Studenterjob på Nationalmuseet

Studenterjob

Nationalmuseet, Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, søger ny studentermedhjælp. Stillingen er i udgangspunktet 4 timer om ugen med tiltrædelse primo oktober 2010.

Arbejdet består i:

  • Håndtering og fotografering af genstande
  • Omvisninger og anden formidling
  • Biblioteks-, journaliserings- og registreringsarbejde
  • Forefaldne opgaver af praktisk karakter

Vi forventer:

  • At du studerer arkæologi, historie eller kunsthistorie
  • At du har mindst to års studietid tilbage
  • At du er omhyggelig og selvstændig i din arbejdsform

Den kgl. Mønt- og Medaillesamling er beliggende i Prinsens Palais og er en enhed i Nationalmuseets Forsknings- og Formidlingsafdeling. Den er landets hovedsamling inden for betalingsmidler og medaljer. Dens mest omfangsrige arbejdsopgaver er sagsbehandling af danefæ-mønter, forskning, andet samlingsarbejde og varetagelse af øvrige centralmuseumsforpligtelser.

Læs mere om Nationalmuseet og Den kgl. Mønt- og Medaillesamling på:

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til museumsinspektør Michael Märcher, tlf. 33 47 31 13, michael.maercher@nullnatmus.dk og kontorfuldmægtig Else Rasmussen, tlf. 33 47 31 36, else.rasmussen@nullnatmus.dk.

Hvis du er interesseret, skal du sende din ansøgning til:

else.rasmussen@nullnatmus.dk

eller

Else Rasmussen

Nationalmuseet

Den kgl. Mønt- og Medaillesamling

Frederiksholms Kanal 12

1220 København K

Ansøgningsfristen er 9. september 2010.

S. Gønge Virginia Fellowship Fund

S. Gønge Virginia Fellowship Fund – Jura, Litteratur, MBA udeles til et eller flere års videregående studier på kandidat- eller Ph. D.- niveau ved University of Virginia’s (UVa) School of Law, eller Darden Graduate School of Business eller College of English Language and Literature.

Tre stipendier uddeles årligt og udgør mindst US $ 15.000 per modtager (evt. mere om der er behov herfor). Der vælges max én modtager fra hvert angivet fakultet.

Sådan søger du:

Ansøgningen skal vedlægges:
Anbefalinger fra mindst to af instituttets lærere (samt evt. arbejdsgiver)
Karakterudskrift
CV
En beskrivelse af faglige interesser og formål med studieopholdet

Alt indleveret materiale bør være på engelsk, da det skal kunne videresendes til det ansøgte universitet.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen med bilag skal indsendes til Peter Erling Nielsen, Økonomisk Institut, Studiestræde 6, 1455 København K senest mandag den 30. august, 2010 kl. 12.00.
Samtale med de bedst kvalificerede ansøgere vil finde sted mandag den 6. september fra kl. 14.00.

Brænder du for PR og teater?

Hej kulturstuderende!

Brænder du for PR og teater og vil du prøve kræfter med den professionelle branche? Så er det her måske noget for dig…

3.året på skuespillerskolen Ophelia (www.ophelias.dk) er netop begyndt på deres produktionsår og skal i løbet af året lave 4 forestillinger instrueret af bl.a. Lars Mikkelsen og Thomas Magnussen. I den forbindelse søger vi en PR-ansvarlig, som kan stå for at at markedsføre forestillingerne og de 9 snart færdiguddannede skuespillere. Det er primært op til dig selv at definere jobbet, og jo mere kreativ du kan være med Facebook, youtube, pressemeddelelser mm, des bedre, så længe det er lækkert og professionelt:-)

Jobbet er desværre ulønnet, men vi kan sørge for fin anbefaling til, når du skal arbejde videre i den kulturjournalistiske verden og du vil få alle muligheder for at prøve din teori af i praksis, og du vil få lov at se en masse teater. Der vil desuden være rigeligt med tid til at have andet arbejde ved siden af.

Vi forventer af dig, at du har masser af gode idéer til markedsføring, er kreativ og god til at skrive. Og så er det kun et plus, hvis du har kendskab til branchen.

Hvis du er interesseret, må du meget gerne sende en ansøgning, CV og noget du tidligere har skrevet til elevrepræsentant Heidi påkontakt@nullheidikeller.dk. Senest d. 27. august.

Vi håber at høre fra en masse seje kulturformidlere!

Mange hilsner,
3.året på Ophelia

Studiejob hos Nils Stærk

Nils Stærk søger en galleriassistent.

Vi søger en assistent til galleriet i tidsrummet tirsdag til fredag fra kl. 14-17. Herudover må påregnes enkelte lørdage fra 12-15, samt ferniseringer i galleriet mm.

Dine arbejdsopgaver vil bla. inkludere:

– registrering af værker, herunder billedbehandling

– opdatering af kunstnernes portfolioer og cv

– assistance til transportbooking

– forefaldende kontorarbejde

– diverse praktiske opgaver

Vi forventer at du:

– befinder dig i begyndelsen af dit studieforløb

– er fleksibel hvad angår både arbejdstid og arbejdsopgaver

– er organisatorisk

– har kendskab til billedbehandling

– er skriftigt og mundligt velformuleret på både dansk og engelsk

Du kan få mere information om galleriet på: www.nilsstaerk.dk

Send gerne en ansøgning til: nils@nullnilsstaerk.dk. Vedlæg venligst cv.

Ansøgningsfrist: 1. september 2010.

Mogens Dahl Koncertsal søger hjælp

Mogens Dahl Koncertsal på Islands Brygge søger to-tre uddelere af vores efterårsprogram 2010.

Uddelingen varer max en time og vil fordele sig over to-tre aftener i august/september.
Som tak kvitterer vi med for 1200 kroner klassisk musik – i form af et partoutkort til alle vores koncerter i efteråret – blandt andet med stoe navne som: Paris Wind Quintet, Fine Arts Quartet, Bo Skovhus og Jean-Marc Luisada.

Er du interesseret i at hjælpe os – og samtidig stifte bekendtskab med Københavns mest intime og eksklusive koncertsal, kan du kontakte PR og Kommunikationsansvarlig, Tine Julie Tikjøb på 32830073 eller tt@nullmogensdahl.dk

Læs mere om Mogens Dahl Koncertsal her: www.mogensdahl.dk

Training of Trainers – en ny uddannelse i undervisning af unge

Training of Trainers – en ny uddannelse i undervisning af unge

Har du mod på at lave undervisning, der rykker verden? Og vil du lære at facilitere processer – alt fra brainstorms og dialog til kompetencegivende uddannelsesforløb?

Så tilmeld dig MS’ nye deltidsuddannelse, Training of Trainers – en praksisorienteret underviseruddannelse, der giver dig kompetence til planlægning, organisering og udførelse af workshops og uddannelsesforløb for unge i at lave social forandring både i dansk og international sammenhæng. Se nedenstående flyer (også vedhæftet), facebook http://www.facebook.com/event.php?eid=125593687482691 og læs mere om uddannelsen på www.actionaid.dk/tot – deadline for tilmelding er 6.9.2010.

BEDLAM – OM NORMALITET OG ANDRE TVANGSTANKER

FERNISERING: 20. AUGUST 2010 KL. 17.00 – 20.00
UDSTILLINGSPERIODE: 21. AUGUST – 26. SEPTEMBER 2010
STED: DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING

 DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING PRÆSENTERER UDSTILLINGEN BEDLAM

 – en udstilling, der undersøger samtidens normalitetsbegreb og galskabens potentiale.

”Man forsikrer sig ikke om sin egen sunde fornuft ved at spærre sin nabo inde”, skrev forfatteren Fjodor Dostojevskij. Men de fleste samfund sikrer og beskytter dog stadig normaliteten og den sunde fornuft ved at isolere eller indespærre dem, der måtte afvige – det være sig af religiøse, politiske, seksuelle, etniske eller mentale grunde. Ved at stemple ’de anderledes’ som farlige, gale eller helt utilregnelige, styrkes samfundets fælles forståelse af normaliteten.

Navnet bedlam, oprindeligt Bethlehem, stammer fra et sindssygehospital i London. I 1700-tallet blev det populært at besøge hospitalet, og for 1 penny kunne man få lov til at se ‘the freaks of Bethlehem’. Mere end 100.000 personer besøgte stedet på et enkelt år, og det var tilladt at medbringe stokke for at skubbe til og ophidse de indespærrede. ’Bedlam’ blev i det engelske sprog et udtryk for inferno og kaos – det værst tænkelige sted.
Også vor tid har sin ’bedlam’. Vi lever i høj grad med et medieskabt billede af virkeligheden, som indeholder nogle ret bastante antagelser. Derfor mener de deltagende kunstnere på udstillingen, at det er nødvendigt at rejse spørgsmål til den offentlige mening, for hvad er ’normalt’? De marginaliserede bliver flere og flere, og overvågningen af den enkelte borger øges. I fjernsynets prime-time vises bizarre krydsninger af dokusoaps og freakshows. Fra kanten af sofaen kan man trygt bekræfte sin egen normalitet, samt belure og pege fingre af de andre.

DELTAGENDE KUNSTNERE:
Nanna Gro Henningsen, Jeanette Land Schou, Karen Gabel Madsen, Bodil Brems, Vicky Steptoe, Pernelle Maegaard, Nina Kleivan, Lotte Tauber Lassen.

 

12 timer med kultur & politik – konference

På Krogerup Højskole slår vi i oktober dørene op for diskussionen om ideernes krise i åndsliv og politik. Kom og vær med. Problemerne tårner sig op. Hvordan udvikles et samfund, som ændres totalt af ny teknologi, trussel mod klimaet og med stærk international afhængighed? Magter demokratiet de store udfordringer?Vi forsøger med denne konference at indkredse nogle af de problemer, det politiske og kulturelle liv står overfor. Vi inddrager foruden det politiske også mediernes rolle, uddannelsernes betydning og kulturlivets ansvar for den demokratiske udvikling.

 

 For 50 år siden i 1960 blev en tilsvarende konference holdt på Krogerup Højskole, og den førte til Bjørn Poulsens bog ”Ideernes krise i åndsliv og politik”.

 

Hvor står vi i dag? Er ideen forsvundet?

Tilrettelæggelse: Asger Baunsbak-Jensen, Jesper Jespersen, Per Schultz Jørgensen, Mikkel Wold og Rikke Forchhammer.
 
Fredag den 8 oktober 2010 kl. 10.00-22.00. Se mere på Krogerup Højskoles hjemmeside

 

 

 

 

Forelæsning på Statens Museum for Kunst

James McNeill Whistler ‘unplugged’: reflections on Whistler in the studio

Dr. Erma Hermens, History of Art department, University of Glasgow

James McNeill Whistler is often seen as one of the most influential and innovative artists from the 19th century. Mainly living in London, with sojourns in Paris, Venice and Holland, he was also a quite extravagant and flamboyant character, intensely concerned with his public persona and quite adequate in taking care of his own PR and marketing. In this talk however, the less visible ’unplugged’ Whistler will be addressed; the tireless draughtsman who was extremely concerned with the quality of his materials and experimented in a variety of media to develop his own pictorial language. Using scientific analyses and primary source research, we will address Whistler in the studio, painting, drawing, etching and working outside, as well as his fierce and revealing defence of the concept of ‘finish’ in his work, during the trial against the art critic Ruskin who accused him of ‘flinging a pot of paint in the public’s face’.

Short biography:
Dr. Erma Hermens is an art historian and painting conservator, presently Lord Kelvin Adam Smith lecturer at the History of Art department, University of Glasgow where she runs a Master’s degree program in technical art history. Also chief editor of ArtMatters: International Journal for technical art history.
Glasgow’s Hunterian Art Gallery owns the second largest collection of works by Whistler and the Whistler correspondence is now available on line: http://www.whistler.arts.gla.ac.uk/correspondence/

Tid: 26. august 2010, kl. 15.30
Sted: Statens Museum for Kunst, biografen
Pris: Arrangementet er gratis
Tilmelding: Send en mail til anne.christensen@nullsmk.dk

Praktikant til festivalplanlægning og koncertproduktion

SPOR festivalen og ensemblet SCENATET tilbyder et delt praktikophold i efteråret 2010

SPOR søger en praktikant til forberedende festivalarbejde i forbindelse med festivalen i maj 2011. Under praktikopholdet vil der også være mulighed for at arbejde med koncertproduktion for SCENATET, som deler kontor med SPOR i København.
Du vil komme til at arbejde sammen med festivalens og ensemblets ledelse og få indblik i og skabe kontakt til et internationalt og dansk musik- og kunstmiljø.

Dine arbejdsopgaver

–        fundraising

–        koncertproduktion

–        kommunikationsarbejde og -tilrettelæggelse

–        diverse forfaldende kontorarbejde

Om dig

–        du arbejder selvstændigt og kan lide at have mange bolde i luften

–        du formulerer dig godt skriftligt på både dansk og engelsk

–        du kan lide at arbejde praktisk, kreativ og løsningsorienteret

Vi tilbyde

–        indblik i processerne omkring festivalplanlægning og ensembledrift

–        erfaring med kulturarbejde, med fokus på ny musik og lydkunst

Praktikperiode og ansøgning

Vi forestiller os at praktikperioden begynder primo september 2010 og slutter primo januar 2011 – men gerne længere hvis det passer med dine øvrige studieplaner.
Arbejdet kan tilrettelægges så det passer med dine øvrige studieaktiviteter.
Praktikken er ulønnet.

Er du interesseret i at blive praktikant, så send en kort motiveret ansøgning med CV til info@nullsporfestival.dk

Ansøgningsfrist er 31. august 2010.

Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål på mail eller telefon +45 2896 8263.

Læs mere

–        om festivalen på www.sporfestival.dk

–        om ensemblet på www.scenatet.dk