Workshop: Open Source og kollaborativ historieskrivning

For at diskutere kunsthistorieskrivning og for at dokumentere extra-institutionelle aktiviteter
inden for samtidskunsten har vi igangsat et projekt om Wikipedia og kunst i offentlige rum.
Vi ønsker at involvere så mange faglige stemmer som muligt og inviterer derfor til workshop:
Torsdag den 11. februar kl 12-16 lokale: 21.0.49
Vi vil lave nogle korte oplæg om de tekniske og sociale aspekter ved at skrive på Wikipedia,
om billedrettigheder og om kunst i offentlige rum. Hovedvægten vil ligge på research, skrift
og produktion til Wikipedia, så tag din laptop med.
En af de sider vi vil videreudvikle er: www.da.wikipedia.org/wiki/Kunst_i_offentlige_rum
Tilmelding senest d. 7. februar til: nisroemer@nullgmail.com
Projektet er startet af billedkunstnerne Jon Paludan, Gillion Grantsaan og Nis Rømer.
Alle er velkomne.
Vel mødt!

Skriv et svar