noise” occurs in the pictures – in the form of an obscuring mist, sparkling highlights, or carved inscriptions of light – which complicates a clear and evident reading and perception of the content of the works. Among the motifs are jewel-like flowers, portraits of personal heroes, fragments of text and symbolic attributes, appearing as sketches in blurred collage-like compositions. This overall expression indicates that the motives are not objective registrations of the world around us, but rather visual interpretations of the artist’s imagination, sources of inspiration and remembrance. The haze and the fragmented compositions thus maintain the content in a twilight zone as vulnerable and fragile memories that threaten to let go and disappear from the surface.

The works of Crystel Ceresa have an intimate and personal feel to them, and the persons she portrays in her art are made icons, celebrated and surrounded by symbols and represented in a visual language that has both low and fine cultural undertones. On one side the paintings evoke kitsch aesthetics, decorative and applied arts, yet gold backgrounds, skulls, whited surfaces and persons flanked by flowers, also pulls threads back into art history; to Byzantine icons, to the Baroque vanitas, the white powdered decadent images of the Rococo, and to the Pre-Raphaelites’ emblematic depictions of personal muses.

Crystel Ceresa was born in Switzerland in 1977. She graduated from Ecole Supérieure des Beaux-Arts in Geneva 2004 and from the Ecole des Arts Decoratifs in Geneva in 1998. Today, she lives and works in Geneva and the interest in her works has been large from day one. Crystel Ceresa has exhibited widely in Switzerland and since 2008 in Denmark. She is represented in several private and corporate collections such as; Academisch Medisch Centrum, Amsterdam, Bank Julius Bär, Basel, Crédit Suisse, Zürich, Zürich Versicherungen, Basel, HSBC, Zürich, Collection Yves Racloz, Geneva and Collection Nicolas Torroni, Geneva.

Christoffer Egelund Gallery cordially invites you to the private view of the group exhibition “White Noise” on Friday, October 1st from 4pm to 7pm. The exhibition will subsequently be on show during the period October 2. – 30. 2010. Opening hours: Monday-Friday 11am to 6pm, Saturdays 12pm to 4pm. For further information about the exhibition and press photos please contact the gallery on: info@nullegelund.dk or visit www.gce.nu

Forfatter: Galleri Christoffer Egelund

Gallery Christoffer Egelund is a cutting-edge art gallery focusing on high quality Scandinavian and international contemporary art. An experimental and innovative approach is an important agenda, to constantly challenge the boundaries of the gallery and the art scene itself. The gallery exhibits artworks with a large variety of media e.g. works on paper, photos, paintings, sculptures, performance and video - a unique artistic expression is of most importance. The presented artists have received great recognition from curators, collectors, museums and critics and have been displayed in important collections, Biennials, Art fairs, Art Museums and galleries around the world. The main target for the gallery is to create memorable exhibitions and to further the careers of emerging contemporary artists by curating exhibitions, participating in art fairs and biennales worldwide. Gallery Christoffer Egelund was established in 2005 by the owner and director Christoffer M. Egelund and is located in the historical old part of Copenhagen with 300m2 exhibition space and high ceiling. The area has many contemporary galleries, The National Gallery of Denmark, The Royal Danish Academy of Fine Art, Art institutes and The Danish Art Council makes this area one of the most important contemporary art scenes in Denmark. The gallery is a member of Danish Art Dealers Association (DGS) since 2006.

Skriv et svar