Artist talk med Ron Regé Jr.

Tirsdag den 27. april kl. 16.30-18.00,

Københavns Universitet Amager,

lokale 21.0.17., Roland Bar

 

IKK og Dansk Tegneserieråd er stolte over at kunne præsentere den amerikanske tegneserietegner Ron Regé, Jr., en af de førende kunstnere på alternativscenen.

Ron Regé læser højt fra sine nyeste tegneserier og svarer på spørgsmål fra den danske tegner og redaktør Christoffer Zieler og fra salen.

Ron Regé har udgivet talrige tegneserier, bl.a. den meget roste

 

Skibber Bee-Bye og på dansk Piger mod smerte, og så er han kunstneren bag musikvideoen til Mews 156.

Endvidere er han trommeslager i bandet Lavender Diamond.

Praktikplads i Galleri Susanne Ottesen

Galleri Susanne Ottesen tilbyder en praktikplads til efterårssemestret 2010.

Galleri Susanne Ottesen er situeret i centrum af København og har eksisteret siden 1983. Galleriet har fokus på dansk og international samtidskunst og repræsenterer således 17 både danske og internationale kunstnere. Galleriets kunstnere arbejder indenfor en bred vifte af medier, som fx maleri, skulptur, tegning, fotografi, installation og video.

Vi er en lille energisk og social arbejdsplads, hvor godt humør, smil og kundepleje er i fokus.

Se evt. mere på www.susanneottesen.dk.

Som praktikant vil du komme til at indgå i galleriets daglige arbejde og dermed få et godt kendskab til samtidskunstscenen og dens mekanismer. Da vi arbejder nært sammen med kunstnerne, vil dette også blive en del af din hverdag, og du vil få en meget direkte “hands on” erfaring med håndtering af kunst, opbygning af udstillinger, kommunikation med presse, publikum og kunstinstitutioner.

Du vil løbende gennem praktikperioden bl.a. skulle stå for opdatering af vores værk- og kundedatabaser samt kunstnernes CV’ere. Sideløbende med de deciderede kunstfaglige opgaver vil praktikken også bestå af forskellige mere praktiske opgaver i den daglige drift af galleriet.

Endelig vil der selvfølgelig være plads til at inkorporere dit eget projekt i praktikken.

Praktikken afhænger i sidste ende meget af dine færdigheder, lyst og engagement!

Arbejdstiden er ca. 20-25 timer om ugen – og vi er selvfølgelig fleksible med arbejdstider.

Ansøgning samt CV sendes til galleri@nullsusanneottesen.dk.

Deadline den 17. maj 2010.

Venlig hilsen

Galleri Susanne Ottesen

Gothersgade 49,  1123 København K

Fagrådsmøde på Kunsthistorie tirsdag den 27. april kl. 14.00 i lokale 21.4.26

Kære studerende på Kunsthistorie

Vi holder forårsfagrådsmøde på tirsdag den 27. april kl. 14.00-15.30 i lokale 21.4.26.

DAGSORDEN:

 1. Formalia
  Valg af ordstyrer og referent
  Godkendelse af referat og dagsorden
 2. Nyt fra Fagudvalget
  Bl.a. præsentation af næste semesters fag/undervisere
 3. Nyt fra Studienævnet
 4. Synliggørelse af fagrådet
  Vores side på kukua.dk, facebook mm.
 5. Evt.

Eventuelle indlæg, ændringer eller kommentarer sendes til Charlotte Hauch, charlottehauch@nullmail.dk.

Fagrådsmøderne er åbne for alle studerende ved Kunsthistorie – her kan du blive opdateret om hvad der sker på vores fag, instituttet og generelt på universitetet. Man skal ikke vælges til Fagrådet – de der møder op er fagrådet den dag. Fagrådet har bl.a. mulighed for at påvirke fag og undervisning gennem vores repræsentanter i Fagudvalget og Studienævn. Fagrådet er med andre ord din mulighed for at påvirke din studiehverdag!

Ses vi?

GRATIS billetter til prøveforestillinger på Mungo Park

 

Birkehytten på Mungo Park

 

 

 

Mungo Park tilbyder gratis billetter til en række prøveforestillinger på vores kommende forestilling ’Birkehytten’ af Line Knutzon. Det er en komedie, så det er vigtigt for skuespillerne at møde et publikum mange gange op til premieren, så timingen bliver helt perfekt.

Vi tilbyder gratis pladser på følgende dage:

 • Onsdag d. 28/4 kl. 20
 • Torsdag d. 29/4 kl. 20
 • Fredag d. 30/4 kl. 20

Meld tilbage på billet@nullmungopark.dk med navn, telefonnummer, ønsket dag og skriv gerne, at tilbuddet er modtaget gennem Københavns Universitet.

Eneste modydelse, vi kunne ønske os, er hvis I har lyst til at tage en plakat med hjem efter forestillingen og hænge den op på instituttet eller på den lokale cafe.

Vi glæder os til at se jer!

Mange hilsner, Mungo Park

ARTIST TALK: KASPER AKHØJ

Mandag d. 26. april kl. 17-18

Med et lysbilledforedrag, der tager form som en rejsebeskrivelse, vil Kasper Akhøj introducere den enorme mængde research, som ligger til grund for det udstillede projekt Abstracta og den bog om projektet, han arbejder på. Abstracta-projektet startede,
da Akhøj i 2006 deltog i et researchprojekt i det tidligere Jugoslavien. Her faldt han, i de tidligere statsejede varehuse og museer, som ventede på at blive renoveret, over et elegant og simpelt udstillingssystem, der mindede om en minimalistisk skulptur fra 1960erne og stod tilbage som et mystisk levn fra kommunismen, som ingen rigtig kendte noget til.

Overgaden. Institut for Samtidskunst, Overgaden Neden Vandet 17 , 1414 København K

Studerende søges til Skoletjenesten på Thorvaldsens Museum

Stillingsopslag

Studerende søges til Skoletjenesten

på Thorvaldsens Museum

Skoletjenesten på Thorvaldsens Museum søger to kollegaer, der kan indgå i et team af undervisningsmedarbejdere. Arbejdet vil primært bestå af undervisning og booking, men man vil også kunne blive tilknyttet andre formidlingsprojekter afhængig af erfaring og interesse.

Vores undervisningsaktiviteter er meget alsidige, og vi inddrager forskellige undervisningsmetoder som f.eks. fortælling, skriveøvelser og skitsetegning i vores forløb. Vi har et særligt fokus på inddragelse af digitale medier og på udviklingen af en dialogisk praksis, og det er derfor en forudsætning, at ansøgeren har lyst at udvikle sig inden for disse felter.

Medarbejderne i Skoletjenesten på Thorvaldsens Museum har uddannelsesmæssig baggrund fra universitetet, kunstakademiet og lærerseminariet, da vi ser det som en fordel, at vi arbejder ud fra forskellige tilgange til formidlingsarbejdet – det afføder inspiration og gode idéer. Til de opslåede stillinger søger vi to studerende, der har interesse for og indsigt i kunst og formidling til børn, unge og voksne.

Den ene ledige stilling er en fast stilling og den anden et vikariat frem til 1. december 2010, med mulighed for forlængelse. Man får to faste arbejdsdage ugentligt med tilsammen 7,5 timer. Der må i perioder påregnes arbejdstid ud over dette.

Hvis stillingsbeskrivelsen har vagt din interesse, så send en kortfattet ansøgning til Skoletjenesten på Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 Kbh K eller på e-mail: line.esbjoern@nullthorvaldsensmuseum.dk. Vi skal have ansøgningen senest tirsdag d. 11. maj kl. 12.00. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 20.

Med venlig hilsen

Line Esbjørn

Leder af Skoletjenesten på Thorvaldsens Museum

OPEN CALL!

ArtRaum i LiteraturHaus inviterer kunstnere til at deltage i årets Golden Days Festival

ArtRaum

ArtRaum er LiteraturHaus’ nye udstillingsrum, der med sin sære arkitektoniske udformning og sin tilknytning til LiteraturHaus’ lyriske miljø vil lægge rum til bastardudstillinger af blandet ophav.

ArtRaum eksisterer som balkon og halvrum i LiteraturHaus og vil oppe under det gamle kirketag vise tekstligt baserede visioner materialiseret i billedets, installationens eller lydens materiale.

ArtRaum vil fremhæve og udstille værker, der smager på og fortærer, skænder og favner et sprogligt materiale i kunstens form.

Udstilling

ArtRaums første udstilling kommer til at indgå som en del af den tværkulturelle festival Golden Days, der i år strækker sig fra d. 3.-26. september 2010.

Temaet for Golden Days 2010 er 1700-tallets oplysningstid. Omdrejningspunktet er de tanker og bevægelser, der har deres oprindelse i 1700-tallet og som ligger til grund for vor tids moderne samfund. Målet er at aktualisere 1700-tallet og dermed kvalificere fremtidens diskussioner om f.eks. ytringsfrihed, dannelse, menneskerettigheder, kønnenes ligestilling og nationalitet.

Med afsæt i ovennævnte tema og festivalens titel ”Det åbne og det lukkede land” søger ArtRaum forslag, der tager udgangspunkt i et fælles tekstligt materiale; Jonathan Swifts roman Gullivers Rejser fra 1726.

Kunstværkerne må aktuelt eller fantasifuldt, legende eller alvorligt, destruktivt eller konstruktivt tage dette landegrænsesprængende værk under behandling. 

Ansøgningen skal sendes via e-mail og skal indeholde en projektbeskrivelse og gerne et budget samt billedmateriale eller skitser. Når tilmeldingen modtages vil ArtRaum eftersende et udvalgt stykke af Gullivers Rejser. Det står kunstneren frit for at benytte dette tekststykke eller andre ord, fornemmelser eller passager af romanen.

Deadline for ansøgning: d. 29. april 2010 kl. 12.00

Ansøgningen skal sendes til: artraum.lit@gmail.com

Spørgsmål rettes ligeledes til ovenstående e-mail.

 

ArtRaum, LiteraturHaus                                    Læs mere om Golden Days Festival på www.goldendays.dk

FERNISERING PÅ OVERGADEN

Velkommen til åbningen af Christian Schmidt-Rasmussen “Daywalker, giv slip” & Kasper Akhøj “Welcome (TO THE TEKNIVAL).”

Fredag d. 23. april kl. 17-20

Overgaden. Institut for Samtidskunst, Overgaden Neden Vandet 17 , 1414 København K

—————————————

Christian Schmidt-Rasmussen: Daywalker, giv slip
24/4 – 13/6 2010

Christian Schmidt-Rasmussen (f. 1963) præsenterer på denne udstilling en række nye malerier, installeret på sorte tavler beskrevet med små dialoger i en udveksling mellem billede og tekst. Schmidt-Rasmussen sætter hjemstavnshistorier i gang i sit eget lokalområde, Københavns Sydhavn, som repræsenterer et klassisk terrain vague, og bevæger sig også gennem resten af København, samt Hvide Sande, Spodsbjerg og Istanbul. Malerierne slår stemninger an, som lader det hverdagslige og trivielle gennemskinne af et poetisk nærvær af farver og flimmer, men også et melankolsk mørke. Schmidt-Rasmussen konfronterer på denne soloudstilling forholdet mellem den nære og den fjerne verden. Gennem den blodtørstige figur rydder han op i sin umiddelbare omverden og ønsker at opløse, destabilisere og bedrage den for at afdække en anden, mere kompleks virkelighed.

sacred de

Kasper Akhøj: Welcome (TO THE TEKNIVAL)
24/4 – 13/6 2010

På sin første større soloudstilling i Danmark vil Kasper Akhøj (f. 1976) præsentere sine nyeste researchbaserede værker: fotoværket Welcome (TO THE TEKNIVAL) og en serie abstrakte skulpturer, sammensat af fundne elementer fra Abstracta-systemet. Begge værker kortlægger historiers knopskydning. Akhøj forfølger designobjekter, som rejser gennem, gentager og forandrer sig på uforudsigelige måder i tid og rum.

Kasper Akhøj_Welcome (TO THE TEKNIVAL)